Close
EBSCO + Atlassian

EBSCO zapewnia zawsze aktywne usługi dzięki zarządzaniu incydentami zgodnie z Agile


Logo EBSCO
Branża

Usługi informacyjne

Lokalizacje

Ipswich, Massachusetts

Liczba użytkowników

610

Udostępnij stronę

Założona w 1944 roku organizacja EBSCO Information Services jest jedną z największych firm rodzinnych w Stanach Zjednoczonych. Oferując treści premium za pośrednictwem baz danych, e-booków, czasopism i magazynów pracownikom naukowym z całego świata, szybko stała się pionierem w branży usług bibliotecznych.

Wprowadzanie kultury agile

Wraz z rozwojem działalności firmy EBSCO rosły także wymagania międzynarodowej bazy jej klientów, którzy oczekiwali całodobowego dostępu do swoich treści i usług przez cały rok.

„Pytanie brzmi: jak zapewnić obsługę na całym świecie, gdy dysponuje się zespołami inżynierów pracującymi w Stanach Zjednoczonych w godzinach, które odpowiadają lokalnej strefie czasowej?” — pyta Dipankar Biswas, dyrektor ds. inżynierii Agile w firmie EBSCO.

Chcąc sprostać rosnącym wymaganiom swoich klientów, firma EBSCO podjęła się wdrożenia modelu rozwoju opartego na metodologii Agile. Ta transformacja miała kluczowe znaczenie, jeśli brać pod uwagę zdolność do wprowadzania innowacji oraz szybkiego dostarczania nowych produktów i usług.

Tymczasem zespoły programistów i operacyjne tonęły w morzu powiadomień. Każdy zespół korzystał z własnych narzędzi monitorujących, a silosy danych rosły. Nie było mowy o efektywnej współpracy czy skutecznym zarządzaniu tymi powiadomieniami.

„Dla zespołów był to ogromny problem. Przy tak dużym chaosie informacyjnym nie dało się skoncentrować na odpowiednich powiadomieniach, gdy zachodziła taka potrzeba. Tonęliśmy w morzu alertów, a zespoły nie miały pojęcia, jak reagować”.

Opsgenie wyróżniała kultura współpracy. Poziom wsparcia ze strony organizacji był ogromny zarówno pod względem strategii, jak i z perspektywy taktycznej.

Porządkowanie chaosu

Dipankar zaczął szukać platformy do zarządzania incydentami, która pozwoliłaby konsolidować alerty z narzędzi monitorujących wykorzystywanych przez zespoły i zarządzać przerwami w świadczeniu usług poprzez kierowanie powiadomień do odpowiednich osób we właściwym czasie.

„Członkowie zespołów — czy to poziomu pierwszego, czy drugiego — jednomyślnie uważają to rozwiązanie za podstawę. Inżynierowie nie muszą już bez ustanku czuwać przy laptopach, co bardzo pomogło w dotarciu do odpowiednich osób we właściwym czasie”.

„Opsgenie zapewnia źródło informacji wszystkim zainteresowanym”.

Dipankar Biswas

Dyrektor ds. inżynierii Agile

Poza zasadniczymi korzyściami taktycznymi rozwiązania Opsgenie firma EBSCO potrzebowała również prawdziwego partnera, który pomógłby jej dokonać transformacji i umożliwił przyszły rozwój.

Zespół Opsgenie wyróżniała kultura współpracy. Poziom wsparcia ze strony organizacji był ogromny zarówno pod względem strategii, jak i z perspektywy taktycznej. Rozwiązanie Opsgenie było potężnym katalizatorem, który odegrał nieocenioną rolę w poprawie komunikacji między zespołami”.

Jedno źródło danych dla interesariuszy z firmy EBSCO

Dziś zespół EBSCO ma kontrolę. Inżynierowie dysponują szczegółowymi planami zarządzania incydentami, więc w razie potrzeby reagują szybko i skutecznie. To proaktywne podejście umożliwia im sprawniejsze rozwiązywanie problemów i koncentrację na zapewnianiu lepszych wrażeń klientom na całym świecie.

„Opsgenie zapewnia źródło informacji wszystkim zainteresowanym. Nie potrzebujemy zespołów pośredniczących do komunikacji — narzędzie pozwala nam stworzyć odpowiednie procesy. Jesteśmy w stanie dotrzeć do właściwych osób w maksymalnie krótkim czasie”.

Rozpocznij bezpłatny 14-dniowy okres próbny Opsgenie już dziś

logo looker

Firma Looker powierzyła Opsgenie dostarczanie jej usług 200 000 użytkowników każdego dnia

Logo Kent State

Trudności związane z alertami, które nie przekładały się na działania praktyczne, oraz zbyt dużą liczbą powiadomień uświadomiły nam potrzebę wdrożenia narzędzia, które umożliwiłoby konsolidację informacji, nadanie im autentycznego znaczenia oraz reakcję na incydenty.