Close
Logo Royal Caribbean
Atlassian + Royal Caribbean

Wykorzystując Jira i Confluence do automatycznego raportowania, oszczędzamy ponad 800 godzin i 500 000 USD rocznie na kosztach doradztwa w zakresie zarządzania, które wcześniej wydawaliśmy na raportowanie ręczne.

Wais Mojaddidi
Dyrektor ds. realizacji Agile, Global Ecommerce

840

Liczba godzin oszczędzanych rocznie dzięki automatycznemu raportowaniu w Jira i Confluence

500 000 USD

Roczne oszczędności dzięki automatycznemu raportowaniu

50 000 USD

Oszczędności dzięki wyeliminowaniu zduplikowanych stanowisk użytkowników

O firmie Royal Caribbean:

Royal Caribbean International oferuje innowacje na morzu od chwili swojego powstania w 1969 roku. Dziś ta linia żeglugi wycieczkowej nadal dostarcza wrażeń podróżnikom żądnym przygód, oferując emocjonujące przeżycia na pokładzie, spektakularne opcje gastronomiczne, zapierającą dech w piersiach rozrywkę i światowej klasy zakwaterowanie.

Branża

Turystyka/Podróże

Lokalizacja

Ameryka Płn. i Płd.

Liczba użytkowników

< 5000

Całkowita liczba pracowników

100 000


Royal Caribbean oszczędza 840 godzin i 550 000 USD rocznie, skalując dostarczanie Agile za pomocą rozwiązania Atlassian Cloud

Wyzwanie: wraz z rozwojem firmy Royal Caribbean w celu sprostania gwałtownie rosnącemu zapotrzebowaniu jej zespół Global Ecommerce chciał ujednolicić, przyspieszyć i skalować dostarczanie Agile.

Rozwiązanie: z pomocą firmy Globant, partnera ds. rozwiązań, zespół ujednolicił jedno źródło rzetelnych informacji w Jira, a następnie wykorzystał Confluence do tworzenia zintegrowanych raportów w czasie rzeczywistym.

Wpływ: korzystając z rozwiązania Atlassian Cloud jako jedynego źródła rzetelnych informacji, Royal Caribbean skaluje zgodnie z metodyką Agile, oszczędza czas i pieniądze oraz podejmuje lepsze i szybsze decyzje na wszystkich poziomach.

W drodze do skalowania zgodnie z metodyką Agile

Każdego roku ponad 5 milionów pasażerów wsiada na pokład ponad 65 statków Royal Caribbean, aby podróżować po świecie. Z pewnością spotkają się z różnymi językami i stylami życia. Muszą znaleźć sposoby komunikowania się ze sobą, aby zaspokoić swoje potrzeby i zrealizować wakacyjne plany.

Kiedy jesienią 2022 roku Wais Mojaddidi dołączył do zespołu Royal Caribbean jako dyrektor ds. realizacji Agile w spółce Global Ecommerce, zauważył, że zespoły w firmie odbywają podobne podróże. Po pandemii organizacja Global Ecommerce szybko się rozwijała. Aby sprostać zapotrzebowaniu, musiano szybko stworzyć nowe zespoły, które wspierałyby rozwój funkcjonalności.

W tym czasie niektóre zespoły miały już dostosowane do swoich potrzeb przepływy pracy i konfiguracje Jira, co utrudniało porównywanie pracy między nimi. „To było jak mówienie w różnych językach. Były m.in. różne definicje ukończenia, epiki tworzone i łączone na różne sposoby” — wyjaśnia Wais. „Zespoły nadal były w stanie pracować na poziomie ogólnym, aby zaspokoić popyt. Ale bez jednego źródła rzetelnych informacji w Atlassian komunikowanie się wymagało od nas ręcznych prezentacji w programie PowerPoint i długich rozmów. PowerPoint pozwala opowiedzieć historię, ale nie ma połączenia z danymi.

Wais otrzymał zadanie rozwiązania tych problemów i skalowania dostarczania Royal Caribbean zgodnie z metodyką Agile. Zainicjował więc inicjatywę mającą na celu optymalizację firmowej platformy Atlassian Cloud i stworzenie scentralizowanego repozytorium. Wraz z firmą Globant, swoim partnerem ds. rozwiązań, spółka Global Ecommerce dostosowała sposoby pracy zespołów, pomogła wszystkim skupić się na właściwej pracy, ograniczyła czas poświęcany na ręczne tworzenie raportów i poprawiła przejrzystość danych w czasie rzeczywistym w celu podejmowania lepszych decyzji.

Standaryzacja typów zgłoszeń, pól i stanowisk użytkowników Jira pozwoliła zaoszczędzić prawie 50 000 USD i wyeliminować ponad 70% harmonogramów i przepływów pracy, umożliwiając uzyskanie bardziej uporządkowanego i wydajnego systemu.

Wais Mojaddidi
Dyrektor ds. realizacji Agile, Global Ecommerce

Nowe rozwiązanie do wydajnego i efektywnego zarządzania portfelem

Szybki wzrost liczby zespołów Scrum od kilku do kilkunastu wymagał wykorzystania najlepszych praktyk w zakresie metodyki Agile na dużą skalę. Na szczęście Wais i kierownictwo Global Ecommerce mieli plan: wprowadzić dostosowane ramy zarządzania portfelem wg zasad Lean (LPM), aby nadawać priorytet właściwej pracy i osiągać właściwe wyniki na dużą skalę.

„Aby aktywować i wdrożyć LPM, musieliśmy ujednolicić nasze sposoby pracy i język w różnych zespołach. Standaryzacja języka pozwoliła nam w znaczący sposób połączyć epiki, funkcje i historyjki w naszym portfelu, jednocześnie wykorzystując LPM w celu nadania priorytetu stawianiu na wartość związanemu z OKR-ami. Dzięki temu wszyscy, od poziomu zespołu do szczebla wiceprezesa, zrozumieli, w jaki sposób nadajemy priorytet wartości podczas decydowania, na czym się skupić” — stwierdza.

Zespół kierowniczy Global Ecommerce założył, że istniejący zestaw narzędzi Atlassian w firmie Royal Caribbean odegra kluczową rolę w realizacji tej wizji — chociaż wymagałoby to pewnych zmian. Wais miał ponad dziesięcioletnie doświadczenie w korzystaniu z narzędzi Atlassian, ale potrzebował więcej zasobów i wiedzy fachowej, aby wesprzeć tę inicjatywę. Po skontaktowaniu się z firmą Globant i przyjrzeniu się jej wcześniejszym sukcesom związanym z podobnymi inicjatywami firma Royal Caribbean nawiązała kontakt z jej zespołem, aby poprosić o pomoc w ocenie obecnej konfiguracji narzędzi Atlassian, zaprojektowaniu nowego rozwiązania i jego wdrożeniu.

Podejście Agile źródłem postępu i partnerstwa

Zgodnie ze standardowym procesem Agile zespół Atlassian w Global Ecommerce podjął współpracę z interesariuszami w celu zebrania danych i wymagań, iteracyjnego pilotowania znormalizowanych rozwiązań, optymalizacji na podstawie informacji zwrotnej, a następnie skalowania.

Podczas współpracy firm Royal Caribbean i Globant nad wdrożeniami pilotażowymi środowisko testowe w Jira Cloud Premium ułatwiło przygotowanie wielu dowodów słuszności koncepcji. Następnie Wais i jego zespół zademonstrowali rozwiązania interesariuszom z wielu dyscyplin, omówili informację zwrotną i przekazali rekomendacje z powrotem do firmy Globant. „Środowisko testowe w Jira Cloud Premium było dla nas niezbędną funkcją podczas tej współpracy. Posłużyło do eksperymentowania z dowodami słuszności koncepcji i wtyczkami. Przyniosło mnóstwo korzyści!” — stwierdza Wais.

Gdy firmy Globant i Royal Caribbean skonfigurowały przepływy pracy i wypracowały wspólny język, Wais i jego zespół włączyli do procesu użytkowników, aby uzyskać akceptację. „Ludzie korzystali z narzędzi Atlassian, więc musieliśmy tylko zgodzić się na kilka kompromisów i poświęceń, aby przekonać ich do standaryzacji, konsolidacji raportowania oraz skalowania” — dodaje Wais. „Aby iteracyjnie zwiększyć tempo, trzeba było znaleźć odpowiednie osoby, które wpływają na innych, i zainwestować w ludzi korzystających z tych narzędzi. Musieli poczuć się częścią rozwiązania”.

Żegnajcie 80-stronicowe prezentacje w programie PowerPoint. Witamy na pokładzie zautomatyzowane raporty Confluence w czasie rzeczywistym.

Wdrażając nowe rozwiązanie Royal Caribbean, firmy Global Ecommerce i Globant wymieniły obszerne, statyczne prezentacje z obrazami z przeszłości na jedną stronę Confluence z danymi w czasie rzeczywistym pobieranymi z Jira. Nie tylko umożliwia to oszczędzanie czasu, ale także pomaga koordynować działania, szybko zobaczyć, co się dzieje i zrozumieć, dlaczego.

Zamiast polegać na członkach zespołu i płacić co miesiąc konsultantom za tworzenie i utrzymywanie 80-stronicowych prezentacji w programie PowerPoint, moglibyśmy efektywniej wykorzystywać potencjał zasobów. Poświęcajmy mniej czasu na ręczne raportowanie, a więcej na odkrywanie i dostarczanie najlepszej w klasie funkcjonalności” — uważa Wais. „Z pomocą firmy Globant stworzyliśmy jedną interaktywną stronę Confluence, która automatycznie pobiera dokładne dane w czasie rzeczywistym, używa spójnego języka i łączy się z pracą, którą wykonujemy” — zapewnia Wais.

Strona zawiera wiele sekcji, w tym:

Skróciliśmy czas spędzany na gromadzeniu danych i tworzeniu ręcznych raportów w programie PowerPoint z ośmiu godzin miesięcznie dla każdego zespołu do zaledwie 15 minut na zespół — to ogromne oszczędności, które w miarę dalszego skalowania będą tylko rosły.

Wais Mojaddidi
Dyrektor ds. realizacji Agile, Global Ecommerce

Kalendarz pokazujący wszystkie nadchodzące wydania za pomocą gadżetów na pulpicie Jira

Kalendarz pokazujący wszystkie nadchodzące wydania za pomocą gadżetów na pulpicie Jira

Plany Jira dla 30, 60 i 90-dniowych widoków dostarczania według strumieni wartości, z poprzednim miesiącem jako punktem odniesienia, oraz kolejny Plan Jira do planowania potencjału wykonawczego

Plany Jira dla 30, 60 i 90-dniowych widoków dostarczania według zespołów, z poprzednim miesiącem jako punktem odniesienia, oraz kolejny plan Jira do planowania potencjału wykonawczego

Szczegóły dostarczania pozwalające użytkownikom analizować historyjki użytkowników, funkcje i epiki (niepokazane na ilustracji), a także pomysły na nowe historyjki, funkcje itp. elementy, za pomocą gadżetów Jira (na ilustracji)

Szczegóły dostarczania pozwalające użytkownikom analizować historyjki użytkowników, funkcje i epiki (niepokazane na ilustracji), a także pomysły na nowe historyjki, funkcje itp. elementy, za pomocą gadżetów Jira (na ilustracji)

Rejestr zagrożeń i zgłoszeń wykorzystujący Risk Register for Jira & Confluence (na ilustracji) oraz zależności w celu wyświetlenia blokerów (niepokazane na ilustracji)

Rejestr zagrożeń i zgłoszeń wykorzystujący Risk Register for Jira & Confluence (na ilustracji) oraz zależności w celu wyświetlenia blokerów (niepokazane na ilustracji)

Monitor stanu dostarczania zbudowany przy użyciu Arkuszy Google i aplikacji Great Gadgets

Monitor stanu dostarczania zbudowany przy użyciu Arkuszy Google i aplikacji Great Gadgets

Każdy zespół używa tego szablonu do tworzenia własnej, w pełni zautomatyzowanej strony Confluence, za pomocą której śledzi postępy i realizuje planowanie na nadchodzący miesiąc. Menedżerowie portfeli i kierownictwo korzystają też z raportów dotyczących portfeli podczas comiesięcznych spotkań, aby sprawdzać najwyższe priorytety, omawiać postępy i planować kolejne kroki.

Wais twierdzi, że bliska współpraca Royal Caribbean z Globant miała kluczowe znaczenie dla stworzenia i wdrożenia tak skutecznego rozwiązania. „Chwalę firmę Globant nie tylko za pracę techniczną, ale także za nauczanie, coaching, zarządzanie zmianą, elastyczność i ciągłe omawianie pomysłów” — zapewnia Wais. „Jej pracownicy czują się częścią naszej organizacji i naprawdę chcą coś zmienić. Nie uważam ich za kontrahenta. To prawdziwe partnerstwo”.

Ponad 800 godzin i 550 000 dolarów zaoszczędzonych tylko w pierwszym roku

Dzięki zastąpieniu opasłych raportów miesięcznych zintegrowanymi stronami Confluence w czasie rzeczywistym Royal Caribbean odnotowuje znaczną oszczędność czasu i pieniędzy.

„Wykorzystując Jira i Confluence do automatycznego raportowania, oszczędzamy ponad 800 godzin i 500 000 USD rocznie na kosztach doradztwa w zakresie zarządzania, które wcześniej wydawaliśmy na raportowanie ręczne” — stwierdza Wais. „Skróciliśmy czas spędzany na gromadzeniu danych i tworzeniu ręcznych raportów w programie PowerPoint z ośmiu godzin miesięcznie dla każdego zespołu do zaledwie 15 minut na zespół — to ogromne oszczędności, które w miarę dalszego skalowania będą tylko rosły”.

Ponadto standaryzacja typów zgłoszeń, pól i stanowisk użytkowników Jira pozwoliła zaoszczędzić prawie 50 000 USD i wyeliminować ponad 70% harmonogramów i przepływów pracy, umożliwiając uzyskanie bardziej uporządkowanego i wydajnego systemu.

Wais uważa, że to dopiero początek drogi Royal Caribbean w kierunku skalowania zgodnie z metodyką Agile. Jego zespół już współpracuje z firmą Globant nad kolejnymi etapami ich harmonogramu, w tym nad standaryzacją zarządzania wydaniami i śledzeniem wpływu ich ulepszeń.

„Teraz możemy zacząć łączyć naszą pracę z rzeczywistymi danymi klientów, aby móc śledzić efekty, a nie tylko dane wyjściowe” — dodaje Wais. „Gdy dopracujemy i ustabilizujemy raportowanie na poziomie portfela, wesprzemy inicjatywy na szczeblu przedsiębiorstwa. Jak wpłynąć na ponad 1800 osób w innych instancjach w całej organizacji? Możemy pokazać im, jak korzystać z tych narzędzi we właściwy sposób, aby zapewnić przejrzystość pracy, łączność między zespołami i powiązanie z naszymi OKR-ami w celu osiągania wyników”.

Dzięki wspólnemu językowi, jednemu źródłu rzetelnych informacji i najnowszym informacjom zawsze na wyciągnięcie ręki Global Ecommerce może pomóc Royal Caribbean płynąć pełną parą na kursie do oferowania produktów Agile na dużą skalę — oraz wymarzonych wakacji.

Lepsze i szybsze procesy programistyczne

Dowiedz się, dlaczego DevOps jest lepsze w chmurze

Wypróbuj

Zacznij korzystać z Confluence za darmo

Następna historia
logo Lumen
Lumen

Lumen podnosi produktywność i zadowolenie dzięki metodyce Agile i chmurze Atlassian