Close

Polityka publiczna Atlassian

Misją firmy Atlassian jest uwolnienie potencjału każdego zespołu. Kierujemy się naszymi wartościami we wszystkim, co robimy, w tym w działalności związanej z polityką publiczną. Wspierając tę politykę, staramy się uwolnić pozytywny potencjał technologii i uruchomić afirmatywne zmiany w naszych społecznościach na całym świecie.

Sprawy, na których nam zależy

Uwolnienie pozytywnego potencjału technologii

Jesteśmy głęboko przekonani, że o przyszłości zadecydują innowacje i technologie. Abyśmy wszyscy mogli czerpać korzyści płynące z gospodarki cyfrowej, potrzebujemy polityki pobudzającej innowacyjność i postęp technologiczny. Polityki inwestowania w przyszłość branży technologicznej, doskonalenia podstawowej infrastruktury dla naszej przyszłości opartej na technologii oraz tworzenia otoczenia regulacyjnego, które zapewnia stabilny i podatny grunt dla inwestycji i innowacji.

wypunktowana lista

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź poniższą stronę: Zasady zdrowej polityki technologicznej

Dzielenie się wartościami

Podstawą firmy Atlassian są jej silne wartości. Uważamy, że naszym korporacyjnym obowiązkiem jest służenie jako pozytywna siła w społeczeństwie. Oznacza to, że zobowiązaliśmy się do kultywowania różnorodności, poczucia przynależności i zrównoważonych zespołów oraz do podejmowania odważnych działań w celu zwalczania zmian klimatycznych. W ścisłej współpracy z pracownikami działu zrównoważonego rozwoju popieramy środki prawne i regulacyjne, które umożliwiają osiągnięcie tych ważnych celów.

zagięta kartka

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź poniższe strony: Zrównoważony rozwój w firmie Atlassian, Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Ochrona klientów i działalności

Technologia jest już integralną częścią naszego życia codziennego, dlatego tworzenie godnych zaufania produktów jest ważniejsze niż kiedykolwiek. W ramach polityki publicznej wspieramy środki, które uwzględniają znaczenie bezpieczeństwa, prywatności i zaufania w gospodarce cyfrowej. Oznacza to, że w imieniu naszych pracowników, klientów i społeczności opowiadamy się za silnymi i globalnie interoperacyjnymi ramami prawnymi, które chronią te ważne prawa.

Tarcza ze znacznikiem wyboru

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Centrum zaufania

Wyróżnienia

Publicznie dostępne przykłady naszego dotychczasowego wspierania polityki publicznej:

różnorodność, sprawiedliwość i integracja

Atlassian opowiada się za zintegrowanymi społeczeństwami i miejscami pracy, które budują u wszystkich pracowników poczucie przynależności. Przekazujemy rządowi oświadczenia dotyczące przepisów i regulacji, które uważamy za dyskryminujące lub wykluczające.

Przeczytaj dokument amicus brief złożony wraz z sojusznikami branżowymi w sprawie Fulton przeciwko miastu Filadelfia.

Działania klimatyczne

Atlassian wspiera wysiłki legislacyjne i regulacyjne na całym świecie mające na celu przyspieszenie realizacji celów klimatycznych porozumienia paryskiego.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przeczytaj złożony projekt ustawy Steggall.

Cyberbezpieczeństwo

Atlassian wspiera rozsądne oraz proporcjonalne przepisy i regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, które mają na celu ochronę obywateli i przedsiębiorstw bez szkody dla innowacji.

Przeczytaj dokument amicus brief, który złożyły firmy Atlassian, Mozilla i Shopify w rozpatrywanej przez Sąd Najwyższy sprawie Van Buren przeciwko Stanom Zjednoczonym.

Przepisy o ochronie konkurencji / przepisy antymonopolowe

Atlassian opowiada się za takimi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony konkurencji oraz przepisami i regulacjami antymonopolowymi, które są dobrze zdefiniowane i obiektywne oraz odnoszą się do zachowań, a nie poszczególnych firm.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z ustawą News Media Bargaining Code Australijskiej Komisji Konkurencji i Konsumenta (ACCC).

Dostęp organów wymiaru sprawiedliwości

Firma Atlassian uważa, że uprawnienia organów ścigania dotyczące dostępu i inwigilacji wymagają wdrożenia skutecznych środków związanych z nadzorem i odpowiedzialnością.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z poniższymi raportami: Niezależny monitor przepisów w zakresie bezpieczeństwa narodowego i Parlamentarny Wspólny Komitet ds. Wywiadu i Bezpieczeństwa.

Innowacyjność

Atlassian opowiada się za polityką, która wspiera i stymuluje rozwój innowacyjnych firm.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższymi raportami: Zachęta podatkowa w branży R&D i Program udziałów pracowniczych.