Close

Nasze podejście do zewnętrznych testów zabezpieczeń


Witamy w naszym centrum testowania zabezpieczeń, którego celem jest dostarczanie wyczerpujących informacji na temat inicjatyw związanych z testowaniem zabezpieczeń wdrożonych przez Atlassian z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony naszych produktów oraz klientów.

Szukasz czegoś konkretnego? Przyspiesz wyszukiwanie, korzystając z jednego z poniższych łączy, lub czytaj dalej, aby dokładniej poznać zewnętrzny program testowania zabezpieczeń Atlassian.

Atlassian stosuje wieloaspektowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa naszych produktów z wykorzystaniem metod zewnętrznych. Nieustannie prowadzimy program wykrywania błędów oparty na crowdsuourcingu, którego dopełnieniem są regularne strukturalne testy penetracyjne przeprowadzane przez zewnętrzne firmy konsultingowe zajmujące się bezpieczeństwem i nasz wewnętrzny zespół ds. testowania zabezpieczeń.

Nasza filozofia i podejście

Jesteśmy znani z wartości, które faktycznie wpływają na nasze działania — w tym na podejście do testowania zabezpieczeń. W praktyce nasze wartości doprowadziły nas do wypracowania następujących filozofii i podejść:

 • Błędy są nieuniknioną częścią procesu programistycznego — nie chodzi więc o to, czy w naszych produktach są błędy, ale na ile skutecznie i szybko wykrywamy je i eliminujemy. Nie oznacza to, że lubimy błędy ani że nie wprowadzamy cały czas innowacyjnych sposobów zmniejszania ich częstotliwości i ważności. Jeśli chodzi o błędy w oprogramowaniu, wyparcie nie jest skutecznym podejściem.
 • Przestrzegamy norm branżowych i stosujemy je w praktyce — standaryzacja naszej terminologii oraz metod ułatwia nam uwzględnienie wszystkich ważnych aspektów i pomaga naszym klientom zrozumieć, co i dlaczego robimy. Przykładowo wdrożenie standardowego sposobu oceniania luk w zabezpieczeniach przy użyciu systemu Common Vulnerability Scoring System (CVSS) pozwala przejrzyście kategoryzować ważność konkretnych luk w komunikacji między nami a naszymi klientami. Stosujemy również procesy zarządzania lukami w zabezpieczeniach opisane w normie ISO 27001 i wytycznych organizacji Cloud Security Alliance (CSA).
 • Zewnętrzni testerzy zabezpieczeń i testerzy penetracyjni stanowią cenne uzupełnienie naszego zespołu — jeśli w zabezpieczeniach produktu Atlassian występuje luka, jej jak najszybsze wykrycie i usunięcie leży w interesie każdego — naszym i naszych klientów.
  • Atlassian angażuje niezależnych zewnętrznych testerów penetracyjnych, którzy co roku sprawdzają nasze produkty pod kątem luk w zabezpieczeniach i uzupełniają działania naszego wewnętrznego zespołu ds. bezpieczeństwa, wykonując zadania wymagające wysoce wyspecjalizowanych umiejętności.
  • Atlassian również motywuje zewnętrznych testerów do identyfikowania luk w naszych produktach, oferując nagrody pieniężne w ramach naszego programu wykrywania błędów. Dzięki nim możemy skalować nasz zespół w znacznie większym stopniu niż jest to możliwe w przypadku tradycyjnego podejścia.
 • W sprawie naszego programu testowania zabezpieczeń jesteśmy otwarci i transparentni — dostarczamy pisma potwierdzające przeprowadzenie ocen (LoA) dotyczące testów penetracyjnych przeprowadzanych na naszych produktach oraz statystyki dotyczące błędów znalezionych w naszym programie wykrywania błędów.

Zapewnianie bezpieczeństwa na bieżąco

Testy penetracyjne

W celu przeprowadzenia testów penetracyjnych naszych produktów i innych systemów korzystamy z usług specjalistycznych firm zajmujących się zabezpieczeniami. Oprócz tego nasz wewnętrzny zespół ds. testowania zabezpieczeń współpracuje z konsultantami zewnętrznymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego projektów o wysokim priorytecie, takich jak nowa funkcja produktu (np. tablice Confluence), nowa konfiguracja infrastruktury (np. nasze środowisko FedRAMP) lub przeprojektowanie architektury (np. nowe środowisko uruchomieniowe Forge).

Nasze podejście do testów penetracyjnych w tych przypadkach jest ukierunkowane i skoncentrowane. Będą one obejmować:

 • Testy strukturalne — testerzy otrzymają dokumentację projektową i omówienia od inżynierów ds. produktu, a w toku realizacji zadania będą mieli możliwość skontaktowania się z nimi w przypadku pytań związanych z testami.
 • Testy z wykorzystaniem kodu — testerzy otrzymają pełny dostęp do odpowiedniej bazy kodu, aby ułatwić im zdiagnozowanie wszelkich nieoczekiwanych zachowań systemu w trakcie przeprowadzenia testu i wykrycie potencjalnych celów.
 • Testy oparte na zagrożeniach — takie testy będą koncentrować się na określonym scenariuszu zagrożenia. Przykładowo można założyć, że doszło do naruszenia zabezpieczeń instancji, i prowadzić testy horyzontalnie od tak zdefiniowanego punktu wyjścia.
 • Testy oparte na metodologii — testerzy używają szeregu scenariuszy dostosowanych do potrzeb testów strukturalnych w oparciu o uznane w branży metodologie, takie jak Open Web Application Security Project (OWASP). Dzięki temu testy uwzględniają zagrożenia unikatowe dla infrastruktury i technologii Atlassian.

U dołu tej strony udostępniamy na użytek zewnętrzny pisma potwierdzające przeprowadzenie oceny (LoA) wystawione przez naszych partnerów odpowiedzialnych za przeprowadzanie testów penetracyjnych. Z uwagi na fakt, że na potrzeby tych ocen przekazujemy testerom obszerne informacje wewnętrzne, nie udostępniamy pełnej treści raportów. Większość tych systemów i produktów zostanie uwzględniona w naszym publicznym programie wykrywania błędów, aby zapewnić ciągłość zewnętrznej kontroli. Wszelkie ustalenia wynikające z tych ocen będą klasyfikowane i obejmowane odpowiednimi działaniami zaradczymi zgodnie z naszym docelowym poziomem świadczenia usług (SLO) dotyczącym publicznych luk w zabezpieczeniach.

Wykrywanie błędów

Nasz program wykrywania błędów jest obsługiwany przez Bugcrowd. Program ten zapewnia ciągłość testowania naszych produktów pod kątem luk w zabezpieczeniach.

Jesteśmy przekonani, że grono niezależnych testerów zabezpieczeń biorących udział w naszym programie wykrywania błędów przyczynia się do skutecznego funkcjonowania procesu zewnętrznego testowania zabezpieczeń, ponieważ:

 • Program wykrywania błędów działa cały czas. Ciągłe testowanie jest niezbędne w środowisku programistycznym zgodnym z metodyką Agile, w którym nowe wydania pojawiają się często.
 • Program wykrywania błędów zrzesza ponad 60 000 potencjalnych testerów. Połączenie umiejętności tych testerów stwarza duże możliwości w zakresie kontroli jakości.
 • Osoby uczestniczące w programie wykrywania błędów opracowują specjalistyczne narzędzia i procesy zarówno w pionie (konkretne typy błędów), jak i w poziomie (konkretne nagrody). Taka specjalizacja znacznie zwiększa szansę wykrycia ukrytych, ale istotnych luk w zabezpieczeniach.

More than 25 of our products or environments – across our Data Center products, mobile apps, and Cloud products – are in-scope for our bug bounty program. Details of the number of vulnerabilities reported, our average response time, and our average payout are all included on the Bugcrowd site, with more than 2,800 researchers having registered specifically for our program.

Luki w zabezpieczeniach, które staramy się wykryć w ramach naszego programu wykrywania błędów, obejmują często występujące rodzaje zagrożeń odnotowane na listach Open Web Application Security Project (OWASP) i Web Application Security Consortium (WASC).

W ramach naszej inicjatywy zapewniania otwartości i przejrzystości zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony naszego programu wykrywania błędów, zarejestrowania się w programie i przetestowania naszych produktów.

Aplikacje ze sklepu Marketplace

Aplikacje ze sklepu Marketplace są objęte osobnymi programami wykrywania błędów prowadzonymi przez Atlassian, takimi jak program ujawniania luk w zabezpieczeniach i program wykrywania błędów w aplikacjach opracowanych przez Atlassian.

Testy inicjowane przez klientów

Zezwalamy na testowanie inicjowane przez klientów zgodnie z naszymi Warunkami korzystania z naszych produktów w chmurze. Chcemy działać otwarcie i będziemy nadal regularnie publikować statystyki z naszego programu wykrywania błędów.

Choć jesteśmy przekonani, że nasz program wykrywania błędów stanowi bardziej wydajny i ekonomiczny sposób oceny bezpieczeństwa naszych produktów, zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci mogą wyrażać chęć samodzielnego przetestowania zabezpieczeń. Zezwalamy klientom na przeprowadzanie ocen zabezpieczeń (testów penetracyjnych, ocen luk w zabezpieczeniach), prosimy jednak o przestrzeganie kilku zasad, które pomogą zapewnić bezpieczeństwo nam wszystkim.

Zgłaszanie luk w zabezpieczeniach

Jeśli udało Ci się znaleźć błąd i chcesz go zgłosić Atlassian, zapoznaj się z instrukcjami zgłaszania luk w zabezpieczeniach.

Jedna z głównych dewiz Atlassian to „Otwarta firma, bez nonsensów” i wierzymy, że ujawnianie luk w zabezpieczeniach jest jej integralną częścią. Staramy się usuwać luki w zabezpieczeniach zgodnie z odpowiednimi docelowymi poziomami świadczenia usług (SLO). Przyjmujemy wnioski o ujawnienie luk złożone za pośrednictwem naszych programów wykrywania błędów po rozwiązaniu problemu i uwzględnieniu poprawki w wydaniu produkcyjnym. Wniosek zostanie jednak odrzucony, jeśli raport zawiera jakiekolwiek dane klienta. Jeśli planujesz ujawnić luki poza naszymi programami wykrywania błędów, powiadom nas o tym odpowiednio wcześniej i poczekaj, aż minie termin określony w powiązanym docelowym poziomie świadczenia usług (SLO).

Wykluczenia z naszego programu testowania zabezpieczeń

Z równą otwartością i przejrzystością jak do przeprowadzanych przez nas testów podchodzimy również do testów, których nie przeprowadzamy samodzielnie ani obecnie nie obsługujemy. Niektóre rodzaje luk w zabezpieczeniach niskiego ryzyka, takie jak związane z wyliczaniami i gromadzeniem informacji, na ogół nie są uważane za znaczące zagrożenia.

Pomiar właściwych elementów

Nasze zasady usuwania błędów zabezpieczeń określają ramy czasowe docelowego poziomu świadczenia usług (SLO) dotyczące eliminowania luk w zabezpieczeniach na podstawie ich ważności i produktu. Do oceny luk w zabezpieczeniach używamy systemu Common Vulnerability Scoring System, który ułatwia informowanie naszych klientów o tym, jak istotne są poszczególne luki.

Podsumowanie

Nasz program wykrywania błędów oparty na crowdsuourcingu, zaangażowanie zewnętrznych firm konsultingowych zajmujących się bezpieczeństwem i nasz wewnętrzny zespół ds. testowania zabezpieczeń składają się na kompleksowy, dojrzały i przejrzysty model. Gwarantuje to, że nasze produkty i platformy są stale testowane i zabezpieczane, dzięki czemu klienci mogą mieć pewność, że bezpieczeństwo naszych produktów jest poddawane ciągłej kontroli.

Pobieranie aktualnych raportów z programu wykrywania błędów

Wszelkie luki w zabezpieczeniach wskazane w poniższych raportach są śledzone w naszym wewnętrznym systemie Jira od momentu ich zgłoszenia w ramach programu wykrywania błędów. Wszelkie ustalenia wynikające z programu wykrywania błędów będą klasyfikowane i obejmowane odpowiednimi działaniami zaradczymi zgodnie z naszym docelowym poziomem świadczenia usług (SLO) dotyczącym publicznych luk w zabezpieczeniach.

Pobieranie rocznego raportu z programów wykrywania błędów

Oprócz kwartalnych informacji dotyczących wykrytych błędów publikujemy też roczny raport z naszych programów wykrywania błędów. Klienci mogą dowiedzieć się w nim więcej o postępach programu i poznać szczegółowe opisy wykrytych luk w zabezpieczeniach.

Pobieranie pism potwierdzających przeprowadzenie oceny (LoA)

Wszelkie luki w zabezpieczeniach wskazane w poniższych raportach są śledzone w naszym wewnętrznym systemie Jira od chwili ich zgłoszenia za pośrednictwem procesu raportowania wyników testów penetracyjnych. Wszelkie ustalenia wynikające z tych ocen będą klasyfikowane i obejmowane odpowiednimi działaniami zaradczymi zgodnie z naszym docelowym poziomem świadczenia usług (SLO) dotyczącym publicznych luk w zabezpieczeniach.