Close

Zasady usuwania błędów zabezpieczeń

Ochrona systemów klienta przed atakami z wykorzystaniem luk w zabezpieczeniach produktów Atlassian jest dla Atlassian sprawą priorytetową.


Zakres

Poniżej opisano, w jaki sposób i kiedy usuwamy błędy zabezpieczeń w naszych produktach. Nie jest to opis pełnego procesu ujawniania lub ostrzeżeń, który stosujemy.

Usuwanie błędów zabezpieczeń — docelowe poziomy świadczenia usług (SLO)

Atlassian wyznacza docelowe poziomy świadczenia usług dotyczące usuwania luk w zabezpieczeniach na podstawie poziomu istotności problemów z zabezpieczeniami i konkretnego produktu. W przypadku wydawania poprawek zabezpieczeń w naszych produktach zdefiniowaliśmy następujące ramy czasowe:

Czas usuwania błędów w trybie przyspieszonym

Przedstawione poniżej ramy czasowe dotyczą wszystkich produktów chmurowych Atlassian, a także dowolnego innego oprogramowania lub systemu zarządzanego przez Atlassian bądź działającego w oparciu o infrastrukturę Atlassian. Mają one również zastosowanie do rozwiązania Jira Align (zarówno w wersji Cloud, jak i w wersjach samodzielnie zarządzanych).

 • Błędy krytyczne — usunięcie z produktu w ciągu 14 dni od weryfikacji
 • Błędy bardzo istotne — usunięcie z produktu w ciągu 28 dni od weryfikacji
 • Błędy średnio istotne — usunięcie z produktu w ciągu 42 dni od weryfikacji
 • Błędy mało istotne — usunięcie z produktu w ciągu 175 dni od weryfikacji

Czas usuwania błędów w trybie wydłużonym

Przedstawione poniżej ramy czasowe dotyczą wszystkich samodzielnie zarządzanych produktów Atlassian. Produkt samodzielnie zarządzany jest instalowany przez klientów w systemach przez nich zarządzanych i obejmuje aplikacje serwerowe, do centrów danych, komputerowe i mobilne Atlassian.

 • Błędy krytyczne, bardzo istotne i średnio istotne — usunięcie z produktu w ciągu 90 dni od weryfikacji.
 • Błędy mało istotne — usunięcie z produktu w ciągu 180 dni od weryfikacji.

Krytyczne luki w zabezpieczeniach

W przypadku wykrycia przez Atlassian lub zgłoszenia przez stronę trzecią krytycznej luki w zabezpieczeniach, Atlassian podejmie następujące kroki:

 • Możliwie jak najszybciej udostępni nowe, poprawione wydanie bieżącej wersji produktu, którego dotyczy problem.
 • Opublikuje nowe wydanie poprawiające poprzednią wersję zgodnie z następującym schematem:

Produkt
Zasady backportowania
Przykład

Jira Software Server i Data Center

Jira Core Server i Data Center

Jira Service Management Server i Data Center (dawniej Jira Service Desk)

Udostępnienie nowych wydań z poprawką błędu dla:

 • Dowolnych wersji oznaczonych jako „wersja ze wsparciem długoterminowym”, dla których okres wsparcia nie dobiegł jeszcze końca.
 • Wszystkich wersji z funkcjami wydanych w ciągu 6 miesięcy od daty udostępnienia poprawki.

Przykładowo, jeśli krytyczna poprawka zabezpieczeń została opracowana 1 stycznia 2020 roku, konieczne będzie utworzenie następujących nowych wydań z poprawką błędu:

 • Jira 8.6.x, ponieważ wersja 8.6.0 została wydana 17 grudnia 2019 roku
 • Jira 8.5.x, ponieważ wersja 8.5.0 została wydana 21 października 2019 roku
 • Jira 8.4.x, ponieważ wersja 8.4.0 została wydana 9 września 2019 roku
 • Jira 8.3.x, ponieważ wersja 8.3.0 została wydana 22 lipca 2019 roku
 • Jira 7.13.x, ponieważ 7.13 to wersja ze wsparciem długoterminowym, a wersja 7.13.0 została wydana 28 listopada 2018 roku

Confluence Server i Data Center

Udostępnienie nowych wydań z poprawką błędu dla:

 • Dowolnych wersji oznaczonych jako „wersja ze wsparciem długoterminowym”, dla których okres wsparcia nie dobiegł jeszcze końca.
 • Wszystkich wersji z funkcjami wydanych w ciągu 6 miesięcy od daty udostępnienia poprawki.

Przykładowo, jeśli krytyczna poprawka zabezpieczeń została opracowana 1 stycznia 2020 roku, konieczne będzie utworzenie następujących nowych wydań z poprawką błędu:

 • Confluence 7.2.x, ponieważ wersja 7.2.0 została wydana 12 grudnia 2019 roku
 • Confluence 7.1.x, ponieważ wersja 7.1.0 została wydana 4 listopada 2019 roku
 • Confluence 7.0.x, ponieważ wersja 7.0.0 została wydana 10 września 2019 roku
 • Confluence 6.13.x, ponieważ 6.13 to wersja ze wsparciem długoterminowym, a wersja 6.13.0 została wydana 4 grudnia 2018 roku

Bitbucket Server i Data Center

Udostępnienie nowych wydań z poprawką błędu dla:

 • Dowolnych wersji oznaczonych jako „wersja ze wsparciem długoterminowym”, dla których okres wsparcia nie dobiegł jeszcze końca.
 • Wszystkich wersji z funkcjami wydanych w ciągu 6 miesięcy od daty udostępnienia poprawki.

Przykładowo, jeśli krytyczna poprawka zabezpieczeń została opracowana 1 stycznia 2020 roku, konieczne będzie utworzenie następujących nowych wydań z poprawką błędu:

 • Bitbucket 6.9.x, ponieważ wersja 6.9.0 została wydana 10 grudnia 2019 roku
 • Bitbucket 6.8.x, ponieważ wersja 6.8.0 została wydana 6 listopada 2019 roku
 • Bitbucket 6.7.x, ponieważ wersja 6.7.0 została wydana 1 października 2019 roku
 • Bitbucket 6.6.x, ponieważ wersja 6.6.0 została wydana 27 sierpnia 2019 roku
 • Bitbucket 6.5.x, ponieważ wersja 6.5.0 została wydana 24 lipca 2019 roku

Bitbucket 6.3.0 wydano 14 maja 2019 roku, ponad sześć miesięcy przed datą poprawki. Gdyby ta wersja była oznaczona jako wersja ze wsparciem długoterminowym, utworzono by również wydanie z poprawką błędu.

Wszystkie inne produkty (Bamboo, Crucible, Fisheye itd.)

Udostępnienie nowych wydań z poprawką błędu jedynie dla bieżącej i poprzedniej wersji wydania z funkcjami.

Przykładowo, jeśli krytyczna poprawka zabezpieczeń dla rozwiązania Bamboo została opracowana 1 stycznia 2020 roku, konieczne będzie utworzenie następujących nowych wydań z poprawką błędu:

 • Bamboo 6.10.x, ponieważ ta wersja została wydana 17 września 2019 roku i jest bieżącym wydaniem
 • Bamboo 6.9.x, ponieważ wersja 6.9.0 jest poprzednim wydaniem

For Crowd, Fisheye, and Crucible, we will provide a bug fix release for the latest feature release of the affected product.

Ważne, aby korzystać z najnowszego wydania z poprawkami błędów używanej wersji produktu (jest to najlepsza praktyka). Przykładowo klienci korzystający z rozwiązania Jira Software 7.5.0, powinni proaktywnie dokonać uaktualnienia do wersji Jira Software 7.5.3. W przypadku wydania nowej poprawki zabezpieczeń, np. Jira Software 7.5.4, różnica między dwoma wersjami będzie minimalna (tj. będzie to wyłącznie poprawka zabezpieczeń), co ułatwi jej zastosowanie.

Proces eliminowania krytycznych luk w zabezpieczeniach nie ma zastosowania do produktów Atlassian Cloud, ponieważ poprawki w tych usługach są zawsze wprowadzane przez Atlassian, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań przez klientów.

Product

Example

Jira Software

Example

Jira Software 9.13.x because 9.13.0 is the latest feature release

Example

Jira Software 9.12.x because 9.12.0 is the latest Long Term Support release

Example

Jira Software 9.4.x because 9.4.0 is the previous Long Term Support release

Jira Service Management

Example

Jira Service Management 5.13.x because 5.13.0 is the latest feature release

Example

Jira Service Management 5.12.x because 5.12.0 is the latest Long Term Support release

Example

Jira Service Management 5.4.x because 5.4.0 is the second latest supported Long Term Support release

Confluence

Example

Confluence 8.7.x because 8.7.0 is the latest feature release

Example

Confluence 8.5.x because 8.5.0 is the latest Long Term Support release

Example

Confluence 7.19.x because 7.19.0 is the second latest supported Long Term Support release

Bitbucket

Example

Bitbucket 8.17.x because 8.17.0 is the latest feature release

Example

Bitbucket 8.9.x because 8.9.0 is the latest Long Term Support release

Example

Bitbucket 7.21.x because 7.21.0 is the second latest supported Long Term Support release

Bamboo

Example

Bamboo 9.5.x because 9.5.0 is the latest feature release

Example

Bamboo 9.2.x because 9.2.0 is the latest Long Term Support release

Crowd

Example

Crowd 5.3.x because 5.3.0 is the latest feature release

Fisheye/Crucible

Example

Fisheye/Crucible 4.8.x because 4.8.0 is the latest feature release

No other product versions would receive new bug fixes.

Frequent upgrades ensure that your product instances are secure. It's a best practice to stay on the latest bug fix release of the latest feature release or LTS release of your product.

Niekrytyczne luki w zabezpieczeniach

W przypadku wykrycia bardzo istotnych, średnio istotnych lub mało istotnych problemów z zabezpieczeniami Atlassian będzie dążyć do wydania poprawki w terminach określonych w docelowych poziomach świadczenia usług wymienionych na początku tego dokumentu. Jeśli jest to wykonalne, możliwe jest również backportowanie poprawki do wersji ze wsparciem długoterminowym.

Po udostępnieniu wydania z poprawką błędu należy uaktualnić instalacje, aby mieć pewność, że zostały zastosowane najnowsze poprawki zabezpieczeń.

Inne informacje

Poziom istotności luk w zabezpieczeniach jest obliczany na podstawie poziomów istotności problemów z zabezpieczeniami.

Będziemy poddawać nasze zasady ciągłej ewaluacji w oparciu o opinie klientów, a na tej stronie będziemy zamieszczać wszelkie aktualności lub zmiany.

Często zadawane pytania

Dlaczego w przypadku Bitbucket, Jira i Confluence obejmujecie tylko 6 miesięcy wydań z funkcjami? Copy link to heading Copied! Pokaż +
  

Wydania Bitbucket Server pojawiają się bardzo często, dlatego w ciągu 6 miesięcy udostępnianych jest 5–6 głównych wersji. Od połowy 2017 roku podobną częstotliwość wydań zastosowano w produktach Jira i Confluence, dla których obecnie nowe wydania są publikowane 5–6 razy w roku.

Dlaczego w przypadku Bitbucket, Jira i Confluence obejmujecie tylko 6 miesięcy wydań z funkcjami? Copy link to heading Copied! Pokaż +
  

Wydania Bitbucket Server pojawiają się bardzo często, dlatego w ciągu 6 miesięcy udostępnianych jest 5–6 głównych wersji. Od połowy 2017 roku podobną częstotliwość wydań zastosowano w produktach Jira i Confluence, dla których obecnie nowe wydania są publikowane 5–6 razy w roku.

Dlaczego w przypadku Bitbucket, Jira i Confluence obejmujecie tylko 6 miesięcy wydań z funkcjami? Copy link to heading Copied! Pokaż +
  

Wydania Bitbucket Server pojawiają się bardzo często, dlatego w ciągu 6 miesięcy udostępnianych jest 5–6 głównych wersji. Od połowy 2017 roku podobną częstotliwość wydań zastosowano w produktach Jira i Confluence, dla których obecnie nowe wydania są publikowane 5–6 razy w roku.

Co to jest „wersja ze wsparciem długoterminowym”? Copy link to heading Copied! Pokaż +
  

Wersje ze wsparciem długoterminowym są przeznaczone dla klientów korzystających z produktów Server i Data Center, którzy wolą poświęcić więcej czasu na przygotowanie się do uaktualnień nowych wersji z funkcjami, ale mimo to chcą otrzymywać poprawki błędów. W przypadku niektórych produktów ich konkretna wersja może być oznaczona jako wersja ze wsparciem długoterminowym, co oznacza, że poprawki zabezpieczeń będą udostępniane przez cały 2-letni okres wsparcia.

Co to jest „wydanie z funkcjami”? Copy link to heading Copied! Pokaż +
  

Wydanie z funkcjami to wersja (np. 4.3), która zawiera nowe funkcje lub istotne zmiany dotychczasowych funkcji, ale nie jest oznaczona jako wersja ze wsparciem długoterminowym. Więcej informacji na temat nazewnictwa naszych wydań zawierają Zasady usuwania błędów Atlassian.