Close

Hoe wij externe beveiligingstests aanpakken


Klanten vragen Atlassian vaak om rapporten van penetratietests om zekerheid te krijgen over de processen die we hebben om beveiligingskwetsbaarheden te identificeren (en op te lossen) in Atlassian-producten en de cloud. Onze aanpak van externe beveiligingstests is gebouwd op het concept van 'continue zekerheid'; we maken geen gebruik van point-in-time-penetratietests, maar hebben we ook een 'always on'-testmodel met een crowdsourced Bug Bounty-programma.

Onze filosofie en aanpak

Atlassian staat bekend om onze waarden en die waarden beïnvloeden echt alles dat we doen; inclusief onze benadering van beveiligingstests. In de praktijk hebben onze waarden ons de volgende filosofieën en benaderingen opgeleverd:

 • Bugs zijn een onvermijdelijk onderdeel van het ontwikkelingsproces; de vraag is niet of we bugs hebben, maar hoe effectief en snel we ze kunnen vinden en aanpakken. Dit betekent niet dat we blij zijn met bugs of dat we niet constant nieuwe manieren aan het ontwikkelen zijn om de frequentie en ernst ervan te minimaliseren, maar als het gaat om softwarebugs is ontkenning geen effectieve aanpak.
 • We streven ernaar om de kosten van het vinden en misbruik maken van kwetsbaarheden in onze producten en diensten te verhogen; door problemen snel te identificeren en op te lossen willen we de economische kosten van het vinden van beveiligingsbugs verhogen. Door de kosten van het misbruik maken van een kwetsbaarheid te verhogen, door te zorgen dat het langer duurt en dat er meer kennis en bronnen van de slechterik voor nodig zijn, verminderen we hun opbrengsten. Als we dit ver genoeg verminderen wordt het voor hen onbetaalbaar of onaantrekkelijk.
 • We steunen en gebruiken branchenormen; door onze terminologie en aanpak te standaardiseren weten we zeker dat we niets missen en helpen we klanten begrijpen wat we doen. We delen kwetsbaarheden bijvoorbeeld in via het Common Vulnerability Scoring System (CVSS) om duidelijkheid te geven over de ernst van een specifieke kwetsbaarheid voor ons en onze klanten. We volgen bovendien de kwetsbaarheidsbeheerprocessen zoals beschreven in ISO 27001 en de Cloud Security Alliance (SCA).
 • Externe beveiligingsonderzoekers zijn een belangrijke uitbreiding van ons team; als een Atlassian-product een kwetsbaarheid bevat, is het voor iedereen (zowel wij als onze klanten) van belang dat we het zo snel mogelijk vinden en oplossen. Atlassian moedigt door middel van geldbeloningen uit ons Bug Bounty-programma externe onderzoekers aan om kwetsbaarheden in onze producten te identificeren. Dankzij onze externe beveiligingsonderzoekers kunnen we ons team veel verder opschalen dan met traditionele benaderingen!
 • We zijn open en transparant over ons beveiligingstestprogramma: ons Bug Bounty-programma levert statistieken over gevonden bugs, we zijn open over de snelheid waarmee we beveiligingsbugs oplossen en de samenvattende testrapporten zijn onderaan deze pagina indien mogelijk beschikbaar.

Doorlopende beveiligingsgarantie

Penetratietests

We maken gebruik van gespecialiseerde beveiligingsconsultancybedrijven om penetratietests uit te voeren op risicovolle producten en infrastructuur. Dit kan bijvoorbeeld een nieuwe infrastructuur zijn die voor ons is opgezet (bijv. onze cloudomgeving), een nieuw product (bijv. Trello) of een fundamentele nieuwe architectuur (bijv. het uitgebreide gebruik van microservices).

We benaderen penetratietests in deze gevallen zeer doelgericht en gefocust. Deze tests zijn over het algemeen:

 • White box: de testers krijgen designdocumentatie en -briefings van onze productontwikkelaars om de tests te ondersteunen
 • Ondersteund door code: de testers hebben volledige toegang tot de relevante codebase om te helpen bij het diagnosticeren van onverwacht systeemgedrag tijdens het testen en om potentiële doelwitten te identificeren
 • Gebaseerd op bedreigingen: de tests zijn gericht op een specifiek bedreigingsscenario, zoals de aanname dat een installatie gecompromitteerd is, en vanuit dat beginpunt worden zijdelingse bewegingen getest

We plaatsen Letters of Assessments (LoA, beoordelingsbrieven) van onze penetratietestpartners voor externe consumptie onderaan deze pagina. We kunnen geen volledige rapporten leveren vanwege de uitgebreide interne informatie waar de testers toegang toe hebben bij het uitvoeren van deze beoordelingen. Het merendeel van deze systemen en producten zal vervolgens worden opgenomen in ons openbare Bug bounty-programma, waardoor onze klanten de doorlopende externe zekerheid krijgen die ze willen. Alle resultaten van deze beoordelingen worden getriageerd en opgelost volgens onze SLO voor openbare beveiligingskwetsbaarheden.

Bug bounty

Ons Bug bounty-programma wordt gehost door Bugcrowd. Het doel van dit programma is om er zeker van te zijn dat onze producten constant getest worden op beveiligingskwetsbaarheden. Dit is de kern van ons externe beveiligingstestprogramma en het resultaat van uitgebreid onderzoek, analyse en vergelijking tussen testmodellen.

Wij geloven dat de groep onafhankelijke beveiligingsonderzoekers die meedoet aan ons Bug Bounty-programma de effectiefste beveiligingstestprocessen oplevert, want:

 1. Een Bug Bounty is altijd actief. Penetratietests vinden over het algemeen plaats in een paar weken. In een echte agile ontwikkelingsomgeving met regelmatige releases is doorlopend testen onontbeerlijk.
 2. Een Bug Bounty heeft meer dan 60.000 potentiële testers. Penetratietests worden meestal uitgevoerd door 1 of 2 personen. Hoe goed die 1 of 2 personen ook zijn, ze zullen nooit de totale capaciteit van het team van Bug Bounty-deelnemers overschrijden.
 3. Bug Bounty-onderzoekers ontwikkelen gespecialiseerde tools en processen, zowel verticaal (voor verschillende soorten bugs) als horizontaal (voor verschillende bounty's). Met deze specialisatie is de kans het grootst dat moeilijk te vinden (maar significante) kwetsbaarheden geïdentificeerd worden.

We blijven penetratietests en gespecialiseerde beveiligingsconsultants gebruiken voor interne support, maar voor ons brede externe programma past een Bug bounty beter. We geloven dat de combinatie van deze benaderingen onze kansen om kwetsbaarheden te vinden maximaliseert.

Meer dan 25 van onze producten en omgevingen, van serverproducten tot mobiele apps en cloudproducten, vallen binnen ons Bug Bounty-programma. Informatie over het aantal gerapporteerde kwetsbaarheden, onze gemiddelde reactietijd en de gemiddelde uitbetaling is te vinden op de website van Bugcrowd, waar meer dan 800 testers zich specifiek voor ons programma hebben geregistreerd.

De kwetsbaarheden die we willen identificeren met ons Bug Bounty-programma omvatten de veel voorkomende types die opgenomen zijn in de bedreigingslijsten Open Web Application Security Project (OWASP) en Web Application Security Consortium (WASC). Dit zijn onder andere:

 • Gegevens-/toegangslekken tussen installaties
 • Remote Code Execution (RCE)
 • Server-Side Request Forgery (SSRF)
 • Cross-site Scripting (XSS)
 • Cross-site Request Forgery (CSRF)
 • SQL Injection (SQLi)
 • XML External Entity Attacks (XXE)
 • Kwetsbaarheden bij toegangsbeheer (problemen met onveilige direct object references, etc.)
 • Doorloopproblemen met paden/directories

Als onderdeel van ons initiatief om open en transparant te zijn, nodigen we iedereen uit om onze Bug Bounty-programmapagina te bezoeken, zich aan te melden en ons te testen.

Marketplace-apps - Marketplace-apps zijn uitgesloten van het belangrijkste Atlassian Bug Bounty-programma. Marketplace-apps komen echter aan bod in afzonderlijke bug bounty-programma's die worden gehost door Atlassian, zoals het Vulnerability Disclosure-programma en het Atlassian Built Apps Bug Bounty-programma.

Door klanten opgezette tests - We staan nu door klanten opgezette tests toe, in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden voor onze cloudproducten. We hebben ons voorgenomen open te zijn en blijven regelmatig statistieken van ons Bug Bounty-programma publiceren.

We geloven dat ons Bug Bounty-programma de efficiëntste en duurzaamste manier is om de beveiliging van onze producten en services te beoordelen, maar we begrijpen dat je die beveiliging misschien zelf wil testen. We staan beveiligingstests door klanten toe (penetratietests, kwetsbaarheidsbeoordelingen), maar we vragen je wel om je aan een aantal regels te houden om de veiligheid van ons allemaal te waarborgen.

Kwetsbaarheidsrapportage

Als je een probleem vindt dat je wil rapporteren aan Atlassian, raadpleeg dan de instructies voor het rapporteren van een kwetsbaarheid.

Een van de waarden van Atlassian is Open bedrijf, geen flauwekul, en we geloven dat het openbaar maken van kwetsbaarheden daarbij hoort. We streven ernaar beveiligingsproblemen op te lossen binnen de relevante doelstellingen op serviceniveau (SLO). We gaan akkoord met een openbaarmakingsverzoek dat wordt gedaan via onze bugbounty-programma's nadat een probleem is opgelost en is vrijgegeven in productie. Als het rapport echter klantgegevens bevat, wordt het verzoek afgewezen. Als je van plan bent om problemen openbaar te maken buiten onze bugbounty-programma's om, dan vragen we je om ons ruim van tevoren op de hoogte te stellen en te wachten tot de bijbehorende SLO is verstreken.

Uitsluiting van ons beveiligingstestprogramma

Net zoals we open en duidelijk zijn over de tests die we uitvoeren, zijn we open en duidelijk over de tests die we niet zelf uitvoeren of op dit moment niet ondersteunen. De volgende zaken zijn uitgesloten van ons beveiligingstestprogramma:

Bepaalde kwetsbaarheidstypen met een laag risico: onze producten zijn ontwikkeld om de potentie van ieder team te ontketenen en hier is samenwerking voor nodig. Kwetsbaarheden die te maken hebben met telling en informatieverzameling worden over het algemeen niet gezien als significante risico's.

De juiste dingen meten

We hebben een beveiligingsbugfixbeleid waarin de termijnen van Service Level Objective (SLO) staan voor het oplossen van kwetsbaarheden op basis van de ernst en het product. Bij het beoordelen van kwetsbaarheden maken we gebruik van het Common Vulnerability Scoring System, waardoor we de ernst van kwetsbaarheden kunnen communiceren richting onze klanten.

Bovendien is het ons doel om de kosten van het vinden en misbruiken van kwetsbaarheden te verhogen. We gebruiken onze bug bounty-programma's om die kosten te kwantificeren. Naarmate onze beveiliging verbetert, zou het aantal bugs dat via de bug bounty-programma's gevonden wordt af moeten nemen, en als dat gebeurt moeten we het bedrag dat we bereid zijn om te betalen voor deze bugs verhogen als we willen dat rapporten maar binnen blijven komen. Als het bijvoorbeeld de moeite die het kost om een kwetsbaarheid die beloond wordt met $ 3000 te vinden niet waard is (omdat het meer dan $ 3000 aan moeite kost), hebben we de kosten om die kwetsbaarheid te vinden verhoogd.

Met andere woorden: als het goed is zullen onze betalingen voor bounty's in de loop van de tijd toenemen.

Samenvatting

Atlassian heeft een doorontwikkeld, open en transparant extern beveiligingstestprogramma dat gebouwd is rond onze bug bounty.

Download onze huidige Bug bounty-rapporten

Alle beveiligingskwetsbaarheden die in de onderstaande rapporten zijn vastgesteld, worden bijgehouden in onze interne Jira terwijl ze het intakeproces van het Bug Bounty-programma doorlopen en alle bevindingen uit dit programma worden getoetst en verholpen volgens onze publieke SLA voor beveiligingskwetsbaarheden.