Close

Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) to przepisy opracowane przez amerykański Departament Zdrowia i Usług Społecznych. Ustawę HIPAA opracowano w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa informacji z kategorii Protected Health Information (PHI) oraz ustanowienia norm i wymagań dotyczących wykorzystywania, ujawniania i ochrony tych danych. Ustawa HIPAA ma zastosowanie do podmiotów, które tworzą, odbierają, przechowują lub wysyłają chronione informacje zdrowotne bądź mają do nich dostęp, oraz ich partnerów biznesowych.

Atlassian oferuje kompleksowe zabezpieczenia prywatności i bezpieczeństwa, które umożliwiają naszym klientom obsługę naszych produktów zgodnie z HIPAA. Należą do nich:

  • środki bezpieczeństwa w celu ochrony PHI
  • oceny rozsądnych środków zaradczych lub łagodzących w odniesieniu do zasad bezpieczeństwa HIPAA, które można zastosować
  • coroczne zaświadczenie bezpieczeństwa HIPAA, ocena luk i analiza ryzyka bezpieczeństwa
  • regularny przegląd i utrzymywanie zasad oraz procedur HIPAA
  • treści uświadamiające o bezpieczeństwie dotyczące ochrony EPHI oraz
  • the designation and role definition of a HIPAA Security and Privacy Officers

Customers who are subject to HIPAA compliance and want to partner with Atlassian purchase a Standard, Premium, or Enterprise Plan and enter into a Business Associate Agreement (BAA) that covers the applicable products and services. For more information on a BAA with Atlassian, please visit this page.

Additionally, we’ve created a guide that customers will need to read and follow before inputting any PHI into our products. This will help ensure that customers use our products and services in a way that supports their HIPAA compliance obligations.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kroków, które podjęliśmy, aby spełnić każde z wymagań określonych przez HIPAA, odwiedź tę stronę.

Produkty, których to dotyczy

Ikona Jira
Śledzenie projektów i zgłoszeń

Jira Software Cloud

Ikona Confluence
Współpraca przy tworzeniu dokumentacji

Confluence Cloud

Ikona Jira Service Management
ITSM o dużej dynamice

Jira Service Management Cloud

Nasz zespół służy pomocą

Masz więcej pytań na temat naszego programu zapewniania zgodności?

Czy posiadacie certyfikaty dotyczące chmury? Czy możecie wypełnić mój kwestionariusz na temat bezpieczeństwa i ryzyka? Gdzie mogę pobrać więcej informacji?

Społeczność Zaufanie i bezpieczeństwo

Dołącz do grupy Zaufanie i bezpieczeństwo w społeczności Atlassian, aby skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa i dzielić się informacjami, wskazówkami i najlepszymi praktykami dotyczącymi korzystania z produktów Atlassian w bezpieczny i niezawodny sposób.

Wsparcie Atlassian

Skorzystaj z pomocy jednego z naszych świetnie wyszkolonych inżynierów wsparcia, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.