Close
Opsgenie + Datadog

Integracja Opsgenie z Datadog umożliwia automatyczne synchronizowanie alertów Datadog z alertami Opsgenie

Skorzystaj z rozbudowanego systemu powiadamiania o alertach, eskalacji oraz rotacji dyżurów domowych w Opsgenie.

Jak to działa:


Schemat integracji Datadog z Opsgenie
Ikona radaru

Planowanie i przygotowanie

Przygotuj się na incydenty, konfigurując reguły przekierowywania, zespół, harmonogramy dyżurów domowych oraz zasady eskalacji w Opsgenie.

Ikona porządkowania

Centralizacja i koordynacja reagowania na incydenty

Opsgenie może przekazywać alerty oraz incydenty do narzędzi do współpracy, takich jak Slack, HipChat czy MS Teams, i tworzyć mostki konferencyjne pozwalające rozpocząć proces rozwiązywania otwartego incydentu.

Ikona znacznika

Eliminacja duplikatów i uproszczenie reagowania

Zaawansowany silnik reguł Opsgenie pozwala zastosować do każdego alertu Datadog unikatowe podejście. Alerty można przekierowywać w oparciu o czynności, tagi, priorytet, zespół lub alias.

Ikona dymków z wiadomościami

Błyskawiczna komunikacja z interesariuszami

Błyskawicznie przesyłaj informacje o incydentach z Datadog do osób reagujących i interesariuszy. Opsgenie pozwala utworzyć strony ze statusem incydentów i wysyłać powiadomienia do konkretnych osób — na żądanie lub w ramach określonej procedury.

Zobacz, jak Opsgenie współpracuje z Datadog