Close

Szablon oceny wydajności

Znormalizuj proces oceny wydajności i zmniejsz związany z nim stres.

Obejmuje
Przepływ pracy
Podsumowanie
Tablica
Lista
Kalendarz
Oś czasu
Raporty
Formularze
Automatyzacje
Użyj szablonu
Widok listy ocen wydajności w Jira Work Management

Chcesz użyć tego szablonu?

Zacznij korzystać za darmo
Document approval screenshot

Performance review template

Standardize the performance review process.

Use template
best for

HR

key features

Task planning

Prioritization

Pipeline management

What is a performance review template?

The performance review template helps standardize the performance review process for supervisors and employees.

What does the performance review template include?

Board

The Board view provides a Kanban-style visualization of your working process and the status of each task. This allows you to track, organize, and prioritize tasks across columns that represent your workflow.

Backlog screenshot

List

The List view sorts all your project’s work into a single list that can be quickly scanned and sorted by field. You can also use the list to add, edit, and view tasks in your project.

JWM List view

Calendar

The Calendar view helps you visualize and plan work. It makes it easy to see when tasks are due and get a quick glance at the next few weeks and months.

Calendar screenshot

Raporty

Uzyskaj ogólny przegląd m.in. postępów, priorytetów, działań i obciążenia projektu w widoku podsumowania. Korzystaj z szeregu wstępnie skonfigurowanych raportów ze statystykami dotyczącymi m.in. osób, projektów i zadań.

Widok osi czasu

Automatyzacje

Użyj niewymagających pisania kodu lub niestandardowych reguł automatyzacji do obsługi ważnych często wykonywanych czynności w procesach, aby niczego nie pominąć.

Widok osi czasu
Podkładka z listą

Monitorowanie wydajności

Monitoruj każdego pracownika od pierwszej do ostatniej rozmowy w celu dopracowania systemu oceny wydajności, aby osiągnięcia pracowników nie umykały uwadze.

Pomysły dotyczące współpracy

Usprawniona obsługa pracowników

Zapewnij maksymalną prywatność danych dzięki możliwości zarządzania uprawnieniami projektu. Użyj widoku osi czasu, aby przygotować pracowników na kolejne cykle.

Dymki wiadomości

Wbudowane funkcje porządkowania

Rejestruj informacje o pracownikach, śledź dyskusje i zbieraj opinie współpracowników w celu świadomego prowadzania rozmów — wszystko w jednym miejscu.

How to get started with the performance review template

This template uses Jira Work Management to help your team manage the performance review process.

1. Add tasks to your team’s list
  

You can choose whether to use the list, board, or calendar view to add tasks to your workflow. Keep it simple or get as granular as you want with attachments, priorities, labels, and more.

2. Add start and due dates
  

You can set start dates and due dates to your tasks. This gives you visibility over work on your calendar and timeline, ensuring no work slips through the cracks.

3. Prioritize and organize
  

You can quickly sort your list by priority to stay on top of your most important tasks.

4. Automate work
  

Wherever possible, let the robots do the work. Set up simple no-code automations to keep work aligned, create reminders, and connect tools like Microsoft Teams, Slack, and more.

Ready to use this template?

Use template
bg image