Close

Szablon rekrutacji

Monitoruj kandydatów i potencjalnych pracowników od momentu przesłania aplikacji po złożenie oferty pracy.

Widok tablicy rekrutacji w Jira Work Management

Informacje ogólne

Zespoły rekrutacyjne mają pełne ręce roboty, przeglądając życiorysy, śledząc kandydatów w ramach pipeline'u rozmów kwalifikacyjnych, składając oferty i zarządzając procesem negocjacji. Szablon rekrutacji ułatwia rekruterom monitorowanie kandydatów poprzez centralizację wszystkich istotnych danych, takich jak harmonogramy czy formalna dokumentacja.

Szablon rekrutacji


Jira Work Management
Przeznaczony dla

• Dział rekrutacji
• Dział HR

Typy projektów

• Zarządzany przez firmę

Typy zgłoszeń
Ikona znaku zapytania

Kandydat

Statusy przepływu pracy
Aplikacje Przesiewanie Rozmowa kwalifikacyjna Sprawozdanie z rozmowy kwalifikacyjnej Omówienie oferty Zaakceptowano Odrzucono

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu rekrutacji

Ikona dodawania użytkownika

1. Dodawaj i śledź kandydatów

Każde zgłoszenie na tablicy reprezentuje kandydata, więc każdy członek zespołu może szybko sprawdzić, na jakim etapie procesu znajduje się konkretny kandydat. Dostosuj przepływ pracy dotyczący zgłoszeń, aby odzwierciedlał on unikatowe etapy procesu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych Twojego zespołu. Możesz na przykład utworzyć etapy „Rozmowa kwalifikacyjna 1”, „Rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem” i „Tura końcowa”.

Ikona stron

2. Scentralizuj wszystkie powiązane dokumenty

Zapewnij każdej zainteresowanej osobie szybki dostęp do aktualnych informacji dzięki przechowywaniu powiązanych dokumentów, możliwości śledzenia dat rozmów kwalifikacyjnych i udostępnianiu notatek w widoku zgłoszeń. Mogą to być życiorysy, referencje, listy motywacyjne lub portfolio kandydatów. Za pomocą komentarzy wewnętrznych możesz również informować innych członków zespołu.

Ikona kół zębatych

3. Dostosuj proces rekrutacji

Szablon rekrutacji jest elastyczny i można go dostosować do unikatowego procesu przyjętego przez zespół rekrutacyjny. Zespoły, które często mają do czynienia z wakatami dla konkretnych ról, mogą utworzyć zgłoszenie dla każdej roli, a następnie monitorować kandydatów przy użyciu zadań podrzędnych.

Dodatkowe zasoby

Więcej szablonów zarządzania pracą