Close

Chcesz użyć tego szablonu?

Zacznij korzystać za darmo
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon rekrutacji

Śledź kandydatów od zgłoszenia aplikacji po ofertę pracy.

Użyj szablonu
idealny wybór dla:

HR

Najważniejsze funkcje

Planowanie zadań

Ustalanie priorytetów

Zarządzanie pipeline’ami

Czym jest szablon rekrutacji?

Szablon rekrutacji umożliwia zespołom rekrutacyjnym monitorowanie kandydatów od aplikacji do oferty, co upraszcza proces rekrutacji.

Co zawiera szablon rekrutacji?

Tablica

Widok tablicy przedstawia wizualnie w stylu Kanban proces roboczy i status każdego zadania. Umożliwia to monitorowanie i porządkowanie zadań oraz określanie ich priorytetów w kolumnach reprezentujących przepływ pracy.

Backlog – zrzut ekranu

Lista

Dzięki widokowi listy wszystkie prace projektowe widoczne są na jednej liście, którą można łatwo przeglądać i sortować według pola. Lista pozwala także na dodawanie, edycję i przeglądanie zadań w projekcie.

Widok listy JWM

Kalendarz

Widok kalendarza pomaga wizualizować i planować pracę. Pozwala łatwo sprawdzić, kiedy przypadają terminy realizacji zadań, a także szybko zapoznać się z zadaniami zaplanowanymi na następne kilka tygodni lub miesięcy.

Zrzut ekranu kalendarza

Formularze

Łatwo gromadź informacje i przechwytuj wnioski dotyczące prac od innych zespołów lub osób zainteresowanych w organizacji. Twórz różne rodzaje formularzy do gromadzenia różnego typu prac od osób zainteresowanych.

Zrzut ekranu kalendarza

Raporty

Uzyskaj ogólny przegląd postępów projektu, priorytetów, działań, obciążenia itp. w widoku podsumowania. Korzystać z szeregu wstępnie skonfigurowanych raportów, które wyświetlają statystyki dotyczące osób, projektów, zadań itd.

Widok osi czasu
Koszyk

Zarządzanie kandydatami

Szybko wyświetlaj miejsce poszczególnych kandydatów w procesie. Przeglądaj dokumenty, szczegóły i uwagi dotyczące każdego kandydata w widoku zgłoszenia.

Torba na zakupy

Scentralizowana dokumentacja

Przechowuj powiązane dokumenty, śledź daty rozmów kwalifikacyjnych i udostępniaj uwagi — wszystko w jednym miejscu.

Połączenie wideo

Spersonalizowany proces rekrutacji

Dostosuj przepływ pracy do procesu zespołu HR oraz opracuj plan rekrutacji. Wystarczy, że dodasz kroki, takie jak „Wstępna selekcja”, „Rozmowa kwalifikacyjna z menedżerem” itp.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu rekrutacji

Ten szablon wykorzystuje system Jira, aby pomóc Twojemu zespołowi w zarządzaniu procesem rekrutacji.

1. Dodaj kandydatów do listy zespołu rekrutacyjnego
  

Wybierz opcję „Utwórz” na górnym pasku nawigacyjnym, aby rozpocząć dodawanie potencjalnych pracowników do listy zespołu. Następnie dodaj wszelkie ważne szczegóły i załączniki dotyczące kandydata.

2. Śledź kamienie milowe
  

Aktualizuj szczegóły, gdy kandydaci będą przechodzili przez kolejne etapy rekrutacji. Następnie wyświetl wszystkie prace zespołu zbiorczo, aby śledzić ogólny postęp.

3. Przypisz członków zespołu
  

Powiąż poszczególnych członków zespołu z różnymi rolami, aby każda osoba wiedziała, za co jest odpowiedzialna.

4. Ustalaj priorytety i porządkuj
  

Szybko posortuj listę według statusu, aby ułatwić zespołowi śledzenie na bieżąco kolejnych kroków.

5. Zautomatyzuj pracę
  

Tam, gdzie to możliwe, pozwól robotom wykonywać pracę. Skonfiguruj proste automatyzacje niewymagające pisania kodu, aby synchronizować pracę, ustawiać przypomnienia i łączyć się z narzędziami, takimi jak Microsoft Teams, Slack i wiele innych.

Chcesz użyć tego szablonu?

Użyj szablonu
obraz w tle