Close

Często zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące usługi Enterprise Insights w Jira Align


Pytania ogóle

Czym jest usługa Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Usługa Enterprise Insights umożliwia łączenie danych w Jira Align z innymi źródłami danych i przeglądanie danych Jira Align przy użyciu własnych rozwiązań wizualizacyjnych, takich jak Tableau lub Power BI. Więcej informacji można znaleźć w naszym filmie z omówieniem usługi Jira Align Enterprise Insights.

Jak umówić się na demonstrację rozwiązania Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Skontaktuj się ze ekspertem ds. produktów Atlassian Enterprise, aby zorganizować prezentację rozwiązania Enterprise Insights.

Czy można tworzyć własne raporty za pomocą Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Tak, można tworzyć własne raporty i pulpity przy użyciu istniejących narzędzi do wizualizacji danych, takich jak Atlassian Analytics, Tableau lub Power BI.

W celu szybkiego rozpoczęcia pracy zalecamy korzystanie z usługi Atlassian Analytics. Produkt Atlassian Analytics jest dostępny bezpłatnie dla klientów chmury Enterprise korzystających z Jira Software, Jira Service Management lub Confluence.

Czy można aktualizować dane w Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Nie, dane w Enterprise Insights są dostępne tylko do odczytu.

Jakie umiejętności lub jaką wiedzę trzeba posiadać, aby w pełni wykorzystać Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

W przypadku usługi Enterprise Insights wymagana jest dobra znajomość baz danych SQL i sposobu łączenia tabel w zapytaniu SQL. Trzeba również wiedzieć, jak tworzyć raporty i pulpity w narzędziu do wizualizacji danych, takim jak Tableau lub Power BI, oraz jak łączyć je ze źródłem danych SQL.

Jaka jest dostępność / oczekiwany czas działania usługi Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż

Usługa Enterprise Insights jest objęta umową SLA Atlassian z gwarancją dostępności na poziomie 99,95% w przypadku produktów w chmurze.

Gdzie jest hostowana usługa Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż

Usługa Enterprise Insights jest hostowana na platformie Microsoft Azure.

Która wersja bazy danych Azure SQL jest używana w usłudze Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż

Baza danych SQL Azure to oferta PaaS w chmurze Azure. W przypadku bazy danych SQL Azure nie jest dostępna usługa wersjonowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat bazy danych SQL Azure, zobacz dokumentację SQL Azure.

Pytania dotyczące schematu danych

Gdzie znaleźć więcej informacji o schemacie danych Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Nasza baza wiedzy na temat Jira Align zawiera stronę z dokumentem ze schematem danych. Aby uzyskać dostęp do dokumentu ze schematem, konieczne będzie utworzenie loginu do bazy wiedzy na temat Jira Align.

Czy dostępna jest lista wszystkich elementów danych z uwzględnieniem klasyfikacji typów danych, jakie są wysyłane do usługi Enterprise Insights, odbierane przez tę usługę i w niej przechowywane? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Dokument ze schematem danych w bazie wiedzy Jira Align zawiera informacje o tabelach, kolumnach, typach danych oraz mapowaniach kluczy podstawowych/obcych. Aby uzyskać dostęp do dokumentu ze schematem, konieczne będzie utworzenie loginu do bazy wiedzy na temat Jira Align. Wszystkie dane w Jira Align kwalifikują się do eksportowania do usługi Enterprise Insights.

Gdzie znaleźć więcej aktualności dotyczących usługi Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Możesz zasubskrybować uwagi do wydania usługi Enterprise Insights, aby śledzić nowe możliwości i zmiany.

Czy usługa Enterprise Insights obsługuje pola niestandardowe? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Tak, w usłudze Enterprise Insights dostępne są pola niestandardowe dla jednostek pracy w Jira Align.

Czy w usłudze Enterprise Insights dostępne są dane historyczne? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak, w usłudze Enterprise Insights dostępne są dane historyczne Jira Align.

Czy można tworzyć własne tabele w instancji Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie, instancja Enterprise Insights jest dostępna tylko do odczytu. Nie ma możliwości administrowania własną instancją.

Czy usługa Enterprise Insights obsługuje kostki danych? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie, usługa Enterprise Insights nie obsługuje kostek danych. Trzeba wyeksportować dane z usługi Enterprise Insights do własnego źródła danych i utworzyć swoje kostki.

Pytania dotyczące dostępu, bezpieczeństwa i architektury

Jak zalogować się do usługi Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Atlassian musi dodać zakres adresów IP Twojej sieci korporacyjnej do białej listy instancji Enterprise Insights. Skontaktuj się ze swoim menedżerem technicznym ds. klientów (TAM) lub ekspertem ds. produktów Enterprise (EA), aby uzyskać pomoc.

Dostępne są dwie opcje uwierzytelniania: uwierzytelnianie za pośrednictwem usługi Azure Active Directory (AD) oraz logowanie SQL (przy użyciu nazwy użytkownika i hasła udostępnionych przez firmę Atlassian).

Uwierzytelnianie przy użyciu usługi Azure AD jest metodą zalecaną, ponieważ jest bezpieczniejsze. W przypadku korzystania z usługi Azure AD uwierzytelnianie w usłudze Enterprise Insights wymaga włączenia dla dzierżawy Azure AD uwierzytelnionego dostępu do dzierżawy dla gości. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w witrynie internetowej firmy Microsoft tutaj.

Czy usługa Enterprise Insights obsługuje logowanie jednokrotne (SSO) lub uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA)? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Nie, usługa Enterprise Insights nie obsługuje SSO ani 2FA. Jednak Enterprise Insights obsługuje uwierzytelnianie za pośrednictwem usługi Azure Active Directory (AD), która obsługuje SSO i 2FA. Więcej informacji na temat logowania jednokrotnego w usłudze Azure Active Directory można znaleźć tutaj.

Czy można łączyć się z usługą Enterprise Insights za pośrednictwem interfejsu ODBC? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Tak, z usługą Enterprise Insights można połączyć się za pośrednictwem standardowego klienta ODBC SQL przy użyciu protokołu TCP 1433. Zalecamy nawiązywanie połączeń z uwierzytelnianiem przy użyciu usługi Azure Active Directory (AD), ponieważ jest ono bezpieczniejsze.

Czy dostępne są interfejsy API REST dla usługi Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Nie, interfejsy API nie są dostępne w przypadku Enterprise Insights.

Jakie szyfrowanie stosowane jest do zabezpieczenia przesyłu danych z aplikacji Jira Align na platformie AWS do Enterprise Insights na platformie Azure? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wszystkie bazy danych platformy Azure są zabezpieczone i umożliwiają tylko połączenia z szyfrowaniem TLS 1.2. W przypadku naszych procesów ETL ograniczamy również SZYFR używany po stronie klienta do listy zatwierdzonej przez Atlassian.

Jakie szyfrowanie stosowane jest do zabezpieczania danych podczas przechowywania w usłudze Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż

Dane podczas przechowywania są domyślnie szyfrowane przy użyciu usługi przejrzystego szyfrowania danych (TDE) Azure. Usługa TDE Azure wykorzystuje algorytm szyfrowania AES-256. Dokumentacja dotycząca usługi szyfrowania TDE Azure jest dostępna w witrynie dokumentacji firmy Microsoft.

Jakie zabezpieczenia są używane do ochrony danych przesyłanych z Enterprise Insights do klienta zgodnego z Microsoft SQL? Copy link to heading Copied! Pokaż

Enterprise Insights to baza danych Azure SQL Server, która wymusza szyfrowanie SSL/TLS 1.2 przez cały czas dla wszystkich połączeń. Firma Microsoft zaleca, aby w kliencie zgodnym z programem Microsoft SQL określać połączenie szyfrowane i nie ufać certyfikatowi serwera.

Czy można samodzielnie zarządzać regułami zapory sieciowej (białą listą adresów IP) własnej instancji Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie, obecnie takie rozwiązanie jest niedostępne. Aby wprowadzić zmiany w regułach zapory sieciowej, otwórz zgłoszenie skierowane do naszego zespołu wsparcia dla Jira Align, który pomoże Ci w realizacji złożonego wniosku.

Czy można samodzielnie zarządzać regułami zapory sieciowej (białą listą adresów IP) własnej instancji Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie, obecnie takie rozwiązanie jest niedostępne. Aby wprowadzić zmiany w regułach zapory sieciowej, otwórz zgłoszenie skierowane do naszego zespołu wsparcia dla Jira Align, który pomoże Ci w realizacji złożonego wniosku.

Gdzie przechowywane są moje dane wprowadzone do usługi Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby uzyskać informacje dotyczące miejsca przechowywania danych, zapoznaj się z dokumentem Jira Align SOC2, który można pobrać z naszego Centrum zaufania.

Czy aplikacja Enterprise Insights jest hostowana w środowisku z pojedynczym dostępem czy wielodostępem? Copy link to heading Copied! Pokaż

Usługa Enterprise Insights hostowana jest na zasadzie wielodostępu. Klientom wirtualnej chmury prywatnej (VPC) Jira Align oferujemy dedykowaną prywatną grupę zasobów w Azure, którą można skonfigurować za dodatkową opłatą.

Czy usługa Enterprise Insights jest dostępna w wirtualnej chmurze prywatnej (VPC)? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak, choć koncepcja wirtualnych chmur prywatnych na platformie Azure jest inna. Jesteśmy w stanie wyizolować instancję Enterprise Insights, wdrażając ją w prywatnej grupie zasobów, w której wszystkie ich składniki są unikatowe dla danego zasobu. Jedynym współdzielonym składnikiem pozostaje katalog Active Directory dostępny na poziomie dzierżawy.

Czy w usłudze Enterprise Insights można włączyć protokół TLS/SSL w celu wymuszenia żądania certyfikatów przy nawiązywaniu połączeń i sprawdzaniu poprawności? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie, serwer SQL Azure nie obsługuje uwierzytelniania przy użyciu certyfikatu klienta, gdy serwer wymaga okazania certyfikatu przez klienta.

Czy istnieje interfejs użytkownika lub serwis internetowy do obsługi Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie, Enterprise Insights to baza danych SQL Azure, która nie jest usługą sieciową.

Czy usługa Enterprise Insights jest chroniona przed atakami DDoS? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak, usługa Azure SQL (która hostuje bazę danych Enterprise Insights) ma wbudowaną ochronę przed atakami DDoS. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Microsoft z odpowiedziami na pytania o ochronę przed atakami DDoS.

Jakim zasadom przechowywania danych podlega usługa Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż

Enterprise Insights podlega tym samym zasadom przechowywania danych co Jira Align. Nasze zasady można znaleźć w bazie wiedzy na temat rozwiązania Jira Align dostępnej tutaj.

Jakim zasadom odzyskiwania awaryjnego podlega usługa Enterprise Insights? Copy link to heading Copied! Pokaż

Enterprise Insights podlega tym samym zasadom odzyskiwania awaryjnego co Jira Align. Nasze zasady można znaleźć w bazie wiedzy na temat rozwiązania Jira Align dostępnej tutaj.

Z którego z moich środowisk (np. produkcyjnego, testowego) usługa Enterprise Insights będzie pobierać dane? Copy link to heading Copied! Pokaż

W przypadku klientów z licencją każde środowisko będzie miało odrębną składnicę danych w usłudze Enterprise Insights.

Masz dodatkowe pytania?

Z chęcią Ci pomożemy. Skontaktuj się z naszym zespołem.