Close

Pomiar efektywności zespołów w Atlassian

„Jak radzą sobie Twoje zespoły?” — to pytanie, na które trudno jest odpowiedzieć. Zapoznaj się z naszym kompleksowym podejściem do pomiaru efektywności zespołów.

Pomiar zespołów — główny baner

Nasze podejścia w praktyce:
używamy różnych wskaźników na różnych poziomach, aby uzyskać wgląd w to, jak radzą sobie nasze zespoły

Ikona monitora bezpieczeństwa

Parametry życiowe

W tej ogólnofirmowej ankiecie pytamy pracowników Atlassian o ich samopoczucie w różnych aspektach pracy, dzięki czemu możemy określić, jak bardzo są szczęśliwi, zmotywowani i spełnieni.

Przykład

Ponieważ zespół danej osoby ma ogromny wpływ na jej życie zawodowe, kilka pytań koncentruje się na odczuciach uczestników dotyczących ich zespołów.

„Czy zgadzasz się z tym zdaniem:
«Czuję, że jestem częścią mojego zespołu»”.

Analiza danych

Agregujemy dane na wielu poziomach (zespołu, działu, organizacji) i oznaczamy słabe wyniki.

Szczególny nacisk kładziemy na słabe wyniki dotyczące zespołu. Przekonaliśmy się, że osoby, które nie są zadowolone ze swojego zespołu, mniej chętnie angażują się w pracę.

Ikona zespołu

Biegłość zespołu

Wiele zespołów Atlassian to interdyscyplinarne zespoły tworzące oprogramowanie, a wskaźniki biegłości pokazują, na ile dobrze zespół radzi sobie w swojej dziedzinie.

Przykład

Te wskaźniki mogą obejmować czas cyklu zgłoszeń i pull requestów (czas, który upływa od pierwszego commita kodu do momentu, gdy trafi on do środowiska produkcyjnego) oraz częstotliwość wdrożeń (jak często zespół z powodzeniem wdraża kod w środowisku produkcyjnym).

Analiza danych

W odróżnieniu od ankiet dotyczących zaangażowania, które opisują odczucia poszczególnych osób na temat ich zespołu, wskaźniki biegłości pochodzące z naszych własnych produktów, takich jak Jira i Bitbucket, stanowią wyznaczniki wydajności zespołu.

Ikona paska wykresu

Ankiety pulsowe

Poza dwuletnimi ankietami zaangażowania regularnie badamy efektywność zespołów, pytając o psychologiczne aspekty efektywności zespołu.

Przykład

Są to pytania nie tyle dotyczące uczuć co myśli i zachowań zespołu. Stwierdzenia, takie jak „Mój zespół poświęca czas na opracowanie nowych pomysłów” lub „Mój zespół dba o to, aby wszyscy rozumieli nasze cele”, zwykle odnoszą się do zakresu, w jakim zespoły angażują się w wyznaczanie celów, czasu poświęcanego na wprowadzanie innowacji itp., które są zachowaniami cechującymi dobrze funkcjonujące zespoły.

Analiza danych

Te wysoce zindywidualizowane ankiety są oparte na dowodach i odnoszą się w większym stopniu do wydajności zespołu. Zapewniają bardziej regularne wnioski i pozwalają zapobiegać problemom,
zanim na dobre się rozwiną.


Szerszy obraz tkwi w szczegółach

Badamy efektywność zespołów, mierząc ich wydajność oraz oceniając myśli, uczucia i zachowania ich członków. Dotyczy to zarówno bezpośrednich, jak i interdyscyplinarnych zespołów z różnych działów i poziomów organizacji. Tak jak nie ma tylko jednego podejścia do pracy, tak nie ma tylko jednego sposobu gromadzenia danych. Zagłębiając się w każdy z tych czynników, jesteśmy w stanie uzyskać pełniejszy obraz efektyczności zespołów w Atlassian.

Mahreen Khan — zdjęcie portretowe

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak mierzymy efektywność zespołów w Atlassian, skontaktuj się z dr Mahreen Khan, psycholog i starszą badaczką.