Close

Od 15 lutego 2024 roku wsparcie techniczne dla produktów Server nie będzie już dostępne. Przeprowadź migrację, aby nadal korzystać ze wsparcia. Dowiedz się, jak →

Migracja użytkowników i zarządzanie nimi w chmurze

Stwórz plan zarządzania tożsamością i dostępem w chmurze (IAM), aby bezproblemowo zarządzać użytkownikami i zapewnić sukces migracji.


Oceń swoją strategię migracji tożsamości

Zanim zaczniesz, zapoznaj się z różnicami w zarządzaniu użytkownikami między wersją Data Center i Cloud, aby łatwiej opracować strategię migracji.

Liczba jeden w niebieskim kole

Oceń strategię chmurową IAM swojej organizacji

Zaangażuj swój zespół IT lub zespół ds. tożsamości na wczesnym etapie procesu, aby w pełni zrozumieć aktualny krajobraz tożsamości i wymagania dotyczące zgodności. Takie podejście może pomóc Twojej organizacji utrzymać zgodność z jej strategią IAM w chmurze.

Ilustracja przedstawiające dwie zębatki
Liczba dwa w niebieskim kole

Poznaj usługę Atlassian Guard do zarządzania tożsamościami

Usługa Atlassian Guard zapewnia rozszerzenie od dostawcy tożsamości do Atlassian Cloud w celu poprawy środowiska użytkowników i kontroli bezpieczeństwa. Organizacje mogą spełniać korporacyjne wymagania IT, w tym związane z logowaniem jednokrotnym (SSO), zasadami uwierzytelniania lub aprowizacją SCIM i jej anulowaniem.

Ilustracja zarządzania tożsamością
Liczba trzy w niebieskim kole

Opracuj swój plan migracji tożsamości

Dowiedz się więcej o nowych funkcjach

Zacznij od poznania organizacji Atlassian, kont Atlassian oraz sposobu migracji grup użytkowników i uprawnień.

Zainstaluj narzędzie Cloud Migration Assistant

Cloud Migration Assistant upraszcza przenoszenie użytkowników z wersji Data Center do Cloud, zapewniając wgląd w użytkowników i grupy już istniejące w Twojej witrynie w chmurze.

Rozpocznij swoją podróż

Będąc w chmurze, musisz zweryfikować swoje domeny i ukończyć przetwarzanie kont użytkowników, aby móc nimi zarządzać w swojej domenie. Zalecamy również zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą zarządzania użytkownikami.

Lecący papierowy samolot

Planujesz złożoną migrację?

Jeśli Twoja organizacja ma unikalne lub złożone wymagania, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w rozpoczęciu migracji.

Wybierz podejście zerowego zaufania do zarządzania tożsamościami w chmurze

Ilustracja dwóch dowodów tożsamości unoszących się w chmurach

Nigdy nie ufaj, zawsze weryfikuj

Zagrożenia bezpieczeństwa ewoluują, podobnie jak potrzeba unowocześnienia podejścia do IAM. Kluczowa zasada w metodzie zerowego zaufania to „Nigdy nie ufaj, zawsze weryfikuj”. Oznacza to, że wszystkie interakcje z organizacją muszą być uwierzytelnione. Jest to odejście od poprzednich wersji IAM, które zakładały zaufanie do interakcji za lokalną zaporą sieciową.

Ilustracja odcisku kciuka otoczona ikonami kłódki

Dlaczego zerowe zaufanie ma znaczenie w chmurze

Migracje do chmury stwarzają nowe możliwości. Dają użytkownikom elastyczność interakcji z organizacją z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie. Ta zwiększona elastyczność wymaga zmodernizowanego podejścia, aby można było skutecznie zabezpieczyć rozproszone interakcje z wrażliwymi danymi. Przyjęcie podejścia zerowego zaufania przy zarządzaniu tożsamościami w chmurze może pomóc Twojej organizacji zmniejszyć ryzyko, jednocześnie zwiększając wygodę użytkowników.

Ilustracja weryfikacji

Nowe podejście do uwierzytelniania użytkowników

Niezależnie od tego, czy użytkownicy logują się w biurze, czy w kawiarni, podejście zerowego zaufania wymaga od nich potwierdzenia swojej tożsamości, aby organizacja miała pewność, że do danych mają dostęp właściwe osoby. Rutynowa ponowna autoryzacja pomaga również ograniczyć ryzykowne zachowania, wymagając weryfikacji przy każdym nowym żądaniu dostępu.

Materiały ułatwiające migrację

Migracja do chmury może być długotrwała i wymagać starannego planowania. Zawsze możesz jednak liczyć na pomoc naszego zespołu.

Obsługiwani dostawcy tożsamości

Niektóre funkcje usługi Atlassian Guard, takie jak aprowizacja użytkowników SCIM i logowanie jednokrotne, wymagają zewnętrznego dostawcy tożsamości.

Konfigurowanie SSO

Usprawnij zarządzanie tożsamościami w chmurze, włączając logowanie jednokrotne (SSO) za pomocą usługi Atlassian Guard.

Spłaszczanie grup zagnieżdżonych

Grupy zagnieżdżone służą do odtwarzania organizacji w katalogu. Dowiedz się, na czym polega to częste wyzwanie migracyjne, i dowiedz się, jak go uniknąć.

Większa baza użytkowników

Jeśli masz ponad 2000 użytkowników, zalecamy zapoznanie się z tą dokumentacją w celu uzyskania dodatkowych wskazówek dotyczących migracji.

Ilustracja dźwigu podnoszącego ciężką belkę

Bądź na bieżąco z planem działań dotyczącym chmury

W trakcie analizowania swojej migracji zasubskrybuj nasz plan działań dotyczący chmury, aby poznać nowe możliwości IAM.

tło
tło

Zmień sposób, w jaki Twój zespół dostarcza oprogramowanie

Porozmawiaj z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Atlassian Cloud może zmodernizować tworzenie oprogramowania w Twoim zespole.