Close

Przewodniki po migracji do wersji Data Center

Nie ma dwóch takich samych organizacji, podobnie jak nie ma dwóch identycznych procesów migracji. Kluczem do każdej dobrej migracji jest planowanie.


Przewodnik 1: Rozpoczynanie procesu migracji

Każda z organizacji ma unikatowe potrzeby i wymagania, dlatego ważne jest zapoznanie się z dostępnymi opcjami, aby zaplanować pomyślną migrację.

Zrozumienie architektury wersji Data Center

Rozwiązanie Data Center można wdrażać na dwa sposoby: z architekturą nieklastrowaną lub klastrowaną. Każdy z tych wariantów umożliwia korzystanie z funkcji i możliwości dla przedsiębiorstw, jednak wybór odpowiedniego wymaga rozważenia różnych kwestii. Poniższa tabela zawiera opis różnic między architekturą nieklastrowaną i klastrowaną:


Nieklastrowana


Wymagania dotyczące infrastruktury

Architektura nieklastrowana umożliwia migrację do wersji Data Center z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, dzięki czemu nie ma potrzeby wprowadzanie żadnych zmian infrastrukturalnych.

Ze środowiska nieklastrowanego do klastrowanego

Zalecane przypadki użycia

Zapewnienie wysokiej dostępności nie jest wymagane od razu.


Korzyści


Klastrowana


Wymagania dotyczące infrastruktury

W celu przeprowadzenia migracji do wersji Data Center w klastrze potrzebne będą następujące komponenty:

 • Baza danych
 • Moduł równoważenia obciążenia
 • Węzły aplikacji
 • System plików
 • Węzeł Elasticsearch (Bitbucket)

ze środowiska nieklastrowanego do klastrowanego

Zalecane przypadki użycia

 • Wymagana jest wysoka dostępność lub dostęp do funkcji Data Center wykorzystujących klastrowanie.
 • W krótkim czasie spodziewane jest rozwinięcie skali działalności do poziomu XL.
 • Chcesz skonsolidować wiele instancji Server.

Korzyści

 • Gotowe funkcje i możliwości dla przedsiębiorstw dostępne w wersji Data Center.
 • Wysoka dostępność i możliwość pracy w trybie failover — jeśli jeden węzeł w klastrze aplikacji przestanie działać, jego obciążenie przejmą inne węzły, dzięki czemu użytkownicy mają nieprzerwany dostęp do produktu.
 • Natychmiastowa skalowalność — możliwość dodawania do klastra nowych węzłów bez przestojów lub dodatkowych opłat licencyjnych. Indeksy i aplikacje są synchronizowane automatycznie.
 • Odzyskiwanie po awarii — możliwość wdrożenia systemu odzyskiwania po awarii w lokalizacji zewnętrznej w celu zapewnienia ciągłości działalności biznesowej, nawet w przypadku całkowitej niedostępności systemu. Współdzielone indeksy produktów pozwalają na szybkie przywrócenie działania.

Poznanie różnic między produktami w wersji Server i Data Center

W wersji Data Center znajdziesz funkcje, które być może są Ci znane, jednak pojawią się również wbudowane dodatkowe możliwości i rozbudowane funkcjonalności wielu funkcji wersji Server. Przeanalizuj różnice między wersją Server i Data Center, aby sprawdzić, które nowe funkcje będą dla Ciebie dostępne oraz które funkcje oferujemy w zależności od rodzaju architektury.

Do research if you’re leveraging a cloud provider

Deploying on a cloud vendor, such as Amazon Web Service (AWS) or Microsoft Azure, may be new for your organization. Take the time up front to learn about the cloud vendor. Here are some key areas that you’ll want to focus on: 

 • Understand the deployment and architectural pieces of your Data Center products
 • Familiarize yourself with the templates we’ve created in partnership with AWS and Azure. While they are built with preconfigured parameters to deploy you in a secure, cluster-ready environment, they can be customized to fit the needs of your organization.
 • Learn about different configuration management tools, such as Ansible Chef, Puppet, or Salt.

Both AWS and Azure offer training courses that can help you learn more about the platforms. While it’s not required, you may even find it beneficial to have someone on your team become a certified solutions architect. For more information, here are a few resources that you can check-out: