Close
Ikona ostrzeżenia

Ważne zmiany dotyczące produktów Server i Data Center
Wprowadzamy zmiany dotyczące naszych produktów Server i Data Center, które polegają między innymi na wycofaniu ze sprzedaży nowych licencji Server od 2 lutego 2021 roku oraz zakończeniu wsparcia technicznego dla wersji Server 2 lutego 2024 roku. Dowiedz się, co to dla Ciebie oznacza.

Inwestycje w produkty Data Center


Jakie zmiany wprowadziliśmy?

W minionym roku pracowaliśmy ciężko nad utworzeniem światowej klasy środowiska korporacyjnego, które stanowiłoby odpowiedź na najważniejsze potrzeby naszych klientów, takie jak zwiększenie bezpieczeństwa i zgodności, zaawansowane zarządzanie użytkownikami, wsparcie w zakresie infrastruktury oraz eksploatacji, a także zapewnienie skalowania, wydajności i dostępności na skalę korporacyjną.

Poniżej przedstawiamy niektóre spośród najważniejszych funkcji, jakie wdrożyliśmy w minionym roku w naszych produktach Data Center.

Jira Software

Bezpieczeństwo, zgodność i zarządzanie

 • Zaawansowane audyty: udostępnione przez Atlassian funkcje zaawansowanych audytów umożliwiają organizacji utworzenie rejestru cyfrowego powiązanego z bezpieczeństwem, ułatwiając wykazanie zgodności, poprawę zabezpieczeń oraz lepsze zarządzanie ryzykiem. Ponadto administratorzy zyskują widoczność na poziomie potrzebnym do monitorowania stanu firmy. Dowiedz się więcej.

Zaawansowane zarządzanie użytkownikami

 • OpenID Connect: możliwość włączenia jednokrotnego logowania dla samodzielnie hostowanych produktów Atlassian oraz płynne i bezpieczne zarządzanie użytkownikami. Atlassian udostępnia aplikację OpenID Connect, która umożliwia połączenie Confluence Data Center z dostawcą tożsamości (IdP) na potrzeby uwierzytelniania użytkowników. Dowiedz się więcej.
 • Aprowizacja użytkowników dokładnie na czas: tworzenie i aktualizowanie użytkowników automatycznie podczas ich logowania za pomocą funkcji jednokrotnego logowania SAML lub OpenID Connect (OIDC) do aplikacji Atlassian Data Center, takich jak Jira, Confluence lub Bitbucket. Dzięki temu zyskuje się pewność, że użytkownicy będą mieć dostęp do odpowiednich narzędzi już od pierwszego zalogowania.

Skala, wydajność i dostępność

 • Ograniczenie przepustowości: zwiększenie bezpieczeństwa narzędzi o znaczeniu krytycznym poprzez umożliwienie identyfikacji złośliwych działań i zagrożeń wynikających z ataków typu flood na interfejs API REST, reagowania na nie i zapobiegania im, a także negatywnym skutkom, jakie wywierają zarówno na działanie instancji, jak i ogólną działalność biznesową. Dowiedz się więcej.
 • Rozbudowane funkcje wtyczki Cluster Monitoring: rozbudowaliśmy funkcje wtyczki Atlassian Cluster Monitoring dla Jira Software, zwiększając liczbę narzędzi do zarządzania węzłami Data Center. Wszystkie węzły należące do klastra są wyświetlane na odrębnej stronie wraz z informacją na temat czasu aktywnego działania węzła (od ostatniego restartu), jego identyfikatora, obciążenia oraz pamięci.
 • Obsługa bazy danych Amazon Aurora: dodaliśmy obsługę bazy danych Amazon Aurora o wysokiej dostępności. Amazon Aurora to baza danych zgodna ze standardem PostgreSQL, która zapewnia dodatkową warstwę odporności całego pakietu aplikacji dla wersji Data Center. Amazon Aurora wykorzystuje architekturę klastrowanej i rozproszonej bazy danych, która zapewnia większą odporność i umożliwia zautomatyzowane przejście do trybu failover.

Infrastruktura i operacje

 • Architektura bezklastrowa: jeśli nie zależy Ci na wysokiej dostępności, wciąż możesz skorzystać z funkcji korporacyjnych wersji Data Center, wdrażając je w architekturze bezklastrowej. Wystarczy, że wprowadzisz klucz nowej licencji Data Center do instancji serwerowej, aby wdrożyć wersję Data Center z wykorzystaniem dotychczasowej infrastruktury i rozpocząć korzystanie z wszystkich funkcji Data Center, które nie wymagają klastrowania.
 • Obrazy Docker: możliwość wdrażania produktów Data Center za pomocą obrazu kontenera Docker. Wdrażając produkt Data Center za pomocą usługi Docker, możesz natychmiast wdrożyć dokładne repliki swojego środowiska z poziomu wiersza poleceń.

Usługi i wsparcie w zakresie migracji

 • Aplikacja do migracji Jira Data Center: nasza najnowsza aplikacja do migracji pozwoli przenieść całą zawartość katalogu głównego oraz bazy danych serwera do nowej infrastruktury AWS. To oznacza, że nie musisz się martwić przenoszeniem aplikacji oraz integracji zewnętrznych (w tym katalogu użytkowników zewnętrznych). W trakcie migracji instancja może przez cały czas działać, aż do momentu ostatecznej synchronizacji, dzięki czemu czas przestoju będzie krótszy. Aplikacja nie wprowadza żadnych zmian danych w katalogu głównym lub bazie danych, dlatego możesz przetestować migrację danych wielokrotnie przed wykonaniem ostatecznego kroku.

Confluence

Bezpieczeństwo, zgodność i zarządzanie

 • Uprawnienia zaawansowane: w Confluence Data Center wprowadzono nowe funkcje uprawnień uwzględniające uprawnienia do audytu, rozwiązywania problemów i edycji zbiorczej, które pomogą w prosty sposób wskazywać i monitorować osoby posiadające dostęp do przestrzeni i stron, a także skrócić czas poświęcany na zarządzanie uprawnieniami.
 • Zaawansowane audyty: udostępnione przez Atlassian funkcje zaawansowanych audytów umożliwiają organizacji utworzenie rejestru cyfrowego powiązanego z bezpieczeństwem, ułatwiając wykazanie zgodności, poprawę zabezpieczeń oraz lepsze zarządzanie ryzykiem. Ponadto administratorzy zyskują widoczność na poziomie potrzebnym do monitorowania stanu firmy. Dowiedz się więcej.

Zaawansowane zarządzanie użytkownikami

 • OpenID Connect: możliwość włączenia jednokrotnego logowania dla samodzielnie hostowanych produktów Atlassian oraz płynne i bezpieczne zarządzanie użytkownikami. Atlassian udostępnia aplikację OpenID Connect, która umożliwia połączenie Jira Software Data Center z dostawcą tożsamości (IdP) na potrzeby uwierzytelniania użytkowników. Dowiedz się więcej.

Skala, wydajność i dostępność

 • Ponowne indeksowanie bez zakłóceń: dzięki możliwości ponownego indeksowania bez zakłóceń można przebudować indeks wyszukiwania w klastrze bez problemów. Ograniczyliśmy liczbę kroków i wyeliminowaliśmy konieczność ręcznego manipulowania plikami w trakcie procesu ponownego indeksowania. Podczas przebudowy indeksu na jednym węźle automatycznie propagujemy nowy plik indeksu do każdego węzła w klastrze.
 • Sieć dostarczania zawartości (CDN): wykorzystując sieć CDN, możesz przyspieszyć czas reakcji na poziomie globalnym. Sieć CDN zmienia sposób obsługi zasobów statycznych z instancji Data Center. Po włączeniu sieci CDN zasoby statyczne będą obsługiwane z węzła sieci CDN celem zwiększenia wydajności użytkowników rozproszonych po całym świecie. Dowiedz się więcej.
 • Ograniczenie przepustowości: zwiększenie bezpieczeństwa narzędzi o znaczeniu krytycznym poprzez umożliwienie identyfikacji złośliwych działań i zagrożeń wynikających z ataków typu flood na interfejs API REST, reagowania na nie i zapobiegania im, a także negatywnym skutkom, jakie wywierają zarówno na działanie instancji, jak i ogólną działalność biznesową. Dowiedz się więcej.
 • Obsługa bazy danych Amazon Aurora: dodaliśmy obsługę bazy danych Amazon Aurora o wysokiej dostępności. Amazon Aurora to baza danych zgodna ze standardem PostgreSQL, która zapewnia dodatkową warstwę odporności całego pakietu aplikacji dla wersji Data Center. Amazon Aurora wykorzystuje architekturę klastrowanej i rozproszonej bazy danych, która zapewnia większą odporność i umożliwia zautomatyzowane przejście do trybu failover.

Infrastruktura i operacje

 • Architektura bezklastrowa: jeśli nie zależy Ci na wysokiej dostępności, wciąż możesz skorzystać z funkcji korporacyjnych wersji Data Center, wdrażając je w architekturze bezklastrowej. Wystarczy, że wprowadzisz klucz nowej licencji Data Center do instancji serwerowej, aby wdrożyć wersję Data Center z wykorzystaniem dotychczasowej infrastruktury i rozpocząć korzystanie z wszystkich funkcji Data Center, które nie wymagają klastrowania.
 • Obrazy Docker: możliwość wdrażania produktów Data Center za pomocą obrazu kontenera Docker. Wdrażając produkt Data Center za pomocą usługi Docker, możesz natychmiast wdrożyć dokładne repliki swojego środowiska z poziomu wiersza poleceń.

Jira Service Desk (dostępna od następnego wydania jako Jira Service Management)

Bezpieczeństwo, zgodność i zarządzanie

 • Zaawansowane audyty: udostępnione przez Atlassian funkcje zaawansowanych audytów umożliwiają organizacji utworzenie rejestru cyfrowego powiązanego z bezpieczeństwem, ułatwiając wykazanie zgodności, poprawę zabezpieczeń oraz lepsze zarządzanie ryzykiem. Ponadto administratorzy zyskują widoczność na poziomie potrzebnym do monitorowania stanu firmy. Dowiedz się więcej.

Zaawansowane zarządzanie użytkownikami

 • OpenID Connect: możliwość włączenia jednokrotnego logowania dla samodzielnie hostowanych produktów Atlassian oraz płynne i bezpieczne zarządzanie użytkownikami. Atlassian udostępnia aplikację OpenID Connect, która umożliwia połączenie Jira Service Desk Data Center z dostawcą tożsamości (IdP) na potrzeby uwierzytelniania użytkowników. Dowiedz się więcej.
 • Aprowizacja użytkowników dokładnie na czas: tworzenie i aktualizowanie użytkowników automatycznie podczas ich logowania za pomocą funkcji jednokrotnego logowania SAML lub OpenID Connect (OIDC) do aplikacji Atlassian Data Center, takich jak Jira, Confluence lub Bitbucket. Dzięki temu zyskuje się pewność, że użytkownicy będą mieć dostęp do odpowiednich narzędzi już od pierwszego zalogowania.

Skala, wydajność i dostępność

 • Ograniczenie przepustowości: zwiększenie bezpieczeństwa narzędzi o znaczeniu krytycznym poprzez umożliwienie identyfikacji złośliwych działań i zagrożeń wynikających z ataków typu flood na interfejs API REST, reagowania na nie i zapobiegania im, a także negatywnym skutkom, jakie wywierają zarówno na działanie instancji, jak i ogólną działalność biznesową. Dowiedz się więcej.
 • Obsługa bazy danych Amazon Aurora: dodaliśmy obsługę bazy danych Amazon Aurora o wysokiej dostępności. Amazon Aurora to baza danych zgodna ze standardem PostgreSQL, która zapewnia dodatkową warstwę odporności całego pakietu aplikacji dla wersji Data Center. Amazon Aurora wykorzystuje architekturę klastrowanej i rozproszonej bazy danych, która zapewnia większą odporność i umożliwia zautomatyzowane przejście do trybu failover.

Infrastruktura i operacje

 • Architektura bezklastrowa: jeśli nie zależy Ci na wysokiej dostępności, wciąż możesz skorzystać z funkcji korporacyjnych wersji Data Center, wdrażając je w architekturze bezklastrowej. Wystarczy, że wprowadzisz klucz nowej licencji Data Center do instancji serwerowej, aby wdrożyć wersję Data Center z wykorzystaniem dotychczasowej infrastruktury i rozpocząć korzystanie z wszystkich funkcji Data Center, które nie wymagają klastrowania.
 • Obrazy Docker: możliwość wdrażania produktów Data Center za pomocą obrazu kontenera Docker. Wdrażając produkt Data Center za pomocą usługi Docker, możesz natychmiast wdrożyć dokładne repliki swojego środowiska z poziomu wiersza poleceń.

Bitbucket

Bezpieczeństwo, zgodność i zarządzanie

 • Zaawansowane audyty: udostępnione przez Atlassian funkcje zaawansowanych audytów umożliwiają organizacji utworzenie rejestru cyfrowego powiązanego z bezpieczeństwem, ułatwiając wykazanie zgodności, poprawę zabezpieczeń oraz lepsze zarządzanie ryzykiem. Ponadto administratorzy zyskują widoczność na poziomie potrzebnym do monitorowania stanu firmy. Dowiedz się więcej.

Zaawansowane zarządzanie użytkownikami

 • OpenID Connect: możliwość włączenia jednokrotnego logowania dla samodzielnie hostowanych produktów Atlassian oraz płynne i bezpieczne zarządzanie użytkownikami. Atlassian udostępnia aplikację OpenID Connect, która umożliwia połączenie Bitbucket Data Center z dostawcą tożsamości (IdP) na potrzeby uwierzytelniania użytkowników. Dowiedz się więcej.
 • Aprowizacja użytkowników dokładnie na czas: tworzenie i aktualizowanie użytkowników automatycznie podczas ich logowania za pomocą funkcji jednokrotnego logowania SAML lub OpenID Connect (OIDC) do aplikacji Atlassian Data Center, takich jak Jira, Confluence lub Bitbucket. Dzięki temu zyskuje się pewność, że użytkownicy będą mieć dostęp do odpowiednich narzędzi już od pierwszego zalogowania.

Skala, wydajność i dostępność

 • Sieć dostarczania zawartości (CDN): wykorzystując sieć CDN, możesz przyspieszyć czas reakcji na poziomie globalnym. Sieć CDN zmienia sposób obsługi zasobów statycznych z instancji Data Center. Po włączeniu sieci CDN zasoby statyczne będą obsługiwane z węzła sieci CDN celem zwiększenia wydajności użytkowników rozproszonych po całym świecie. Dowiedz się więcej.
 • Farmy kopii lustrzanych: aby przyspieszyć klonowanie w środowisku Git oraz zwiększyć wydajność ciągłej integracji i ciągłego dostarczania, rozbudowaliśmy nasze funkcje inteligentnych kopii lustrzanych, umożliwiając zespołom klastrowanie na żywo węzłów kopii lustrzanych, w których przechowywane są kopie repozytoriów, w lokalizacjach zdalnych do postaci „farm” zgrupowanych za modułem równoważenia obciążenia. Dzięki zastosowaniu farm inteligentnych kopii lustrzanych można zapomnieć o dużych repozytoriach, których klonowanie trwało godzinami, i/lub zatorach powodowanych przez kompilacje w ramach ciągłej integracji.
 • Obsługa bazy danych Amazon Aurora: dodaliśmy obsługę bazy danych Amazon Aurora o wysokiej dostępności. Amazon Aurora to baza danych zgodna ze standardem PostgreSQL, która zapewnia dodatkową warstwę odporności całego pakietu aplikacji dla wersji Data Center. Amazon Aurora wykorzystuje architekturę klastrowanej i rozproszonej bazy danych, która zapewnia większą odporność i umożliwia zautomatyzowane przejście do trybu failover.

Infrastruktura i operacje

 • Architektura bezklastrowa: jeśli nie zależy Ci na wysokiej dostępności, wciąż możesz skorzystać z funkcji korporacyjnych wersji Data Center, wdrażając je w architekturze bezklastrowej. Wystarczy, że wprowadzisz klucz nowej licencji Data Center do instancji serwerowej, aby wdrożyć wersję Data Center z wykorzystaniem dotychczasowej infrastruktury i rozpocząć korzystanie z wszystkich funkcji Data Center, które nie wymagają klastrowania.
 • Obrazy Docker: możliwość wdrażania produktów Data Center za pomocą obrazu kontenera Docker. Wdrażając produkt Data Center za pomocą usługi Docker, możesz natychmiast wdrożyć dokładne repliki swojego środowiska z poziomu wiersza poleceń.

Crowd

Zaawansowane zarządzanie użytkownikami

 • Filtrowanie w usłudze Active Directory Azure obecnie istnieje możliwość filtrowania użytkowników w usłudze Azure AD w oparciu o ich członkostwo w grupie. Nie trzeba już synchronizować całej usługi Azure AD z aplikacją Crowd, dzięki czemu wydajność pracy jest większa oraz unika się niepotrzebnego zużycia licencji w połączonych aplikacjach.
 • Obsługa grup lokalnych w Azure Active Directory: dodaliśmy obsługę grup lokalnych w katalogach AD Azure. Od tej pory możesz dodawać grupy do AD Azure lokalnie i zarządzać w nich członkostwem użytkowników. Grupy lokalne nie będą zapisywane w katalogu AD Azure. Grupy zsynchronizowane z katalogiem AD Azure pozostaną grupami tylko do odczytu.

Infrastruktura i operacje

 • Obrazy Docker: możliwość wdrażania produktów Data Center za pomocą obrazu kontenera Docker. Wdrażając produkt Data Center za pomocą usługi Docker, możesz natychmiast wdrożyć dokładne repliki swojego środowiska z poziomu wiersza poleceń.
 • Szablon Szybki start AWS: możliwość szybkiego i łatwego skonfigurowania klastrowanego wdrożenia Crowd w usłudze AWS, dzięki zastosowaniu szablonu Szybki start, który zawiera wstępne i zalecane ustawienia konfiguracji.


Więcej informacji na temat nadchodzących zmian dotyczących produktów Data Center znajdziesz w naszym planie rozwoju.

Informacje zawarte na tej stronie zawierają deklaracje dotyczące przyszłości, a podane przy nich szacunkowe daty są obarczone dozą niepewności. Wszystkie deklaracje dotyczące przyszłości są obarczone znanymi i nieznanymi formami ryzyka, niepewnością i mogą ulec zmianie.