Close
Ikona ostrzeżenia

Ważne zmiany dotyczące produktów Server i Data Center
Wprowadzamy zmiany dotyczące naszych produktów Server i Data Center, które polegają między innymi na wycofaniu ze sprzedaży nowych licencji Server od 2 lutego 2021 roku oraz zakończeniu wsparcia technicznego dla wersji Server 15 lutego 2024 roku czasu PT. Dowiedz się, co to dla Ciebie oznacza.

Inwestycje w produkty Data Center


Jakie zmiany wprowadziliśmy?

W minionym roku pracowaliśmy ciężko nad utworzeniem światowej klasy środowiska korporacyjnego, które stanowiłoby odpowiedź na najważniejsze potrzeby naszych klientów, takie jak zwiększenie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, zaawansowane zarządzanie użytkownikami, wsparcie w zakresie infrastruktury oraz eksploatacji, a także zapewnienie skalowania, wydajności i dostępności na skalę korporacyjną.

Poniżej przedstawiamy niektóre spośród najważniejszych funkcji, jakie wdrożyliśmy w minionym roku w naszych produktach Data Center.

Aktualizacje produktów Data Center

Zaawansowane zarządzanie użytkownikami

 • Obsługa wielu dostawców tożsamości: konfigurowanie wielu dostawców tożsamości (IdP) z protokołami SAML i OpenID Connect w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z odpowiednich sposobów uwierzytelniania zapewniających bezproblemowy i bezpieczny dostęp. Dowiedz się więcej.

Dane i analizy

 • Pipeline danych: łatwe eksportowanie danych z Atlassian i wprowadzanie ich do istniejącej platformy danych, takiej jak Tableau lub PowerBI w celu generowania bardziej rozbudowanych raportów, lepszego poznania użycia i uzyskania analiz ułatwiających optymalizację rozwiązań Jira, Confluence i/lub Bitbucket w całej organizacji. Dowiedz się więcej.

Infrastruktura i operacje

 • Identyfikacja pól niestandardowych: monitorowanie i czyszczenie pól niestandardowych w celu zachowania dużej wydajności i dobrej kondycji instancji. Dowiedz się więcej.
 • Data Center w środowisku Kubernetes: wdrażanie produktów Atlassian Data Center w klastrach Kubernetes (K8s) działających na własnym sprzęcie lub u dostawców chmury przy użyciu modyfikowalnych szablonów oficjalnie obsługiwanych przez Atlassian. Dowiedz się więcej.
 • Ciągłe udoskonalenia zabezpieczeń: korzystanie z ulepszonych środków bezpieczeństwa, w tym z naszego programu zarządzania lukami w zabezpieczeniach. Regularnie aktualizujemy podstawowe składniki i biblioteki innych firm, dzięki czemu zawsze masz dostęp do najnowszych i najbezpieczniejszych wersji. Dowiedz się więcej.
 • Uaktualnienia wersji bez przestojów: uaktualnianie do kolejnego zgodnego wydania z nowymi funkcjami bez przestoju. Wykonujemy zadania uaktualnienia przed uruchomieniem aplikacji, informując Cię na bieżąco o przebiegu całego procesu. Dowiedz się więcej.

Wsparcie i usługi

 • Przewodniki oczyszczania: możliwość korzystania z naszych przewodników oczyszczania w celu uporządkowania instancji i poprawy ich wydajności. Dowiedz się więcej.

Ulepszenia środowiska:

 • Integracja aplikacji Mindville Insight (Jira Service Management): dostęp do zaawansowanej aplikacji do zarządzania zasobami i konfiguracjami w celu łatwego tworzenia zasobów IT i biznesowych oraz zarządzania nimi. Interakcja z zasobami za pośrednictwem wniosków, incydentów, zmian i wielu innych. Dowiedz się więcej.
 • Ulepszenia portalu klienta (Jira Service Management): Twoi klienci mają w centrum pomocy łatwy dostęp do większej liczby funkcji, takich jak przegląd dostępnych portali, bardziej atrakcyjne wizualnie karty, przejrzyste umowy SLA, wzmianki @mention czy szybkie podsumowania. Mogą również dodawać komentarze w nowym edytorze tekstu sformatowanego, który upraszcza proces edycji, i głosować na ulubione wnioski bezpośrednio w portalu. Dowiedz się więcej.
 • Obsługa aplikacji mobilnej (Jira Service Management): wyświetlanie projektów usługowych w tej samej aplikacji mobilnej Jira Server, która jest używana w przypadku innych aplikacji Jira (dostępnej na urządzenia z systemem iOS lub Android), i monitorowanie na bieżąco własnych wniosków z dowolnego miejsca. Dowiedz się więcej.
 • Obsługa nowych języków w aplikacji Insight - Asset Management (Jira Service Management): dodaliśmy 8 nowych języków europejskich i koreański do funkcji zarządzania zasobami w Jira Service Management, a także odpowiadającej jej aplikacji Insight w sklepie Atlassian Marketplace. Dowiedz się więcej.


Więcej informacji na temat nadchodzących zmian dotyczących produktów Data Center znajdziesz w naszym planie rozwoju.

Informacje zawarte na tej stronie zawierają deklaracje dotyczące przyszłości, a podane przy nich szacunkowe daty są obarczone dozą niepewności. Wszystkie deklaracje dotyczące przyszłości są obarczone znanymi i nieznanymi formami ryzyka, niepewnością i mogą ulec zmianie.