Close
Logo NCR
NCR + Atlassian

Firma Atlassian pomaga w organizacji, zwiększeniu szybkości i zapewnieniu przejrzystości. Jej wkład w naszą działalność był niezwykle wartościowy, a my staramy się przekazać te korzyści naszym klientom.

Karta kredytowa
Karta kredytowa
Latający sześcian z usuniętym fragmentem
Latający sześcian
Latający sześcian z usuniętym fragmentem
Latający sześcian
Latający sześcian z usuniętym fragmentem

Usługa

Ograniczenie backlogów defektów, skrócenie czasu reakcji i rozwiązywania

Dostarczanie

Zwiększenie częstotliwości z kilku miesięcy do jednego dnia

Przejrzystość

Wgląd w czasie rzeczywistym w dane i decyzje na poziomie całej firmy

Branża

Technologie finansowe

Lokalizacja

Siedziba główna w Atlancie, stan Georgia

Liczba pracowników

36 000


Firma NCR napędza ewolucję płatności dzięki rozwiązaniom Atlassian

Gdy firma NCR ze 135-letnią historią zdecydowała się rozszerzyć skalę swoich praktyk Agile na całe portfolio produktów, aby stymulować rozwój innowacji w dziedzinie płatności i przyspieszyć dostarczanie, okazało się, że posiadany zestaw narzędzi nie pozwalał w pełni realizować tych celów. Po przejściu ze statycznych arkuszy kalkulacyjnych i narzędzi na jedno zintegrowane rozwiązanie Atlassian ta firma o zasięgu globalnym dostarcza więcej innowacyjnych rozwiązań i świadczy usługi lepiej oraz szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, ugruntowując swoją pozycję lidera na rynku technologii finansowych i wytyczając kierunek działalności na kolejne stulecie.

W miarę jak technologia zmieniała sposób zakupu przez konsumentów i sprzedaży przez firmy w niemal każdej branży niektórym sektorom łatwiej było nadążyć i zachować przewagę konkurencyjną. Z największymi trudnościami borykają się zazwyczaj branże dojrzałe, których tradycja opiera się na operacjach ręcznych i usługach osobistych, takie jak bankowość, hotelarstwo czy handel detaliczny — czyli branże, które obsługuje NCR. Jako lider na światowym rynku oprogramowania do punktów sprzedaży dla sektora handlu detalicznego i turystyki oraz oprogramowania do bankomatów typu multivendor firma NCR nie tylko pomaga swoim klientom w połączeniu operacji cyfrowych i fizycznych, ale także stosuje te same rozwiązania u siebie, korzystając z metodyk Agile i wsparcia Atlassian.

Po ponad stu latach działalności kierownictwo NCR podjęło odważną decyzję o przeprowadzeniu transformacji cyfrowej w 2015 roku, która miała zapewnić firmie możliwość dalszego tworzenia innowacyjnych rozwiązań, utrzymania konkurencyjności i dbania o zadowolenie klientów. Ta zmiana obejmowała modernizację nie tylko technologii, ale także procesów.

Zespoły działu inżynierii NCR w etapach iteracyjnych, z których każdy kolejny opierał się na poprzednim, przeszły z modelu kaskadowego na Agile i ze statycznych arkuszy kalkulacyjnych oraz narzędzi na pojedyncze zintegrowane rozwiązanie Atlassian, aby dostarczać więcej innowacyjnych produktów i robić to szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Począwszy od ewolucji działalności skoncentrowanej na sprzęcie w kierunku firmy zajmującej się oprogramowaniem i usługami, poprzez opracowanie w ciągu kilku dni rozwiązania do płatności przy kasach samoobsługowych dla jednego z największych sprzedawców detalicznych, aż po szybkie utworzenie technologii płatności zbliżeniowych w momencie ataku koronawirusa, firma NCR wykorzystała swoje nowe procesy i platformy, aby ugruntować swoją pozycję lidera w dziedzinie technologii finansowych i wytyczyć kierunek dalszej działalności na kolejne stulecie.

Pracują dla nas tysiące wysoce zmotywowanych inżynierów dysponujących nowoczesnymi umiejętnościami, jednak w większości realizowali oni swoje zadania, polegając na arkuszach kalkulacyjnych i usłudze Smartsheets. Chcieliśmy zdjąć z ich barków całą tę żmudną pracę, aby zespoły mogły faktycznie skoncentrować się na dostarczaniu korzyści naszym klientom”.

Arthur Meloy
Wiceprezes ds. innowacji i transformacji rozwoju

Potrzeba matką wynalazków

Jeśli działasz na rynku wystarczająco długo, przyzwyczajasz się do reagowania na zmiany i niepewności. Za każdym razem, gdy firma NCR stawała przed poważnym wyzwaniem, które wyeliminowałoby z rynku większość firm, ewoluowała i stawała się coraz silniejsza, poprawiając jakość obsługi swoich klientów i pracowników — prawdziwych motorów napędowych innowacji.

Gdy firma NCR zdecydowała się przyjąć metodykę Agile, aby poprawić wskaźnik innowacji i przyspieszyć dostarczanie, zespół działu inżynierii opracował spójny zespół praktyk, takich jak praca w kwartalnych przyrostach programu, oraz wydarzenia, takie jak planowanie sprintów, spotkania stand-up czy przeglądy sprintów z demonstracjami. W trakcie tego procesu inżynierowie doszli do wniosku, że ich zestaw narzędzi nie wspiera w pełni ich wysiłków i celów. „Zawsze staramy się szybko dostarczać produkty, opracowywać innowacje i zapewniać fantastyczną obsługę klientów. To często sprowadza się do ludzi, procesów i narzędzi” — twierdzi Arthur Meloy, wiceprezes ds. innowacji i transformacji rozwoju. „Pracują dla nas tysiące wysoce zmotywowanych inżynierów dysponujących nowoczesnymi umiejętnościami, jednak w większości realizowali oni swoje zadania, polegając na arkuszach kalkulacyjnych i usłudze Smartsheets. Chcieliśmy zdjąć z ich barków całą tę żmudną pracę, aby zespoły mogły faktycznie skoncentrować się na dostarczaniu korzyści naszym klientom”.

Dzięki Jira Align możemy określić nasz potencjał wykonawczy i porozmawiać na temat uwzględnienia nowych priorytetów w naszych planach”.

Arthur Meloy
Wiceprezes ds. innowacji i transformacji rozwoju

Jedno rozwiązanie przemawiające do wszystkich

Gdy firma NCR przystąpiła do transformacji w nurcie Agile na dużą skalę, inżynierowie korzystali z Confluence do przechowywania wiedzy, z Jira Software do monitorowania zadań oraz zgłoszeń, a także z arkuszy kalkulacyjnych do tworzenia zbiorczych widoków danych na potrzeby właścicieli produktów oraz kierownictwa. NCR było pierwszą korporacją, która wykorzystała rozwiązanie Jira Align (dawniej AgileCraft), wdrażając je w 2015 roku w ramach transformacji Scaled Agile Framework (SAFe), jednak dopiero w 2017 roku w pełni wykorzystano jego potencjał dzięki szkoleniom oraz wsparciu ze strony partnera ds. rozwiązań — Cprime.

„Jako zespół inżynierski korzystaliśmy z Jira Software do planowania Agile i realizacji codziennych zadań, ale potrzebowaliśmy lepszego sposobu na przeniesienie dużych projektów na wyższy poziom i koordynowanie działań między różnymi projektami, z uwzględnieniem odmiennych czasów realizacji i zależności oraz zarządzania zmianami” — wskazuje Arthur. „Zaczęliśmy wdrażać Jira Align, aby połączyć ze sobą to wszystko i uzyskać jeden widok obejmujący wszystkie rozwiązania i zależności, a także kaskadowe skutki każdej zmiany. To ułatwia nam podejmowanie świadomych decyzji, na przykład o tym, czy chcemy przydzielić dodatkowe osoby, aby dotrzymać terminu, czy raczej przesunąć termin z pełną świadomością wynikających z tego konsekwencji”.

Od momentu kompletnego wdrożenia rozwiązania Jira Align firma NCR wykorzystuje je w połączeniu z Jira Software i Confluence, aby zapewnić ścisłą współpracę wszystkich interesariuszy podczas planowania strategicznego i codziennej realizacji zadań.

Gdy zespół ds. produktu firmy NCR otrzymuje z rynku i od klientów opinie na temat poprawek, ulepszeń i nowych rozwiązań, menedżerowie i właściciele produktów tworzą w Jira Align wymagania w zakresie dalszych przyrostów programu, a następnie dzielą je na epiki i historyjki. Te informacje automatycznie trafiają do rozwiązania Jira Software, w którym inżynierowie planują i przeprowadzają sprinty, wykorzystując przy tym Confluence do tworzenia dokumentacji i współpracy oraz Jira Align do zarządzania zależnościami i ryzykiem na poziomie wielu programów. Za każdym razem, gdy w Jira Software coś ulegnie zmianie, generowane są powiadomienia w aplikacji Slack, aby wszyscy użytkownicy byli ich świadomi i mieli wgląd w zmiany, które mogą mieć wpływ na dalsze obszary.

Środowisko monitorowania prac w Jira Align opiera się na harmonogramach i tablicach, które w sposób szybki i zrozumiały [dla kierownictwa] prezentują wywiązywanie się zespołów ze swoich zobowiązań”.

Arthur Meloy
Wiceprezes ds. innowacji i transformacji rozwoju

Wszystkie rozwiązania są ze sobą zintegrowane, dlatego każdy interesariusz ma dostęp do potrzebnych informacji z dowolnie wybranego narzędzia i w sposób dostosowany do swoich potrzeb. Inżynierowie spędzają większość czasu w rozwiązaniu Jira Software, które pozwala przenosić dane z ich zadań i zgłoszeń do systemu GitHub w celu bezproblemowego wdrożenia, a następnie z powrotem do Jira Align, gdzie ma miejsce planowanie i koordynowanie działań. Właściciele produktów wykorzystują te dane do zarządzania swoimi programami i portfolio. Za pomocą filtrów menedżerowi ds. inżynierii monitorują potencjał wykonawczy i oś czasu dostarczania w obrębie swojej linii działalności oraz ustalają priorytety prac, którymi zespół ma się zająć w następnej kolejności. Składając raporty przed kierownictwem wyższego szczebla, menedżerowie wykorzystują „środowisko monitorowania prac” w Jira Align do przedstawiania ogólnych harmonogramów, szybkiej oceny postępów i podejmowania świadomych decyzji.

„Jira i Jira Align naprawdę świetnie się uzupełniają” — twierdzi Arthur. „Nasz zespół działu inżynierii całymi dniami korzysta z systemu Jira, ale dla naszych właścicieli produktów jest on jak kryptonit. Autentycznie doceniają oni możliwość uzyskania z niego wymagań biznesowych, ale to Jira Align stanowi łącznik zapewniający im widok, do którego mogą się odnieść… Podobnie, gdy prezentują dane kierownictwu wyższego szczebla lub przeprowadzają kwartalne przeglądy biznesowe z menedżerami, nie zagłębiają się w system Jira. Środowisko monitorowania prac w Jira Align opiera się na harmonogramach i tablicach, które w sposób szybki i zrozumiały prezentują wywiązywanie się zespołów ze swoich zobowiązań”.

Gdy inżynierowie wykonują iterację i priorytety ulegają zmianie, Atlassian ułatwia zespołom przystosowanie się do nich przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka. Jak wyjaśnia Arthur: „W naszym świecie arkuszy kalkulacyjnych wprowadzanie zmian było prawdziwą bolączką. Z Jira Align wszystko jest proste i czytelne. W trakcie sprintów zawsze pojawi się coś nowego. Dzięki Jira Align możemy określić nasz potencjał wykonawczy i porozmawiać na temat tego, czy jesteśmy w stanie poświęcić się w celu uwzględnienia nowych priorytetów w naszych planach”.

Korzystając z Jira i Jira Align, możemy śledzić [wskaźniki KPI] i upewnić się, że osiągamy zamierzony cel w każdym aspekcie”.

Arthur Meloy
Wiceprezes ds. innowacji i transformacji rozwoju

Przyszłość w chmurze

Gdy inne zespoły zauważyły, jak ekosystem Atlassian wspomaga współpracę i innowację w dziale inżynierii, same zaczęły z nim eksperymentować. Obecnie dział usług profesjonalnych oraz wszystkie zespoły techniczne (zajmujące się oprogramowaniem, sprzętem i IT) korzystają z Jira Software do zarządzania zadaniami i zgłoszeniami, a cała firma używa Confluence do dokumentowania i udostępniania wiedzy.

Posiadanie centralnego źródła rzetelnych informacji i rozwiązań chmurowych przestało być udogodnieniem, a stało się potrzebą o krytycznym znaczeniu, gdy w dobie pandemii koronawirusa firma NCR przeszła na pracę zdalną, nie tracąc przy tym impetu innowacji. „Confluence to doskonałe rozwiązanie do komunikacji asynchronicznej i rejestrowania wiedzy, czyli dwóch bardzo ważnych elementów decydujących o skuteczności pracy w warunkach zdalnych” — zauważa Arthur.

Dodaje przy tym, że NCR planuje z czasem przeniesienie do chmury także innych rozwiązań, aby dalej ułatwiać bezpieczną pracę z różnych miejsc i umożliwić poświęcanie większej ilości czasu na innowacje. „Korzystając z produktów chmurowych, możesz skoncentrować się na podstawowych kompetencjach, zamiast martwić się o infrastrukturę lub personel niezbędny do zarządzania takim środowiskiem przez całą dobę, każdego dnia roku. Możesz zapomnieć o tych wszystkich sprawach, ponieważ Twój dostawca w magiczny sposób nimi zarządza”.

Po prostu możliwe — i do tego wymierne

Choć od dziesięcioleci NCR może się szczycić zespołem światowej klasy inżynierów, obecnie firma dysponuje nowoczesnymi procesami i platformami niezbędnymi do dalszego dostarczania światowej klasy rozwiązań płatniczych przez kolejne dekady.

Dzięki zorganizowaniu pracy według zasad Agile oraz jej planowaniu i realizacji przy użyciu produktów Atlassian zespół może nie tylko położyć nacisk na obsługę klienta, ale także mierzyć efekty swoich działań. „Aby dostarczać wysokiej jakości usługi, musimy mieć możliwość zarządzania naszym zewnętrznym backlogiem defektów, wskaźnikami dostarczania, backlogami defektów wewnętrznych i czasami reakcji oraz rozwiązywania problemów naszych klientów, a także wykonywania pomiarów tych elementów. A patrząc z perspektywy dostarczania, dysponujemy wskaźnikiem przełożenia deklaracji na realizację: Czy dostarczenie odbyło się w terminie? Jaka była jakość? Czy zmieszczono się w budżecie? Korzystając z Jira i Jira Align, możemy śledzić to wszystko i upewnić się, że osiągamy zamierzony cel w każdym aspekcie”.

Bez procesów kaskadowych, arkuszy kalkulacyjnych i rozłącznych systemów, które ograniczały możliwość rozwoju, firma NCR zanotowała poprawę wskaźnika NPS i zwiększyła częstotliwość dostarczania nowych funkcji i poprawek z kilku miesięcy do jednego dnia. Teraz, gdy mogą pracować pełną parą i zapewnić swoim ludziom jeszcze więcej możliwości, czują się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej przygotowani do wypełniania swojego zobowiązania wobec klientów: „Po prostu możliwe”.

„Firma Atlassian pomaga w organizacji, zwiększeniu szybkości i zapewnieniu przejrzystości” — twierdzi Arthur. „Gdy ma się zespoły inżynierskie i prowadzi się różne rodzaje działalności na całym świecie, organizacja pracy to naprawdę duże wyzwanie. Nieoceniony jest wówczas pojedynczy system, który działa we wszystkich tych obszarach. Bez tego nie da się szybko osiągać rezultatów. Potrzebny jest również wgląd w dostarczane wyniki oraz zmiany, aby firma mogła właściwie ukierunkować swoje działania. Wkład Atlassian w naszą działalność był niezwykle wartościowy, a my staramy się przekazać te korzyści naszym klientom”.

Następna historia
Logo banku ANZ
ANZ Bank

Ten 200-letni bank wciąż wprowadza innowacje i zmienia sposób, w jaki myśli i pracuje jego 50 000 pracowników.

Artykuł

Manifest lean portfolio: wstęp do rozmowy

Zrób kolejny krok
Ikona chmury

Transformacja w obliczu niepewności: przewodnik lidera Agile