Close
logo Lumen
Atlassian i Lumen

Dzięki poprawieniu poziomu koncentracji udało nam się skrócić czas cyklu i zwiększyć przepustowość o 200%, co oznacza, że szybciej dostarczamy możliwości klientom, a ich zadowolenie wzrasta.

Mai Lian Scarlett
Była starsza dyrektor w dziale transformacji Agile

200%

Zwiększenie przepustowości dzięki metodyce Agile i narzędziom chmurowym Atlassian

Informacje o Lumen Technologies:

Lumen to międzynarodowa firma technologiczna umożliwiająca organizacjom uwolnienie pełnego potencjału ich danych, szybkie wdrażanie przełomowych technologii rewolucjonizujących działalność biznesową oraz płynne dostarczanie cyfrowych innowacji, które odmieniają nasze codzienne życie.

Branża

Internet i oprogramowanie

Lokalizacja

Ameryka Płn. i Płd.

Liczba użytkowników

Ponad 7000


Lumen zwiększa produktywność i zadowolenie dzięki metodyce Agile i rozwiązaniom chmurowym Atlassian

Wyzwanie: po latach rozwoju i przejęć firma technologiczna Lumen dysponowała licznymi narzędziami programistycznymi, instancjami i procesami, co skutkowało zbyt długimi czasami cykli.

Rozwiązanie: firma Lumen rozpoczęła proces wdrażania metodyki Agile i migracji do chmury, aby ustandaryzować sposoby pracy, dostarczać jeszcze więcej wartości w krótszym czasie i lepiej wspierać pracowników.

Wpływ: dzięki praktykom Agile i narzędziom chmurowym Atlassian firma Lumen poprawiła poziom koncentracji, zwiększyła przepustowość o 200% i skróciła czasy cykli, co przełożyło się na wzrost zadowolenia pracowników i klientów.

Droga do wyższej wydajności i większej satysfakcji

W miarę skalowania każdej małej organizacji procesy i systemy może szybko ogarnąć chaos, co przekłada się na spadek produktywności i innowacyjności. Przed takim wyzwaniem stanęła firma Lumen Technologies (wcześniej znana jako CenturyLink), gdy rozpoczęła wdrażanie metodyki Agile i migrację do chmury.

Firma Lumen miała odpowiednich pracowników, ale jako szybko rozwijające się, globalne przedsiębiorstwo musiała zmodernizować i ustandaryzować sposób pracy, aby poprawić wydajność. Przyjmując praktyki Agile i dokonując migracji do narzędzi chmurowych Atlassian, firma miała nadzieję zwiększyć produktywność i zadowolenie swoich zespołów dzięki lepszym procesom i platformom.

Uwolnienie potencjału dzięki metodyce Agile i zwiększenie go z wykorzystaniem narzędzi Atlassian

W 2018 roku Lumen był zorientowaną na realizację projektów firmą stosującą tradycyjne metodyki, co skutkowało zbyt długimi czasami cykli. Postanowiono wówczas wdrożyć w firmie metodykę Agile, aby stworzyć nowe sposoby pracy i dostarczać jeszcze więcej wartości w krótszym czasie.

Dla Lumen przejście na model Agile i migracja do chmury Atlassian miały na celu zarówno pomoc pracownikom, jak i optymalizację procesów. „Wdrożenie metodyki Agile okazało się dla nas równoznaczne z uwolnieniem ludzkiego potencjału. Aby naprawdę połączyć serca i umysły, korzystamy z zestawu narzędzi Atlassian w celu zapewnienia przejrzystości pracy wykonywanej przez naszych pracowników i wartości, jaką ma ona dla naszych klientów” — mówi Mai Lian Scarlett, była starsza dyrektor w dziale transformacji Agile firmy Lumen.

W latach 2019–2020 firma Lumen opracowała swój plan transformacji, uruchomiła program pilotażowy i przeszkoliła pracowników w zakresie metodyki Agile. Po zaobserwowaniu szybkich rezultatów w 2021 r. rozpoczęła skalowanie, uruchamiając liczne strumienie wartości, inwestując w transformację DevOps i rozszerzając szkolenia na kolejne obszary organizacji. Poziom koordynacji, komunikacji i skutecznej realizacji nadal rósł, więc, jak mówi Mai Lian, w 2022 r. firma zaczęła skalować model Agile poza produkt i IT, jednocześnie rozszerzając swój zestaw narzędzi o produkty Atlassian, które pozwoliły przyspieszyć tworzenie wartości.

W tym czasie firma Lumen próbowała zarządzać różnymi narzędziami programistycznymi i instancjami, którymi dysponowała w związku z licznymi przejęciami. Brak integracji i niespójne dane utrudniały podejmowanie decyzji i negatywnie wpływały na wydajność. „Gdy firma ma problem ze zbyt dużą liczbą narzędzi, Atlassian pomaga skonsolidować je na wspólnej platformie i stworzyć jedno źródło rzetelnych informacji” — wyjaśnia dyrektor Rob Mulvaney. Dział transformacji Agile firmy Lumen postawił na centralizację za pomocą jednej zintegrowanej, opartej na chmurze platformy, która umożliwiła organizacji rozpoczęcie od podstaw i ustanowienie standardów, jednocześnie ułatwiając współpracę i stosowanie metodyki Agile.

Produkt Jira Service Management odegrał kluczową rolę w procesie wdrażania u nas metodyki Agile. To aktywny silnik, który wspiera nasze metody pracy oraz zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z przepisami”.

Rob Mulvaney
Dyrektor działu transformacji Agile

Migracja do chmury pozwala stworzyć „aktywny silnik”, który wspiera standaryzację i sukces

W ciągu kilku miesięcy firma Lumen przeprowadziła stopniową migrację pracowników z lokalnych narzędzi i wdrożeń Data Center firmy Atlassian do chmury. Takie podejście pomogło zminimalizować zamieszanie i braki w wydajności związane z pracą w różnych wdrożeniach tego samego narzędzia w tym samym czasie.

„Lumen ma ponad 7000 użytkowników, dziewięć strumieni wartości, prawie 90 programów Agile Release Train i setki zespołów” — mówi Rob. „Bardzo ważne jest, aby utrzymać porządek, tak aby nasza instancja w chmurze nie zmieniła się w Dziki Zachód. Wszyscy mamy dobre intencje, ale «dobro» może znaczyć co innego dla każdej osoby. Standaryzacja i zrozumienie kontekstu mają więc ogromną wartość i przynoszą wiele korzyści”.

Dzięki migracji zespoły Lumen zyskały pełny zestaw narzędzi do współpracy w chmurze, które pozwoliły im sprostać wymogom standaryzacji bez ograniczania kreatywności.

Obecnie zespoły ds. produktów i IT używają Jira Software jako centrum rozwoju i dostarczania. Narzędzie to stało się jeszcze bardziej wartościowe w okresie gwałtownych zmian w firmie. „Jira Software służy jako podstawa i źródło rzetelnych informacji dla zespołów inżynierskich Lumen. Dane są wolne od emocji, więc w burzliwych czasach możemy podejmować rozsądne decyzje na podstawie danych i tablic Jira” — wyjaśnia Rob.

Podczas gdy zespoły technologiczne polegają na Jira Software, zespoły biznesowe korzystają w tym samym celu z rozwiązania Jira Work Management, które stanowi „punkt wejścia” (jak nazywa to Rob) do pakietu Atlassian. Ponadto dzięki Jira Align firma Lumen ma możliwość powiązania wszystkich prac wykonawczych ze swoimi celami strategicznymi.

Pracownicy w całej firmie używają też Confluence do dokumentowania ważnych informacji, takich jak cele i kluczowe wyniki, co według Roba pomaga „koordynować działania zespołów w odniesieniu do ogólnych celów”. Ponadto Jira Service Management zapewnia jedno miejsce, w którym zespoły mogą znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i przesyłać wnioski dotyczące projektów w ustandaryzowany sposób. Chociaż firma Lumen zatrudnia ponad 7000 pracowników, to dzięki imponującemu rozwiązaniu, które stworzyła w celu wsparcia swoich usług, jej potrzeby może zaspokoić zaledwie 25 agentów.

„Produkt Jira Service Management odegrał dla nas kluczową rolę w procesie wdrażania metodyki Agile. To aktywny silnik, który wspiera nasze metody pracy oraz zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z przepisami” — wyjaśnia Rob. „Zauważyliśmy, że gdy zespoły dowiedziały się, że mogą mieć własną instancję zapewniającą kontrolę nad przepływem pracy i autonomię w jego zakresie, zapragnęły rozszerzyć zakres korzystania z Jira Service Management i utworzyć swoją witrynę Jira Software”.

Wszystkie te narzędzia opierają się na rozwiązaniu Atlassian Access, które ułatwia autoryzowanym użytkownikom szybkie logowanie się do każdego z nich. „Jedną z największych korzyści była integracja z Atlassian Access w naszym protokole logowania jednokrotnego. Teraz poszczególne osoby i zespoły mogą łączyć się dosłownie z dowolnego miejsca” — mówi Rob.

Razem rozwiązania te zapewniają platformę współpracy, która łączy zespoły Lumen i pomaga im tworzyć jeszcze większą wartość dla klientów.

Narzędzia Atlassian kiedyś były jedną z opcji, ale teraz stały się sposobem pracy wpisanym w nasze DNA”.

Mai Lian Scarlett
Była starsza dyrektor w dziale transformacji Agile

„Rozwiązanie umożliwiające i przyspieszające naszą cyfrową transformację”

Choć Lumen wciąż znajduje się na wczesnym etapie korzystania z metodyki Agile i chmury, Mai Lian, Rob i cały zespół są podekscytowani wynikami, które już odnotowali. „Przejście na model Agile i zestaw narzędzi Atlassian naprawdę zmieniło kulturę naszej organizacji i doprowadziło do sukcesów. Dzięki poprawieniu poziomu koncentracji udało nam się skrócić czas cyklu i zwiększyć przepustowość o 200%, co oznacza, że szybciej dostarczamy możliwości klientom, a ich zadowolenie wzrasta” — z dumą stwierdza Mai Lian. „Nasze partnerstwo z Atlassian umożliwiło i przyspieszyło naszą cyfrową transformację. Cieszymy się z zaangażowania Atlassian w platformę chmurową i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak Lumen może pomóc w kształtowaniu tych rozwiązań”.

Dzięki Atlassian firma Lumen zwiększyła poziom koncentracji i standaryzacji, aby uniknąć dezorganizacji — ale bez poświęcania zwinności. „Udane transformacje wymagają spójnej standaryzacji i kontekstualizacji. Lumen polega w tym zakresie na narzędziach Atlassian” — mówi Rob. Mai Lian dodaje: „Informacje zwrotne, które otrzymaliśmy od naszej społeczności dostawców, wskazują, że udało się zachować równowagę między zasadami a autonomią. Staraliśmy się zbudować odpowiednią strukturę, aby zapewnić przejrzystość i skalowalność naszych wskaźników, ale także pozostawić zespołom możliwość kreatywnej pracy”.

Teraz, gdy firma Lumen zwiększyła produktywność i zadowolenie pracowników dzięki metodyce Agile i narzędziom chmurowym Atlassian, Mai Lian twierdzi, że zespół nie może się bez nich obejść. „Większość organizacji nie ma problemu z potencjałem — mają problem z koncentracją. Atlassian wpisuje się w naszą kulturę i zaangażowanie w zwiększanie koncentracji i przejrzystości, co ostatecznie przynosi korzyści naszym klientom” — mówi. „Narzędzia Atlassian kiedyś były jedną z opcji, ale teraz stały się sposobem pracy wpisanym w nasze DNA”.

Poznaj wersję Cloud Enterprise

Elastyczne zarządzanie usługami IT na dużą skalę

Zapewnij doskonałą obsługę klienta

Firmy technologiczne korzystające z Jira Service Management

Skoncentruj się na relacjach z klientami

Firmy świadczące usługi finansowe ufają Jira Service Management