Close

Oude Jira-supportissues automatisch sluiten

Jira Service Management is een geweldige tool om support te beheren voor klanten en werknemers. Voeg Jira Automation toe en til alles naar een heel nieuw niveau.

Als je gebruikmaakt van de geweldige functies van Automation, kun je je supportengineers helpen veel tijd te besparen en naadloze support te blijven bieden. Deze regel en de andere in de playground zijn hier een goed voorbeeld van.

Logo van Jira Software en Jira Service Management die Automation-usecases weergeven
Het recept voor automatisering

Stap 1: Kies je trigger

Elke automatiseringsregel begint met een trigger. We gaan hier een geplande trigger gebruiken. We stellen de trigger zo in dat hij elke dag wordt uitgevoerd. We gebruiken het JQL-filter om ervoor te zorgen dat we alleen de juiste issues vinden, voornamelijk issues die de afgelopen 5 dagen nog niet zijn bijgewerkt door klanten.

De JQL voor onze usecase is: status = “Waiting for customer” en updated < -5d

Stap 5: Voeg een actie toe

We hoeven geen voorwaarde toe te voegen, omdat we JQL hebben opgenomen in onze trigger. We hoeven alleen de actie Issue overzetten te kiezen en de status te markeren als Afgesloten.

Nu hebben we alle oude issues gevonden en ze automatisch afgesloten, zodat Jira up-to-date blijft voor rapportagedoeleinden.

Stap 3: Voeg een opmerkingenactie toe aan de issue

Door de issue automatisch af te sluiten, wordt een probleem opgelost. We willen er echter voor zorgen dat we zo transparant mogelijk zijn, zodat klanten begrijpen waarom de issue is afgesloten.

Om dit te doen, voegen we een opmerking toe aan de issue. Je kan slimme waarden gebruiken om het bericht te personaliseren. In dit geval wordt de voornaam van de klant gebruikt.

*Deze regel gaat vaak gepaard met Jira-issue opnieuw openen bij klantopmerkingen

Stap 4: Tijd om te testen!

Dit is een eenvoudige regel om te testen. Je kan de regel testen in een voorbeeldproject van je eigen installatie en de breadcrumbs volgen in het auditlog. Je kan ook de slimme waarden uitproberen met de debugmethode.

Nuttige informatiebronnen

JQL gebruiken in Jira

Introductie van slimme waarden

Eén pagina met alle nuttige resources voor Jira Automation

7 meer gebruikelijke Jira Service Management-regels

Andere regels waar je misschien iets aan hebt

Jira-logo en persoonpictogram die laten zien hoe je automatisch issues toewijst
Issues toewijzen

Issues automatisch toewijzen

Wanneer een issue zonder een uitvoerder wordt gemeld, wijs je deze automatisch toe aan degene die de issue heeft aangemaakt

Jira-logo en synchronisatie-pictogram die laten zien hoe je werk synchroniseert
Issues synchroniseren

Werk synchroniseren

Wanneer een epic is gemarkeerd als Gereed, verplaats je alle bijbehorende story's ook naar Gereed.

Logo's van Jira en Slack
Meldingen

Dagelijkse Slack-samenvatting

Stuur een dagelijks Slack-bericht met een lijst van nog open issues in de Sprint.

Jira-logo en penpictogram die laten zien hoe je storypoints automatisch samenvat
Agile

Storypoints samenvatten

Wanneer een nieuwe subtaak wordt aangemaakt, vat je de bijbehorende storypoints samen voor de bovenliggende taak

Logo's van Jira, Bitbucket, GitHub en Gitlab
DevOps

Jira en Bitbucket, GitHub of GitLab koppelen

Wanneer een PR in BitBucket/GitLab wordt samengevoegd zet je de issue over in Jira