Close

Algemene voorwaarden voor de promotie van kleine teams van Jira Service Management

Met ingang van 8 december 2022 van kracht

Dit zijn de Algemene voorwaarden die bepalen hoe de Jira Service Management (JSM) Cloud-promotie (de 'Promotie') werkt. In deze algemene voorwaarden verwijzen 'we', 'wij', 'onze' en 'ons' naar Atlassian Pty Ltd (ABN 53 102 443 916), de sponsor van deze Promotie. 'Atlassian' betekent Atlassian en aan haar gelieerde ondernemingen. 'Jij' en 'je' verwijzen naar een in aanmerking komende deelnemer van de Promotie.

Beschrijving van de Promotie

Tijdens de Promotie krijgen deelnemers die voldoen aan bepaalde deelnamevereisten de mogelijkheid om maximaal tien (10) agents te kopen voor een JSM Cloud Standard-abonnement voor maximaal twaalf (12) maanden ('Aanbiedingsperiode') voor $0.

Begin- en einddatums

De Promotie begint op 8 december 2022 om 10.00 uur GMT en eindigt om 00.00 uur GMT op 31 maart 2023 (de 'Inschrijfperiode').

Geschiktheid

Je komt in aanmerking voor deelname aan deze Promotie als je aan de volgende vereisten voldoet:

  • Je koopt tijdens de Inschrijfperiode tot 10 agents voor een JSM Cloud Standard-abonnement voor maximaal 12 maanden
  • Je maakt een account aan bij Jira Service Management Cloud door een aanmeldingsformulier in te dienen voor een Standard-editie tegen een maandelijkse of jaarlijkse abonnementstermijn (zie hieronder voor meer informatie)
  • Als je een nieuwe klant bent of een bestaande klant met een bestaand Jira Service Management-account (proefperiode, gratis of betaald), moet je je aanmelden voor een Jira Service Management-account voor een nieuwe site (tenzij anders overeengekomen door Atlassian) en je abonnementstermijn is maandelijks
  • Als je een bestaande klant bent zonder een bestaand Jira Service Management-account (proefperiode, gratis of betaald), kun je je aanmelden voor een Jira Service Management-account op je bestaande site of op een nieuwe site. Als je je aanmeldt op je bestaande site, zal je abonnementstermijn gelijk zijn aan de abonnementstermijn van de andere Atlassian-producten op die site (d.w.z. maandelijks of jaarlijks). Als je je op een nieuwe site aanmeldt, is je abonnementstermijn maandelijks

Andere Algemene voorwaarden

Tenzij je vóór het einde van de Aanbiedingsperiode annuleert, wordt je abonnement op JSM automatisch verlengd op hetzelfde abonnementsniveau en tegen de JSM Cloud-prijzen op het moment van verlenging. Atlassian zal je hiervan via e-mail op de hoogte stellen, uiterlijk dertig (30) dagen voor het einde van de Aanbiedingsperiode. Als er op het moment van verlenging geen geldige betaalmethode beschikbaar is, start Atlassian met het aanmaningsproces, waaronder e-mailherinneringen om te betalen. Als er veertien (14) dagen na de verlengingsdatum geen betaling is ontvangen, verwijdert Atlassian je account van Jira Service Management.

Als er meer dan 10 agents zijn, als je het abonnement verlaagt (naar Free) of het abonnement upgradet (naar de Premium- of Enterprise-editie) op een moment tijdens de Aanbiedingsperiode, wordt de Promotie onmiddellijk beëindigd en ben je verantwoordelijk voor het gebruik van JSM Cloud-producten (tegen de huidige tarieven) vanaf de datum van beëindiging van de Promotie tot het einde van de huidige abonnementsperiode. Tenzij de JSM Cloud-producten worden beëindigd, worden de JSM Cloud-producten aan het einde van de abonnementsperiode automatisch verlengd tegen de huidige tarieven. Deze Promotie mag niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, incentives of iets dergelijks van Atlassian.

Houd er vanaf 8 februari 2023 rekening mee dat e-mailsjablonen tijdens de Aanbiedingsperiode niet bewerkt kunnen worden. Als je ervoor kiest om JSM Cloud-producten te blijven gebruiken aan het einde van de Aanbiedingsperiode (of als je meer dan 10 agents hebt of het abonnement upgradet vóór het einde van de Aanbiedingsperiode), kunnen e-mailsjablonen wel worden bewerkt.

Door deel te nemen aan deze Promotie ga je ermee akkoord dat:

  • je deze Algemene voorwaarden accepteert en naleeft;
  • dat als je de voorwaarden van deze Promotie accepteert namens je werkgever of een andere entiteit, verklaar en garandeer je dat je (i) deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen, (ii) de volledige juridische bevoegdheid en autoriteit hebt om je werkgever of dergelijke entiteit aan deze voorwaarden te binden en (iii) akkoord gaat met deze voorwaarden namens de partij die je vertegenwoordigt. Accepteer deze voorwaarden niet (door op 'Ik ga akkoord' of op een vergelijkbare knop of selectievakje te klikken) als je niet over de hierboven genoemde juridische bevoegdheid beschikt; en
  • er naast deze Algemene voorwaarden je gebruik van Atlassian-producten onderworpen is aan de Servicevoorwaarden van Atlassian Cloud (beschikbaar op https://www.atlassian.com/legal/cloud-terms-of-service).