Close

What’s new in
Jira Software Cloud

   Core experiences

     Premium

     Integrations

     Cloud platform

Core experiences

Rapid innovation to make Jira faster, more user friendly, and more powerful


Overview

Globally, tens of thousands of software teams depend on Jira Software to plan, track, and ship their work. We are rapidly shipping new, innovative features to make using Jira Software easier while increasing its power. This product roadmap encompasses where our customers tell us they are going next, and the features we need to build to help them get there.

A vast majority of agile teams utilize the scrum and kanban templates, and within these templates, have a choice about how they are administered. Company-managed tempates are setup and maintained by Jira admins, and ideal for teams who work with other teams across many projects in a standardized way. Team-managed templates are administered at the project level and are ideal for independent teams who want to control their own working processes and practices in a self-contained space.

Browser with Jira board
Information icon

This page shows a curated selection of features we’ve released and upcoming features on our roadmap. All forward looking items are subject to change.

Shipped

Szybkie działania w backlogu Team-Managed

Utrzymanie tempa pracy zespołu właśnie stało się łatwiejsze. Możesz obecnie błyskawicznie wyświetlić status pracy w backlogu i wykonywać typowe działania, takie jak aktualizacja statusu, osoby przypisanej i punktów historyjki, bezpośrednio na karcie — bez konieczności otwierania zgłoszenia.

Dowiedz się więcej

Search, sort, and modify issues with a more powerful project issue navigator Team-Managed

Enjoy a more intuitive and faster issue search experience with a more robust project issue navigator: in addition to text search, you can now filter by Assignee, Reporter, Status, and Issue Type.

List view in issue navigator for a quick overview

Our new list view, available in both next-gen and classic project templates, helps you get an overview of all the issues in your project in a simple table that can be easily filtered, sorted, and exported. Read on to see what this new functionality allows you to do (better) that you couldn’t do before.

Learn more
List view screenshot

Plan the big picture with roadmaps for classic projects

Sketch out the big picture, communicate plans with stakeholders, and ensure your roadmap connects to your team's work - all in a few clicks in Jira Software Cloud.

Learn more
Full Hierarchy

Backlog planning better than ever in Jira Cloud for Mac

Grooming your backlog and planning your sprints can be done easily in the Mac app.

Backlogs now display:

 • Assignee avatars
 • Story points and total points per sprint
 • Quick filters
 • Sprint goals
 • Epics, labels, and status
Learn more

Development info all in one place in Jira Cloud for Mac

Mac app expands development info which enables you to complete your agile software development workflow faster and more efficiently – without the need to move between multiple products.

The new ‘glance panel’ within issues enables you to quickly view: branch details, commits, pull requests, builds, reviews. Soon, you’ll be able to go directly to a linked pull request with a single click & more!

Learn more

Kod jako najważniejszy element w nawigacji w obrębie projektu Team-Managed

W nawigacji w obrębie projektu w Jira Software kod stanowi teraz najważniejszy element. Uwzględniono również nowy widok sieciowy, dzięki któremu Twój zespół zyska lepszy wgląd w kontekst swojej pracy. Jeśli połączysz narzędzie do zarządzania kodem źródłowym z Jira Software, za każdym razem, gdy ktoś umieści klucz zgłoszenia w swoim commicie, nazwie gałęzi lub podsumowaniu pull requestu, automatycznie wyświetlimy repozytorium, w którym aktywność miała miejsce, i odpowiednią stronę! Każdy członek zespołu będzie miał wgląd we wszystkie repozytoria, nad którymi pracuje, a każdy członek organizacji będzie widział kod, w którym zespół wprowadził zmiany — a wszystko to w jednym miejscu.

Dowiedz się więcej

Search smarter

Find what you need faster with upcoming improvements to Jira’s quick search. Soon you'll see more more results with better metadata to help you know you’ve found the right thing. We're also adding personalized quick filters for the people and spaces you work with most.

Lepszy sposób planowania backlogu dzięki nowemu panelowi epiku Już w 2020 roku

Wprowadzenie nowego panelu epiku, który pozwala na skuteczniejszy podział pracy, usprawnia planowanie backlogu w projektach nowej generacji. Szybko dodawaj pracę do epiku metodą „przeciągnij i upuść”. Twórz nowe epiki i wyświetlaj postęp istniejącego epiku. Filtruj widok backlogu, wybierając jeden lub więcej epików.

Dowiedz się więcej

Łatwe czyszczenie tablicy z ukończonych prac Team-Managed

Wyczyść zgłoszenia o statusie „ukończone” z Twojej tablicy za pomocą kilku kliknięć, aby zapewnić sobie przejrzysty wgląd we wszystkie istotne zgłoszenia i łatwo usunąć te, które zostały zrealizowane.

Dowiedz się więcej

Oszczędność czasu dzięki skrótom klawiszowym Team-Managed

Skróty klawiszowe to świetny sposób na przyspieszenie edycji, nawigacji i wykonywania działań bez konieczności odrywania palców od klawiatury.

Dowiedz się więcej

Building a better navigation for Jira Cloud

We are building a new navigation experience that puts the navigation at the top of your screen for a more familiar look and feel. We are also adding many highly requested improvements like adding a dropdown for your favorite dashboards and filters.

Learn more
New Jira Cloud Navigation

Share links to specific comments on Jira issues

Speed up your team's communication and collaboration by using permalinks in the new issue view. Soon, you can share and link people to a specific comment or work log item.

2020-04-23 Łatwo wyszukuj, sortuj i modyfikuj zgłoszenia za pomocą nawigatora zgłoszeń w projektach

Nowa generacja nawigacji i wyszukiwania jest o wiele prostsza dzięki nawigatorowi zgłoszeń w projektach. Pozwala ona znaleźć dowolne zgłoszenie w projekcie za pomocą wyszukiwania tekstowego lub filtrowania według osoby przypisanej, zgłaszającego i statusu. Sortuj swoją listę według różnych kryteriów i modyfikuj zgłoszenia bezpośrednio z poziomu listy.

Dowiedz się więcej
Nawigator zgłoszeń w projektach

Daj każdemu członkowi zespołu możliwość personalizacji swojego widoku tablicy Summit 2019

Dajemy użytkownikom większą swobodę konfiguracji torów, aby każdy członek zespołu mógł wyświetlać pracę na tablicy tak, jak chce — według przypisania, epiku czy też zadań podrzędnych.

Daj wszystkim członkom zespołu możliwość personalizacji swojego widoku tablicy
Dowiedz się więcej

Twórz i dostosuj uprawnienia nowej generacji Już w 2020 r.

Twórz niestandardowe role i przypisuj do nich uprawnienia w projektach nowej generacji. Teraz, oprócz standardowych ról (administrator, członek i przeglądający), możesz tworzyć rolę według własnych potrzeb. Po utworzeniu nowej roli możesz: przeglądać i zmieniać związane z nią uprawnienia, sklonować ją lub usunąć.

Dowiedz się więcej

Keep your team in the loop with team @mentions

We’re making it easier for you to keep everyone in the loop with team @mentions. Keep your team informed on an issue or notify a team about a bug. You'll be able to @mention a team, just like you would an individual today. 

Zyskaj lepszy obraz gotowości do wydania dzięki wersjom w projekcie nowej generacji Team-Managed

Wersje oraz stałe pole wersji umożliwią planowanie i śledzenie wielu zgłoszeń składających się na wersję w sposób odzwierciedlający wykorzystywane przez Ciebie metody wydawania oprogramowania. Wersje pomagają również ocenić gotowość do wydania oraz przeglądać poprzednie wydania, na przykład w celu zbadania problemów lub świętowania sukcesów.

Dowiedz się więcej

Podziel pracę z poziomu harmonogramu Jira Summit 2019

Teraz można tworzyć mniejsze zadania, jednym kliknięciem, bezpośrednio z poziomu harmonogramu Jira. Pomoże to zespołom działać szybciej, robiąc więcej za pomocą mniejszej liczby kliknięć

Dowiedz się więcej

Poznaj szerszy kontekst zgłoszeń dzięki harmonogramowi Jira Team-Managed

Lepiej zrozum, nad czym pracuje w danej chwili Twój zespół, korzystając z informacji z harmonogramu. Dzięki dodaniu hierarchii do harmonogramów zobaczysz wszystkie historie, zadania i inne zgłoszenia podrzędne, jakie składają się na Twoje epiki.

Dowiedz się więcej
Zrzut ekranu harmonogramu

2019-12-08 Zapisuj szczegółowe informacje dzięki nowemu polu akapitu Team-Managed

To nowe pole niestandardowe pozwala zamieszczać w treści zgłoszeń szczegółowe odpowiedzi tekstowe. Korzystaj z punktorów, numeracji, stylów nagłówków i innych funkcji, które pozwolą Ci sformatować opis pracy Twojego zespołu.

Dowiedz się więcej

2019-11-19 Wykres spalania sprintów opracowany na nowo Team-Managed

W nowej generacji raport ze sprintów i wykres spalania scaliliśmy w pojedynczy raport. Wykres spalania sprintów pokazuje ilość ukończonej pracy w sprincie oraz całkowitą ilość pozostałej pracy. Przydaje się również do określenia rozpłynięcia zakresu i sporządzenia podsumowania w retrospektywach sprintów.

Dowiedz się więcej
Wykres spalania sprintów

Control the privacy of comments on Jira issues

Exercise more control over who can see specific comments on Jira issues, whether that’s only admins or people in a specific role. 

*Available only in classic templates

Learn more

Create a scalable layout for Jira issues with many fields

We’ve made the Jira issue more accessible for customers who have many fields with our new 'field tabs'* feature, which enables you to group multiple fields together in small folders. Learn more

*Available only in classic templates

Learn more

New, robust functionality in Jira Cloud for Mac

Last October we launched Jira Cloud for Mac, a new, snappy, and simple way to use Jira. We will be rolling out three exciting features in early 2020:

 • Developer tool status: commits, pull requests, builds and/or deployments information will be visible on the issue view, so additional action can be taken if necessary.
 • Monitor progress of releases: teams can now track productivity in Jira Cloud for Mac by monitoring the progress of their releases.
 • Measure and monitor: burndown, velocity, and cumulative flow diagram reports are all coming soon.

Empower every user to customize email notifications

Enable everyone on your team to customize email notifications from Jira Software, so they only get updates about the issues they want.  

Learn more

Navigate to work you need to find faster on the 'Your work' page

Find and resume the work you care about most on the 'Your work' page. Soon, you'll be able can access the five most-recent projects you've visited. Dive straight into your board with a single click. Or, see all your assigned work with the 'My open issues' filter.

Create unique security levels in Jira’s new issue view

Make sure only the stakeholders you choose are able to view specific work items by creating granular security permissions for Jira issues.

*Available only in classic templates

Learn more
Creating unique security levels on Jira's new issue view

Enjoy faster load times with new Jira performance improvements

Performance is an ongoing journey in which we continue to invest. We’ve recently shipped some meaningful updates:

 • The navigation sidebar now loads 2x faster.
 • Jira’s project directory now loads 10x faster.
 • Next-gen boards load 1.5x faster.
 • Next-gen backlogs loads 1.8x faster.

You’ll continue to see and experience performance improvements across Jira Cloud in the quarters ahead.

Learn more

Find what you need more seamlessly with new navigation enhancements

We’re constantly fine-tuning Jira’s navigation to make it faster and easier to find what you need.

 • We’ve added a new page into Jira called 'Your work' to help you more easily find items you’ve previously viewed or starred as well as incomplete issues that are assigned to you.
 • We’ve recently added links within the navigation, in the starred and recent drawers, to help you quickly jump to 'view all' of your boards, projects, filters, or dashboards.
 • We’ve added breadcrumbs towards the top of the screen so you can easily find your way back to where you were previously in the product.
Learn more

Introducing the native Jira Mac app featuring Dark Mode

We’re introducing a native desktop app for customers using a Mac. The desktop app is fast and nimble companion app for people that want to manage their workflow right on their desktop. The app has been designed with ease and simplicity in mind, so finding and switching projects has never been more seamless. Users will also enjoy all the benefits of a native application in MacOS, including customizable push notifications.

Learn more
New Jira Mac app

2019-09-09 Zidentyfikuj ograniczenia spowalniające pracę dzięki nowemu kumulacyjnemu diagramowi przepływu Team-Managed

Kumulacyjny diagram przepływu pomaga zespołom wyświetlać zbiorczo statusy zgłoszeń na przestrzeni czasu, co może pomóc w identyfikacji ograniczeń spowalniających przepływ pracy zespołu. W raporcie zobaczysz nowe, zwiększające użyteczność legendy do przełączania kolumn, a także usprawnienia wydajności projektów zawierających duże ilości danych — i do tego trochę nowych kolorów.

Dowiedz się więcej
Identyfikacja ograniczeń spowalniających pracę przy użyciu nowego kumulacyjnego diagramu przepływu

2019-09-09 Rejestruj czas w zgłoszeniach nowej generacji Team-Managed

Dodaliśmy funkcję śledzenia czasu, dzięki której możesz rejestrować liczbę godzin pracy nad zgłoszeniami. Przyda się to osobom, które muszą kontrolować czas pracy lub wystawiać klientom faktury.

Dowiedz się więcej
Rejestrowanie czasu pracy nad zgłoszeniami
In the works

Developer tool links and panels Jira Cloud for Mac

View and interact with third party developer tools directly from the Mac app without navigating between multiple products.

You soon will be able to access all of your dev-tool information directly from linked issues in the app, including pull requests, commits, repositories, and builds – right down to specific code within individual branches saves time and moves work forward faster.

More powerful searches with custom fields in issue navigator

Run powerful searches with custom fields in the issue navigator.

We are expanding a set of field that you will be able to search with: labels, resolution, priority, and a few others will be added to the issue navigator. Using these fields you can further refine your searches, which will save your time and make you more efficient when you work in your projects.

View dashboards in iOS, Android and Mac apps!

Viewing and sharing dashboards with your team, stakeholders, and leadership is about to get a whole lot easier.

Soon you will be able to access your Jira dashboards from your devices. Quickly see an overview of tasks, track progress and achievements, or even spot bottlenecks even when you are away from your laptop.

Bardziej precyzyjny widok z dodatkowymi filtrami na tablicach i w backlogach Już w 2021 r.

Dodatkowe filtry zapewnią elastyczność umożliwiającą znalezienie w backlogu lub na tablicy dokładnie tego, czego szukasz. Może to być utworzone przez Ciebie pole niestandardowe albo jedno ze zwykłych pól dostępnych podczas konfiguracji.

Bardziej elastyczne konfiguracje szacowania Już w 2021 r.

Trudno jest dokładnie przewidzieć, kiedy zespół dostarczy oprogramowanie. Proces szacowania zachęca do otwartych rozmów, zwraca uwagę na ryzyko lub niepewność i pomaga zespołom podzielić pracę na mniejsze zadania. Niektóre zespoły wolą przeprowadzić szacowanie w formie punktów historyjki, a następnie zrobić kolejny krok i podać oszacowanie czasowe, aby ułatwić orientacyjną alokację zasobów i ustalenie priorytetowych prac. W projektach nowej generacji zespoły będą miały swobodę określania szacunków, które najlepiej odpowiadają ich konkretnym potrzebom.

Przepływy pracy dla poszczególnych typów zgłoszeń i przypisywanie statusów do kolumn. Już w 2021 r.

Wprowadzamy nowy sposób definiowania i dostosowywania przepływu pracy na tablicy, zapewniając większą kontrolę nad przebiegiem prac, dzięki czemu można go dopasować do sposobu działania Twojego zespołu.

Każdy typ zgłoszenia może mieć własny zestaw statusów, przejść i reguł. W miarę postępu pracy zadania będą trafiały do wcześniej zdefiniowanych punktów kontrolnych.

Kolumny i statusy na tablicach zostaną rozdzielone, dzięki czemu będzie można przypisać wiele statusów do pojedynczej kolumny, tworząc bardziej spójną i zwięzłą tablicę. Zapewnimy Ci nawet dedykowaną przestrzeń do zarządzania tym wszystkim, aby pomóc w oddzieleniu pracy od kwestii związanych z konfiguracją.

Edytor przepływów pracy opracowany na nowo Już w 2020 r.

W projektach nowej generacji na nowo stworzyliśmy wiele kluczowych funkcji Jira Software, aby zoptymalizować rozwiązanie pod kątem autonomii zespołów i łatwości korzystania. W oparciu o tę filozofię przygotowujemy zupełnie nowy edytor przepływów pracy.

W przypadku szablonów klasycznych przepływy pracy są obiektami globalnymi, co oznacza, że można zachować ich spójność w wielu projektach. Takie rozwiązanie dobrze się sprawdza w przypadku skalowania konkretnego przepływu pracy dla wielu zespołów, jednak wymaga to, aby wszelkimi zmianami zarządzał administrator, ponieważ mogą one mieć wpływ na wiele projektów Jira.

Projekty nowej generacji są od siebie niezależne, co oznacza, że można wprowadzić zmiany w jednym projekcie bez wywierania wpływu na pozostałe. W rozwiązaniu nowej generacji przepływy pracy funkcjonują w obrębie projektów i powiązane będą z konkretnymi rodzajami zgłoszeń. Można na przykład mieć osobne przepływy pracy na błędy i na story. Ponieważ projekty są od siebie całkowicie niezależne, zespoły mają większą swobodę w dostosowywaniu i ciągłej optymalizacji przepływów pracy bez wywierania wpływu na inne zespoły ani konieczności angażowania administratora. Edytor przepływów pracy nowej generacji został również gruntownie zmodernizowany, aby ułatwić edycję i wizualizację.

Edytor przepływów pracy

Miej świadomość tego, co i kiedy zostało dostarczone, dzięki Deployments w Jira Już w 2020 r.

Stworzyliśmy nowe narzędzie Deployments, dzięki któremu Ty, Twój zespół, a nawet cała Twoja organizacja będziecie świadomi dostarczanej wartości oraz momentu jej dostarczenia. Wykorzystując połączenie z narzędziami do ciągłej integracji i ciągłego dostarczania, możesz za pomocą tego widoku śledzić, na jakim etapie pipeline'u znajdują się poszczególne funkcje, aby móc określić, kiedy realnie mogą trafić do klientów.

Dowiedz się więcej
Zrzut ekranu wydań nowej generacji