Close

Rabaty lojalnościowe na wersję Data Center


Aby ułatwić przejście z wersji Server na wersję Data Center, oferujemy klientom wersji Server rabat podczas migracji do wersji Data Center, który można wykorzystać przez okres 12 lub 24 miesięcy. 2 lutego 2021 czasu PT przestaniemy oferować środki na uaktualnienie z wersji Server do Data Center i zastąpimy je rabatem lojalnościowym na wersję Data Center.

Wymogi kwalifikowalności

 • Dotychczasowe licencje Server zostały zakupione przed 2 lutego 2021 roku czasu PT i są aktywne lub znajdują się w okresie 30 dni od daty wygaśnięcia.

  • Wyjątek dotyczący Bamboo — jeśli zakupiono licencję na Bamboo Server w dniu lub przed 1 sierpnia 2021 PT i w jej przypadku trwa konserwacja lub będzie trwała w ciągu 30 dni od wygaśnięcia.

 • Migracja dotyczy następujących produktów:

  • Jira Software Data Center

  • Confluence Data Center

  • Jira Service Management Data Center

  • Bitbucket Data Center

  • Crowd Data Center

  • Bamboo Data Center

Harmonogram rabatów

Wysokość rabatu na subskrypcje Data Center będzie zależała od daty zakupu lub odnowienia subskrypcji usługi Data Center: Zniżki mogą ulec zmianie.

 • W przypadku zakupów lub odnowień rocznych subskrypcji Data Center w okresie od 1 lipca 2022 roku czasu PT do 30 czerwca 2023 roku czasu PT:
  • Jira Software i Confluence (do poziomu ilościowego 1000 użytkowników): bez rabatu.
  • Jira Software i Confluence (od poziomu ilościowego 1001 użytkowników): rabat 15% względem obowiązującej wówczas ceny katalogowej.
  • Jira Service Management, Bitbucket, Crowd, Bamboo (wszystkie poziomy ilościowe użytkowników): rabat 15% względem obowiązującej wówczas ceny katalogowej.
 • Zakupy i odnowienia subskrypcji Data Center dokonane po 30 czerwca 2023 roku czasu PT nie będą kwalifikować się do uzyskania rabatu, a ich koszt będzie obliczany zgodnie z obowiązującą wówczas ceną katalogową.

Dla jasności niniejsza oferta promocyjna nie obowiązuje wstecz w odniesieniu do dotychczasowych subskrypcji Cloud, które nie zostały zakupione w ramach tej oferty promocyjnej, i nie łączy się ona z żadną inną ofertą promocyjną ani żadnym rabatem cenowym oraz nie można jej wykorzystać do przedłużenia takiej oferty lub rabatu. Firma Atlassian może w dowolnej chwili zmodyfikować lub wycofać rabaty, a zawartość tej strony nie zobowiązuje firmy Atlassian do przedłużenia żadnego konkretnego rabatu na żaden konkretny okres. Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do skorzystania z tej ograniczonej czasowo oferty promocyjnej, skontaktuj się z nami.

Często zadawane pytania

Czy mogę zobaczyć przykład tego, w jaki sposób zmiana rabatu lojalnościowego może wpłynąć na klienta? Copy link to heading Copied! Pokaż

Firma A kupiła licencje Jira Software Server (poziom ilościowy 500 użytkowników) oraz Confluence Server (poziom ilościowy 2000 użytkowników) 1 stycznia 2015 roku czasu PT. Teraz mamy rok 2023, a firma chciałaby dokonać migracji z wersji Server do Data Center. Kupuje ona subskrypcję Jira Software Data Center (poziom ilościowy 500 użytkowników) oraz subskrypcję Confluence Data Center (poziom ilościowy 2000 użytkowników) 30 czerwca 2023 roku czasu PT.

 • Subskrypcje Data Center zostały kupione przed 1 lipca 2023 roku czasu PT, dlatego firma kwalifikuje się do uzyskania rabatu 15% na Jira Software Data Center i rabatu 15% na Confluence Data Center.
 • Po 30 czerwca 2023 roku czasu PT nie będzie się już kwalifikować do rabatu lojalnościowego.
Czy aplikacje są zawarte w tej ofercie? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aplikacje partnerów Marketplace: ta oferta nie obejmuje aplikacji partnerów Marketplace. Jednak partnerzy Marketplace mogą udzielać własnych rabatów. Aby uzyskać informacje w tym zakresie dotyczące posiadanych aplikacji, skontaktuj się z partnerem Marketplace.

Aplikacje należące do Atlassian: ta oferta nie obejmuje aplikacji należących do Atlassian.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.

Czy mogę skorzystać z rabatu lojalnościowego na wersję Data Center w przypadku licencji Academic dla instytucji edukacyjnych? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak, ta oferta dotyczy licencji Academic dla wersji Data Center. Otrzymasz rabat lojalnościowy na wersję Data Center naliczony względem ceny Twojej licencji Academic dla instytucji edukacyjnych.

Czy mogę przetestować Data Center przed przystąpieniem do migracji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak, możesz wypróbować dowolny z naszych produktów Data Center, tworząc nową licencję próbną Data Center w witrynie my.atlassian.com.

Czy po migracji do Data Center można kontynuować uruchamianie instancji serwerowej? Copy link to heading Copied! Pokaż

Po migracji do Data Center licencja na wersję Server pozostanie w witrynie my.atlassian.com i będzie nadal działać. Obsługa techniczna dla licencji nie będzie już automatycznie odnawiana i nie będziesz otrzymywać faktur na odnowienie obsługi technicznej. Jeśli chcesz, możesz ręcznie odnowić obsługę techniczną dla zmigrowanej licencji Server na stronie my.atlassian.com.

Jeśli uaktualnię poziomy ilościowe użytkowników, jakiej ceny mogę się spodziewać? Jak wpłynie to na moje przyszłe odnowienia? Copy link to heading Copied! Pokaż

W przypadku uaktualnienia do wyższego poziomu ilościowego użytkowników rabat lojalnościowy zostanie zastosowany do ceny katalogowej wyższego poziomu ilościowego użytkowników, proporcjonalnie do daty zakończenia subskrypcji. Otrzymasz również środki za uaktualnienie za pozostały okres obowiązywania poprzedniego poziomu.

Ceny odnowienia zostaną obniżone w oparciu o odpowiednią wartość procentową rabatu lojalnościowego na dany rok, poziom ilościowy użytkowników i produkt.

Jak utrzymać aktualną cenę subskrypcji Data Center i/lub aktualną stawkę rabatu lojalnościowego na wersję Data Center? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby utrzymać aktualną cenę subskrypcji Data Center i aktualną stawkę rabatu lojalnościowego na wersję Data Center, należy dokonać zakupu subskrypcji na okres 24 miesięcy.

Czy jeśli chcę obniżyć poziom ilościowy użytkowników, otrzymam zwrot pieniędzy lub środki do wykorzystania? Copy link to heading Copied! Pokaż

Choć nie jesteśmy w stanie zaoferować żadnych środków ani zwrotów w przypadku obniżenia poziomu ilościowego użytkowników, przetworzymy takie obniżenie nieodpłatnie. Aby uzyskać pomoc w obniżeniu poziomu ilościowego użytkowników wersji Data Center, skontaktuj się z nami.

Korzystam z 24-miesięcznej subskrypcji Data Center zakupionej w 2021 roku z rabatem lojalnościowym. Czy moje rozliczenie ulegnie zmianie w lipcu 2022 roku? Copy link to heading Copied! Pokaż

Twoja 24-miesięczna subskrypcja jeszcze nie wygasła, dlatego nie zauważysz zmiany w rozliczeniu w lipcu 2022 roku. Zmiana w rozliczeniu nastąpi dopiero przy kolejnym odnowieniu po zakończeniu 24-miesięcznego okresu subskrypcji zgodnie z przedstawionym powyżej harmonogramem rabatów.


Informacje zawarte na tej stronie zawierają deklaracje dotyczące przyszłości, a podane przy nich szacunkowe daty są obarczone dozą niepewności. Wszystkie deklaracje dotyczące przyszłości są obarczone znanymi i nieznanymi formami ryzyka, niepewnością i mogą ulec zmianie.