Close

Data Center loyalty discounts


Aby ułatwić przejście z wersji Server na wersję Data Center, oferujemy klientom wersji Server rabat podczas migracji do wersji Data Center, który można wykorzystać przez okres 12 lub 24 miesięcy. 2 lutego 2021 czasu PT przestaniemy oferować środki na uaktualnienie z wersji Server do Data Center i zastąpimy je rabatem lojalnościowym na wersję Data Center.

Eligibility requirements

 • Dotychczasowe licencje Server zostały zakupione przed 2 lutego 2021 roku czasu PT i są aktywne lub znajdują się w okresie 30 dni od daty wygaśnięcia.

 • Migracja dotyczy następujących produktów:

  • Jira Software Data Center

  • Confluence Data Center

  • Jira Service Management Data Center

  • Bitbucket Data Center

  • Crowd Data Center

Discount schedule

The Data Center subscription discount you receive will be based on when you purchase or renew your Data Center subscription. Please note, discounts may be subject to change.

 • W przypadku zakupów lub odnowień rocznych subskrypcji Data Center w okresie od 1 lipca 2021 roku czasu PT do 30 czerwca 2022 roku czasu PT:
  • Jira Software i Confluence (do poziomu ilościowego 1000 użytkowników): rabat 15% względem obowiązującej wówczas ceny katalogowej.
  • Jira Software i Confluence (od poziomu ilościowego 1001 użytkowników): rabat 30% względem obowiązującej wówczas ceny katalogowej.
  • Jira Service Management, Bitbucket, Crowd (wszystkie poziomy ilościowe użytkowników): rabat 30% względem obowiązującej wówczas ceny katalogowej.
 • W przypadku zakupów lub odnowień rocznych subskrypcji Data Center w okresie od 1 lipca 2022 roku czasu PT do 30 czerwca 2023 roku czasu PT:
  • Jira Software i Confluence (do poziomu ilościowego 1000 użytkowników): bez rabatu.
  • Jira Software i Confluence (od poziomu ilościowego 1001 użytkowników): rabat 15% względem obowiązującej wówczas ceny katalogowej.
  • Jira Service Management, Bitbucket, Crowd (wszystkie poziomy ilościowe użytkowników): rabat 15% względem obowiązującej wówczas ceny katalogowej.
 • Zakupy i odnowienia subskrypcji Data Center dokonane po 30 czerwca 2023 roku czasu PT nie będą kwalifikować się do uzyskania rabatu, a ich koszt będzie obliczany zgodnie z obowiązującą wówczas ceną katalogową.

Dla jasności niniejsza oferta promocyjna nie obowiązuje wstecz w odniesieniu do dotychczasowych subskrypcji Cloud, które nie zostały zakupione w ramach tej oferty promocyjnej, i nie łączy się ona z żadną inną ofertą promocyjną ani żadnym rabatem cenowym oraz nie można jej wykorzystać do przedłużenia takiej oferty lub rabatu. Firma Atlassian może w dowolnej chwili zmodyfikować lub wycofać rabaty, a zawartość tej strony nie zobowiązuje firmy Atlassian do przedłużenia żadnego konkretnego rabatu na żaden konkretny okres. Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do skorzystania z tej ograniczonej czasowo oferty promocyjnej, skontaktuj się z nami.

Frequently asked questions

Czy mogę zobaczyć przykład tego, w jaki sposób zmiana rabatu lojalnościowego może wpłynąć na klienta? Show

Firma A kupiła licencje Jira Software Server (poziom ilościowy 500 użytkowników) oraz Confluence Server (poziom ilościowy 2000 użytkowników) 1 stycznia 2015 roku czasu PT. Teraz mamy rok 2022, a firma chciałaby dokonać migracji z wersji Server do Data Center. Kupuje ona subskrypcję Jira Software Data Center (poziom ilościowy 500 użytkowników) oraz subskrypcję Confluence Data Center (poziom ilościowy 2000 użytkowników) 30 czerwca 2022 roku czasu PT.

 • Subskrypcje Data Center zostały kupione przed 1 lipca 2022 roku czasu PT, dlatego firma kwalifikuje się do uzyskania rabatu 15% na Jira Software Data Center i rabatu 30% na Confluence Data Center.
 • Jeśli 30 czerwca 2023 roku czasu PT firma dokona odnowienia na drugi rok, nie będzie kwalifikować się do uzyskania rabatu na Jira Software Data Center, ale będzie mogła skorzystać z rabatu 15% na Confluence Data Center.
 • Po 30 czerwca 2023 roku czasu PT nie będzie się już kwalifikować do rabatu lojalnościowego.
Are apps included in this offer? Show

Aplikacje partnerów Marketplace: ta oferta nie obejmuje aplikacji partnerów Marketplace. Jednak partnerzy Marketplace mogą udzielać własnych rabatów. Aby uzyskać informacje w tym zakresie dotyczące posiadanych aplikacji, skontaktuj się z partnerem Marketplace.

Aplikacje należące do Atlassian: ta oferta nie obejmuje aplikacji należących do Atlassian.

Have questions? Contact us for help.

Czy mogę skorzystać z rabatu lojalnościowego na wersję Data Center w przypadku licencji Academic dla instytucji edukacyjnych? Show

Yes, this offer applies to Data Center Academic licenses. You will receive the Data Center loyalty discount on top of the price of your Academic license.

Can I trial Data Center before I commit to migrating? Show

Tak, możesz wypróbować dowolny z naszych produktów Data Center, tworząc nową licencję próbną Data Center w witrynie my.atlassian.com.

Can I continue to run my server instance after I’ve migrated to Data Center? Show

After migrating to Data Center, your server license will remain in my.atlassian.com and will continue to function. The license’s maintenance will no longer be automatically renewed and you will not receive invoices to renew your maintenance. If you wish, you can manually renew your maintenance for a migrated server license on my.atlassian.com.

If I upgrade user tiers, what pricing should I expect? How will my future renewals be affected? Show

W przypadku uaktualnienia do wyższego poziomu ilościowego użytkowników rabat lojalnościowy zostanie zastosowany do ceny katalogowej wyższego poziomu ilościowego użytkowników, proporcjonalnie do daty zakończenia subskrypcji. Otrzymasz również środki za uaktualnienie za pozostały okres obowiązywania poprzedniego poziomu.

Renewal quotes will be discounted based on the respective loyalty discount percentage for that year, user tier, and product.

Jak utrzymać aktualną cenę subskrypcji Data Center i/lub aktualną stawkę rabatu lojalnościowego na wersję Data Center? Show

Aby utrzymać aktualną cenę subskrypcji Data Center i aktualną stawkę rabatu lojalnościowego na wersję Data Center, należy dokonać zakupu subskrypcji na okres 24 miesięcy.

If I need to downgrade my user tier, will I get a refund or credit? Show

Choć nie jesteśmy w stanie zaoferować żadnych środków ani zwrotów w przypadku obniżenia poziomu ilościowego użytkowników, przetworzymy takie obniżenie nieodpłatnie. Aby uzyskać pomoc w obniżeniu poziomu ilościowego użytkowników wersji Data Center, skontaktuj się z nami.

Korzystam z 24-miesięcznej subskrypcji Data Center zakupionej w 2020 roku z rabatem lojalnościowym. Czy moje rozliczenie ulegnie zmianie w lipcu 2021 roku? Show

Twoja 24-miesięczna subskrypcja jeszcze nie wygasła, dlatego nie zauważysz zmiany w rozliczeniu w lipcu 2021 roku. Zmiana w rozliczeniu nastąpi dopiero przy kolejnym odnowieniu po zakończeniu 24-miesięcznego okresu subskrypcji zgodnie z przedstawionym powyżej harmonogramem rabatów.


Informacje zawarte na tej stronie zawierają deklaracje dotyczące przyszłości, a podane przy nich szacunkowe daty są obarczone dozą niepewności. Wszystkie deklaracje dotyczące przyszłości są obarczone znanymi i nieznanymi formami ryzyka, niepewnością i mogą ulec zmianie.