Close
Rosetta Stone + Atlassian

Rosetta Stone korzysta z produktu Advanced Roadmaps do koordynacji złożonych projektów wielozespołowych


Logo Rosetta Stone
Branża

Nowoczesne technologie

Lokalizacja

Arlington, Virginia

Udostępnij stronę

Rosetta Stone to globalna firma zajmująca się nauką języków obcych oraz czytania i pisania. Opracowuje interaktywne oprogramowanie przyspieszające naukę języków obcych i jest dziś powszechnie uznawanym liderem w dziedzinie dostarczania efektywnych programów językowych.

Wyzwanie

Rosetta Stone, czyli organizacja zajmująca się tworzeniem oprogramowania mająca 15 zespołów rozproszonych w ośmiu lokalizacjach geograficznych rozrzuconych po całym świecie, potrzebowała lepszego sposobu zarządzania swoim skalowalnym procesem tworzenia oprogramowania według metodyk Agile.

Przede wszystkim zespoły inżynierskie i menedżerowie produktu potrzebowali lepszego sposobu informowania o postępach i prognozach w trakcie całego cyklu tworzenia oprogramowania. Menedżerowie programów poszukiwali lepszego sposobu koordynowania wydań, a interesariuszom i kierownictwu wyższego szczebla potrzebne było rozwiązanie do prostego monitorowania opracowywanych produktów.

„Jeśli masz wiele zespołów, które są niezależne i pracują równocześnie nad różnymi projektami, musisz znaleźć sposób na skalowanie metodyki Agile” — twierdzi Todd Glidewell, menedżer ds. zarządzania projektami w Rosetta Stone. „Kierowanie tymi zespołami w taki sposób, aby dążyły do tego samego i z samą prędkością, przy jednoczesnym informowaniu interesariuszy, jest niezwykle trudne”.

Rozwiązanie

Firma Rosetta Stone będąca długoletnim użytkownikiem systemu Jira Software dodała narzędzie Advanced Roadmaps for Jira do swojego wdrożenia Atlassian.

„Dzięki Advanced Roadmaps for Jira możemy w kilka minut odzwierciedlić rzeczywistą sytuację w terenie” — twierdzi Eric Hilfer, wiceprezes ds. inżynierii oprogramowania w Rosetta Stone.

Dzięki Jira Software i Advanced Roadmaps for Jira możemy korzystać z jednego zestawu narzędzi, który ułatwia komunikację między zespołami oraz między zespołami a interesariuszami.

Eric Hilfer
VP of engineering, Rosetta Stone

Korzyści

Advanced Roadmaps for Jira zapewnia jednolity, dokładny obraz prac realizowanych w ramach projektów i zespołów, dzięki czemu Rosetta Stone może skutecznie przeglądać i planować inicjatywy oraz nimi zarządzać. Wszyscy pracownicy organizacji: programiści, product ownerzy, menedżerowie i kierownictwo wyższego szczebla, są na bieżąco z harmonogramem.

„Dodatek Advanced Roadmaps pozwala nam koncentrować się na celach. Możemy koordynować działania zespołu, zarządzać zasobami, pracować zgodnie ze strategią biznesową i reagować na zmiany w czasie rzeczywistym” — stwierdza Hilfer.

Logo Amadeus

Dzięki swojemu flagowemu produktowi, jakim jest system zarządzania klientami Altéa, firma Amadeus łączy linie lotnicze, hotele, koleje, linie wycieczkowe i inne podmioty świadczące usługi turystyczne z ponad 100 000 biur podróży na całym świecie.

Logo Kent State

Trudności związane z alertami, które nie przekładały się na działania praktyczne, oraz zbyt dużą liczbą powiadomień uświadomiły nam potrzebę wdrożenia narzędzia, które umożliwiłoby konsolidację informacji, nadanie im autentycznego znaczenia oraz zareagowanie na incydenty.