Close

Handleiding over migratie van server naar cloud

Maak gebruik van onze stap-voor-stap migratiehandleiding voor hulpmiddelen en best practices zodat je zeker bent van een succesvolle overstap naar de cloud.


Stel je migratieplan op

Bereid je projectplanning voor, waaronder geplande activiteiten, tijdsschema's, eigenaren en onderlinge relaties voor elke taak. Vergeet niet om appmigratie en gebruikersmigratie in je projectplanning en -tijdsschema op te nemen.


App-migratiepaden

Het vaststellen van app-migratiepaden maakt onderdeel uit van het migratieplan.

Bij appmigratie moet je rekening houden met het volgende:

  • Appgegevens worden niet automatisch gemigreerd bij de overstap van de server naar de cloud. Sommige apps bieden de optie om de gegevens te exporteren en importeren, en we raden aan om samen met onze verkooppartners of aan de hand van hun documentatie de beste manier te bepalen om elke app te migreren.
  • Atlassian ondersteunt appmigratie momenteel niet, maar we zijn ermee bezig! Intussen kun je met de appleverancier(s) samenwerken om de beste migratie-aanpak te bepalen. Bekijk onze cloudmigratie-roadmap voor meer informatie over onze voortgang.
  • Je hoeft apps vóór de migratie niet uit te schakelen of te verwijderen van de server. Als je apps actief zijn tijdens de migratie, kan deze toch uitgevoerd worden.

Bekijk hier onze lijst of apps die app-migratiepaden bevatten.


Strategie voor gebruikersmigratie

De gebruikersmigratie is afhankelijke van je gebruikte migratietools en het gebruik van een externe identiteitsprovider. Zorg dat je hebt gelezen hoe gebruikers, groepen en rechten worden gemigreerd voor elk product voordat je de beslissing neemt om je gebruikers te migreren.

Bekijk Atlassian Access-aanbevelingen voor het gebruik van een externe identiteitsprovider als je overweegt om een abonnement op Atlassian Access af te sluiten.