Close

Co nowego
w Jira Software Cloud

Prelegenci na webinarium, kierownik ds. zarządzania produktem i kierownik ds. marketingu produktu

Uzyskaj kompletne informacje o nowościach w Jira Software

Dołącz do kierownika ds. produktu i kierownika ds. marketingu produktu Jira Software, aby zobaczyć prezentacje, wziąć udział w dyskusji na temat naszego harmonogramu oraz zadać pytania

     Nowa generacja

     Najważniejsze funkcje

     Premium

     Integracje

     Platforma Cloud

Nowej generacji

Szybkie wprowadzanie innowacji dzięki najnowszemu rodzajowi projektu w Jira Software


Informacje ogólne

W październiku 2018 r. wprowadziliśmy projekty nowej generacji. W tym celu przeprojektowaliśmy najważniejsze komponenty i funkcje Jira Software, aby zoptymalizować je pod kątem autonomii zespołów i łatwości korzystania. Dziś ten nowy rodzaj projektu cechuje się łatwiejszą administracją, bardziej elastycznymi tablicami oraz zupełnie nowymi funkcjami, takimi jak natywny harmonogram. Naszym długoterminowym celem jest wyposażenie rozwiązania nowej generacji we wszystkie funkcje projektów klasycznych Jira Software przy jednoczesnym zachowaniu prostoty obsługi na poziomie aplikacji konsumenckiej. Szybko uzupełniamy nową generację o kolejne innowacyjne funkcje oraz te znane już z projektów klasycznych. Zalecamy wypróbowanie nowego rozwiązania. Jeśli nie jest ono jeszcze wystarczająco kompletne dla Twojego zespołu, pamiętaj, że wciąż ewoluuje — warto zatem śledzić pojawiające się nowości na bieżąco!

Ilustracja interfejsu Jira
Ikona informacji

Na tej stronie przedstawiono wybrane funkcje już wprowadzone oraz planowane. Wszystkie planowane pozycje mogą ulec zmianie.

Już dostępne

Zyskaj lepszy obraz gotowości do wydania dzięki wersjom w projekcie nowej generacji

Wersje oraz stałe pole wersji umożliwią planowanie i śledzenie wielu zgłoszeń składających się na wersję w sposób odzwierciedlający wykorzystywane przez Ciebie metody wydawania oprogramowania. Wersje pomagają również ocenić gotowość do wydania oraz przeglądać poprzednie wydania, na przykład w celu zbadania problemów lub świętowania sukcesów.

Zyskaj lepszy obraz gotowości do wydania dzięki wersjom w projekcie nowej generacji
Learn more

W planach

Poznaj szerszy kontekst zgłoszeń dzięki harmonogramowi Jira Summit 2019

Lepiej zrozum, nad czym pracuje w danej chwili Twój zespół, korzystając z informacji z harmonogramu. Dzięki dodaniu hierarchii do harmonogramów zobaczysz wszystkie historie, zadania i inne zgłoszenia podrzędne, jakie składają się na Twoje epiki.

Poznaj szerszy kontekst zgłoszeń dzięki harmonogramowi Jira

Daj wszystkim członkom zespołu możliwość personalizacji swojego widoku tablicy Summit 2019

Dajemy użytkownikom większą swobodę konfiguracji torów, aby każdy członek zespołu mógł wyświetlać pracę na tablicy tak, jak chce — według przypisania, epiku czy też zadań podrzędnych.

Daj wszystkim członkom zespołu możliwość personalizacji swojego widoku tablicy

Edytor przepływów pracy opracowany na nowo Już w 2020 r.

W projektach nowej generacji na nowo stworzyliśmy wiele kluczowych funkcji Jira Software, aby zoptymalizować rozwiązanie pod kątem autonomii zespołów i łatwości korzystania. W oparciu o tę filozofię przygotowujemy zupełnie nowy edytor przepływów pracy.

W przypadku szablonów klasycznych przepływy pracy są obiektami globalnymi, co oznacza, że można zachować ich spójność w wielu projektach. Dobrze sprawdza się to w przypadku skalowania konkretnego przepływu pracy dla wielu zespołów, jednak wymaga to, aby wszelkimi zmianami zarządzał administrator, ponieważ mogą one mieć wpływ na wiele projektów Jira.

Projekty nowej generacji są od siebie niezależne, co oznacza, że można wprowadzić zmiany w jednym projekcie bez wywierania wpływu na pozostałe. W rozwiązaniu nowej generacji przepływy pracy funkcjonują w obrębie projektów i powiązane będą z konkretnymi rodzajami zgłoszeń. Można na przykład mieć osobne przepływy pracy na błędy i na historie. Ponieważ projekty są od siebie całkowicie niezależne, zespoły mają większą swobodę w dostosowywaniu i ciągłej optymalizacji przepływów pracy bez wywierania wpływu na inne zespoły ani konieczności angażowania administratora. Edytor przepływów pracy nowej generacji został również gruntownie zmodernizowany, aby ułatwić edycję i wizualizację.

Edytor przepływów pracy

Udostępniaj konfiguracje projektów i przepływy pracy nowej generacji Już w 2020 r.

W przypadku zespołów, które chcą korzystać z tych samych konfiguracji projektów nowej generacji oraz najlepszych praktyk, możliwe będzie skopiowanie projektu łącznie z niestandardowymi rodzajami zgłoszeń i przepływami pracy. Po skopiowaniu projekty pozostaną niezależne. Jest to szczególnie przydatne dla zespołów, które chcą współdzielić najlepsze praktyki w rozwiązaniu nowej generacji.

Informacje dotyczące CI/CD w Release Hub Już w 2020 r.

Zmieniamy sposób prezentacji wersji, aby umożliwić Ci korzystanie z informacji CI/CD od wybranego dostawcy bezpośrednio w Jira Software. Nowa funkcja zapewni Ci w procesie wdrażania niespotykane wcześniej informacje i widoczność, możliwe do wykorzystania podczas planowania i śledzenia pracy zespołu.

Karta kontrolna w nowej generacji Już w 2020 r.

Karta kontrolna umożliwia określenie czasu cyklu dla produktu, wersji lub sprintu. Pozwala z większą łatwością ustalać, czy dane bieżącego sprintu można wykorzystać do oceny wydajności w przyszłości.

Dodaj szacunkowy czas do zgłoszeń Już w 2020 r.

Zapisuj czas, który według Ciebie potrzebny będzie do rozwiązania zgłoszonych problemów. Może to pomóc porównać szacunki z rzeczywistym czasem pracy.

Łatwe czyszczenie tablicy Już w 2020 r.

Wyczyść tablicę kilkoma kliknięciami, aby uzyskać jasny przegląd zgłoszeń, którymi należy się zająć. Zgłoszenia, które zostały zakończone, można z łatwością usunąć.

Ulepszone wyszukiwanie JQL w projektach nowej generacji Już w 2020 r.

Wprowadzamy usprawnienia wyszukiwania, które ułatwią gromadzenie danych z wielu niezależnych projektów nowej generacji przy użyciu języka JQL.

Uzyskaj kompletne informacje o harmonogramie Jira Software