Close

Co nowego
w Jira Software Cloud

Nowej generacji

Szybkie wprowadzanie innowacji dzięki najnowszemu rodzajowi projektu w Jira Software


Informacje ogólne

W październiku 2018 roku wprowadziliśmy projekty nowej generacji. W tym celu przeprojektowaliśmy najważniejsze komponenty i funkcje Jira Software, aby zoptymalizować je pod kątem autonomii zespołów i łatwości korzystania. Dziś ten nowy rodzaj projektu cechuje się łatwiejszą administracją, bardziej elastycznymi tablicami oraz zupełnie nowymi funkcjami, takimi jak natywny harmonogram. Szybko uzupełniamy nową generację o kolejne innowacyjne funkcje oraz te znane już z projektów klasycznych. Zalecamy wypróbowanie nowego rozwiązania. Jeśli nie jest ono jeszcze wystarczająco kompletne dla Twojego zespołu, pamiętaj, że wciąż ewoluuje. Warto zatem śledzić pojawiające się nowości na bieżąco!

Ilustracja interfejsu Jira
Ikona informacji

Na tej stronie przedstawiono wybrane funkcje już wprowadzone oraz planowane. Wszystkie planowane pozycje mogą ulec zmianie.

Już dostępne

Kod jako najważniejszy element w nawigacji w obrębie projektu

W nawigacji w obrębie projektu w Jira Software kod stanowi teraz najważniejszy element. Uwzględniono również nowy widok sieciowy, dzięki któremu Twój zespół zyska lepszy wgląd w kontekst swojej pracy. Jeśli połączysz narzędzie do zarządzania kodem źródłowym z Jira Software, za każdym razem, gdy ktoś umieści klucz zgłoszenia w swoim commicie, nazwie gałęzi lub podsumowaniu pull requestu, automatycznie wyświetlimy repozytorium, w którym aktywność miała miejsce, i odpowiednią stronę! Każdy członek zespołu będzie miał wgląd we wszystkie repozytoria, nad którymi pracuje, a każdy członek organizacji będzie widział kod, w którym zespół wprowadził zmiany — a wszystko to w jednym miejscu.

Dowiedz się więcej

Oszczędność czasu dzięki skrótom klawiszowym

Skróty klawiszowe to świetny sposób na przyspieszenie edycji, nawigacji i wykonywania działań bez konieczności odrywania palców od klawiatury.

Dowiedz się więcej

Zbiorczo przypisuj pracę do epików

Zapomnij o pojedynczym przypisywaniu zgłoszeń do epiku! Wkrótce użytkownicy będą mogli zaplanować całą swoją pracę z poziomu backlogu i zbiorczo przypisywać zgłoszenia do epiku.

Łatwe czyszczenie tablicy z ukończonych prac Już w 2020 roku

Wyczyść zgłoszenia o statusie „ukończone” z Twojej tablicy za pomocą kilku kliknięć, aby zapewnić sobie przejrzysty wgląd we wszystkie istotne zgłoszenia i łatwo usunąć te, które zostały zrealizowane.

Dowiedz się więcej

2020-04-23 Łatwo wyszukuj, sortuj i modyfikuj zgłoszenia za pomocą nawigatora zgłoszeń w projektach

Nowa generacja nawigacji i wyszukiwania jest o wiele prostsza dzięki nawigatorowi zgłoszeń w projektach. Pozwala ona znaleźć dowolne zgłoszenie w projekcie za pomocą wyszukiwania tekstowego lub filtrowania według osoby przypisanej, zgłaszającego i statusu. Sortuj swoją listę według różnych kryteriów i modyfikuj zgłoszenia bezpośrednio z poziomu listy.

Dowiedz się więcej
Nawigator zgłoszeń w projektach

Daj każdemu członkowi zespołu możliwość personalizacji swojego widoku tablicy Summit 2019

Dajemy użytkownikom większą swobodę konfiguracji torów, aby każdy członek zespołu mógł wyświetlać pracę na tablicy tak, jak chce — według przypisania, epiku czy też zadań podrzędnych.

Daj wszystkim członkom zespołu możliwość personalizacji swojego widoku tablicy
Dowiedz się więcej

Twórz i dostosuj uprawnienia nowej generacji Już w 2020 r.

Twórz niestandardowe role i przypisuj do nich uprawnienia w projektach nowej generacji. Teraz, oprócz standardowych ról (administrator, członek i przeglądający), możesz tworzyć rolę według własnych potrzeb. Po utworzeniu nowej roli możesz: przeglądać i zmieniać związane z nią uprawnienia, sklonować ją lub usunąć.

Dowiedz się więcej

Zyskaj lepszy obraz gotowości do wydania dzięki wersjom w projekcie nowej generacji

Wersje oraz stałe pole wersji umożliwią planowanie i śledzenie wielu zgłoszeń składających się na wersję w sposób odzwierciedlający wykorzystywane przez Ciebie metody wydawania oprogramowania. Wersje pomagają również ocenić gotowość do wydania oraz przeglądać poprzednie wydania, na przykład w celu zbadania problemów lub świętowania sukcesów.

Dowiedz się więcej

Poznaj szerszy kontekst zgłoszeń dzięki harmonogramowi Jira

Lepiej zrozum, nad czym pracuje w danej chwili Twój zespół, korzystając z informacji z harmonogramu. Dzięki dodaniu hierarchii do harmonogramów zobaczysz wszystkie historie, zadania i inne zgłoszenia podrzędne, jakie składają się na Twoje epiki.

Dowiedz się więcej
Zrzut ekranu harmonogramu

Uzyskaj dokładny i odpowiadający Twoim oczekiwaniom wgląd w harmonogram Jira dzięki nowym filtrom

Nowe filtry pozwalają znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz w harmonogramie, niezależnie od tego, czy są to aktualnie realizowane, czy też ukończone elementy pracy konkretnej osoby. Po znalezieniu odpowiedniego widoku harmonogramu, można go łatwo wyeksportować do PNG za pomocą funkcji udostępniania harmonogramu.

Dowiedz się więcej

Podziel pracę z poziomu harmonogramu Jira Summit 2019

Teraz można tworzyć mniejsze zadania, jednym kliknięciem, bezpośrednio z poziomu harmonogramu Jira. Pomoże to zespołom działać szybciej, robiąc więcej za pomocą mniejszej liczby kliknięć

Dowiedz się więcej

2019-12-08 Zapisuj szczegółowe informacje dzięki nowemu polu akapitu

To nowe pole niestandardowe pozwala zamieszczać w treści zgłoszeń szczegółowe odpowiedzi tekstowe. Korzystaj z punktorów, numeracji, stylów nagłówków i innych funkcji, które pozwolą Ci sformatować opis pracy Twojego zespołu.

Dowiedz się więcej

2019-11-19 Wykres spalania sprintów opracowany na nowo

W nowej generacji raport ze sprintów i wykres spalania scaliliśmy w pojedynczy raport. Wykres spalania sprintów pokazuje ilość ukończonej pracy w sprincie oraz całkowitą ilość pozostałej pracy. Przydaje się również do określenia rozpłynięcia zakresu i sporządzenia podsumowania w retrospektywach sprintów.

Dowiedz się więcej
Wykres spalania sprintów

2019-09-09 Rejestruj czas w zgłoszeniach nowej generacji

Dodaliśmy funkcję śledzenia czasu, dzięki której możesz rejestrować liczbę godzin pracy nad zgłoszeniami. Przyda się to osobom, które muszą kontrolować czas pracy lub wystawiać klientom faktury.

Dowiedz się więcej
Rejestrowanie czasu pracy nad zgłoszeniami

2019-09-09 Zidentyfikuj ograniczenia spowalniające pracę dzięki nowemu kumulacyjnemu diagramowi przepływu

Kumulacyjny diagram przepływu pomaga zespołom wyświetlać zbiorczo statusy zgłoszeń na przestrzeni czasu, co może pomóc w identyfikacji ograniczeń spowalniających przepływ pracy zespołu. W raporcie zobaczysz nowe, zwiększające użyteczność legendy do przełączania kolumn, a także usprawnienia wydajności projektów zawierających duże ilości danych — i do tego trochę nowych kolorów.

Dowiedz się więcej
Identyfikacja ograniczeń spowalniających pracę przy użyciu nowego kumulacyjnego diagramu przepływu

2019-09-09 Lepszy sposób planowania backlogu dzięki nowemu panelowi epiku

Wprowadzenie nowego panelu epiku, który pozwala na skuteczniejszy podział pracy, usprawnia planowanie backlogu w projektach nowej generacji. Szybko dodawaj pracę do epiku metodą „przeciągnij i upuść”. Twórz nowe epiki i wyświetlaj postęp istniejącego epiku. Filtruj widok backlogu, wybierając jeden lub więcej epików.

Dowiedz się więcej
W planach

Edytor przepływów pracy opracowany na nowo Już w 2020 r.

W projektach nowej generacji na nowo stworzyliśmy wiele kluczowych funkcji Jira Software, aby zoptymalizować rozwiązanie pod kątem autonomii zespołów i łatwości korzystania. W oparciu o tę filozofię przygotowujemy zupełnie nowy edytor przepływów pracy.

W przypadku szablonów klasycznych przepływy pracy są obiektami globalnymi, co oznacza, że można zachować ich spójność w wielu projektach. Takie rozwiązanie dobrze się sprawdza w przypadku skalowania konkretnego przepływu pracy dla wielu zespołów, jednak wymaga to, aby wszelkimi zmianami zarządzał administrator, ponieważ mogą one mieć wpływ na wiele projektów Jira.

Projekty nowej generacji są od siebie niezależne, co oznacza, że można wprowadzić zmiany w jednym projekcie bez wywierania wpływu na pozostałe. W rozwiązaniu nowej generacji przepływy pracy funkcjonują w obrębie projektów i powiązane będą z konkretnymi rodzajami zgłoszeń. Można na przykład mieć osobne przepływy pracy na błędy i na story. Ponieważ projekty są od siebie całkowicie niezależne, zespoły mają większą swobodę w dostosowywaniu i ciągłej optymalizacji przepływów pracy bez wywierania wpływu na inne zespoły ani konieczności angażowania administratora. Edytor przepływów pracy nowej generacji został również gruntownie zmodernizowany, aby ułatwić edycję i wizualizację.

Edytor przepływów pracy

Miej świadomość tego, co i kiedy zostało dostarczone, dzięki Deployments w Jira Już w 2020 r.

Stworzyliśmy nowe narzędzie Deployments, dzięki któremu Ty, Twój zespół, a nawet cała Twoja organizacja będziecie świadomi dostarczanej wartości oraz momentu jej dostarczenia. Wykorzystując połączenie z narzędziami do ciągłej integracji i ciągłego dostarczania, możesz za pomocą tego widoku śledzić, na jakim etapie pipeline'u znajdują się poszczególne funkcje, aby móc określić, kiedy realnie mogą trafić do klientów.

Dowiedz się więcej
Zrzut ekranu wydań nowej generacji