Close

Co nowego
w Jira Software Cloud

Prelegenci na webinarium, kierownik ds. zarządzania produktem i kierownik ds. marketingu produktu

Uzyskaj kompletne informacje o nowościach w Jira Software

Dołącz do kierownika ds. produktu i kierownika ds. marketingu produktu Jira Software, aby zobaczyć prezentacje, wziąć udział w dyskusji na temat naszego harmonogramu oraz zadać pytania

     Nowa generacja

     Najważniejsze funkcje

     Premium

     Integracje

     Platforma Cloud

Nowej generacji

Szybkie wprowadzanie innowacji dzięki najnowszemu rodzajowi projektu w Jira Software


Informacje ogólne

W październiku 2018 r. wprowadziliśmy projekty nowej generacji. W tym celu przeprojektowaliśmy najważniejsze komponenty i funkcje Jira Software, aby zoptymalizować je pod kątem autonomii zespołów i łatwości korzystania. Dziś ten nowy rodzaj projektu cechuje się łatwiejszą administracją, bardziej elastycznymi tablicami oraz zupełnie nowymi funkcjami, takimi jak natywny harmonogram. Naszym długoterminowym celem jest wyposażenie rozwiązania nowej generacji we wszystkie funkcje projektów klasycznych Jira Software przy jednoczesnym zachowaniu prostoty obsługi na poziomie aplikacji konsumenckiej. Szybko uzupełniamy nową generację o kolejne innowacyjne funkcje oraz te znane już z projektów klasycznych. Zalecamy wypróbowanie nowego rozwiązania. Jeśli nie jest ono jeszcze wystarczająco kompletne dla Twojego zespołu, pamiętaj, że wciąż ewoluuje — warto zatem śledzić pojawiające się nowości na bieżąco!

Ilustracja interfejsu Jira
Ikona informacji

Na tej stronie przedstawiono wybrane funkcje już wprowadzone oraz planowane. Wszystkie planowane pozycje mogą ulec zmianie.

Już dostępne

Udostępniaj konfiguracje projektów i przepływy pracy nowej generacji Już w 2020 r.

W przypadku zespołów, które chcą korzystać z tych samych konfiguracji projektów nowej generacji oraz najlepszych praktyk, możliwe będzie skopiowanie projektu łącznie z niestandardowymi rodzajami zgłoszeń i przepływami pracy. Po skopiowaniu projekty pozostaną niezależne. Jest to szczególnie przydatne dla zespołów, które chcą współdzielić najlepsze praktyki w rozwiązaniu nowej generacji.

Learn more

Ulepszone wyszukiwanie JQL w projektach nowej generacji Już w 2020 r.

Wprowadzamy usprawnienia wyszukiwania, które ułatwią gromadzenie danych z wielu niezależnych projektów nowej generacji przy użyciu języka JQL.

Zyskaj lepszy obraz gotowości do wydania dzięki wersjom w projekcie nowej generacji

Wersje oraz stałe pole wersji umożliwią planowanie i śledzenie wielu zgłoszeń składających się na wersję w sposób odzwierciedlający wykorzystywane przez Ciebie metody wydawania oprogramowania. Wersje pomagają również ocenić gotowość do wydania oraz przeglądać poprzednie wydania, na przykład w celu zbadania problemów lub świętowania sukcesów.

Learn more

See how your issues ladder up to the big picture from the Jira roadmap

Get a better sense of what your team is working on, at a glance, right from the roadmap. With the addition of roadmap hierarchy, you'll be able to see all the stories, tasks, and other child issues that roll up to your Epics.

Learn more

Get the precise view of the Jira roadmap you need with new filters

New filters enable you to find exactly what you need on the roadmap, whether that’s work items from a specific person, that are in progress, or that you’ve completed. Once you find the right view of the roadmap, you can easily export it to PNG through the roadmap’s share feature.

Learn more

Poznaj szerszy kontekst zgłoszeń dzięki harmonogramowi Jira Summit 2019

Lepiej zrozum, nad czym pracuje w danej chwili Twój zespół, korzystając z informacji z harmonogramu. Dzięki dodaniu hierarchii do harmonogramów zobaczysz wszystkie historie, zadania i inne zgłoszenia podrzędne, jakie składają się na Twoje epiki.

Learn more

2019-12-08 Zapisuj szczegółowe informacje dzięki nowemu polu akapitu

To nowe pole niestandardowe pozwala zamieszczać w treści zgłoszeń szczegółowe odpowiedzi tekstowe. Korzystaj z punktorów, numeracji, stylów nagłówków i innych funkcji, które pozwolą Ci sformatować opis pracy Twojego zespołu.

Learn more

2019-12-08 Find related work faster with epic assignments and issue ordering

We’ve added breadcrumbs in the issue view to facilitate actions for adding, changing, and removing epics. In addition, the ordering of child issues in the issue view now matches the ordering on the Board and Backlog, and any updates on the Board or Backlog are reflected immediately in the issue view.

2019-11-21 Osadzaj harmonogramy na żywo w Confluence

Makro harmonogramów Jira pozwala zamieścić harmonogram Jira „na żywo” bezpośrednio w Confluence. „Na żywo” oznacza, że aktualizacje harmonogramu w Jira Software odzwierciedlane są w czasie rzeczywistym w Confluence. Funkcja ta idealnie nadaje się do prezentowania harmonogramu bez dodatkowego kontekstu współpracownikom lub kierownikom, którzy nie odwiedzają regularnie witryny w Jira Software. Umożliwia również udostępnianie w jednym miejscu harmonogramów różnych zespołów. Korzystanie z makra jest prostsze niż kiedykolwiek: wystarczy przeciągnąć adres URL harmonogramu do Confluence, a reszta zrobi się sama.

Learn more
Osadzanie harmonogramów na żywo w Confluence

2019-11-19 Wykres spalania sprintów opracowany na nowo

W nowej generacji raport ze sprintów i wykres spalania scaliliśmy w pojedynczy raport. Wykres spalania sprintów pokazuje ilość ukończonej pracy w sprincie oraz całkowitą ilość pozostałej pracy. Przydaje się również do określenia rozpłynięcia zakresu i sporządzenia podsumowania w retrospektywach sprintów.

Learn more
Wykres spalania sprintów

2019-09-09 Szybciej twórz zgłoszenia na liście zadań (i w całym rozwiązaniu nowej generacji)

Łatwiej twórz zgłoszenia, dodając je w wierszach na liście zadań (a także na tablicy i w harmonogramie).

Learn more
Szybsze tworzenie zgłoszeń na liście zadań

2019-09-09 Przekazuj współpracownikom wskazówki w formie domyślnych wartości w polu opisu

Pomóż innym członkom zespołu wypełnić pole opisu w zgłoszeniach Jira, dodając domyślne wartości pól.

Learn more
Ustalanie domyślnych wartości pól w zgłoszeniach Jira

2019-09-09 Rejestruj czas w zgłoszeniach nowej generacji

Dodaliśmy funkcję śledzenia czasu, dzięki której możesz rejestrować liczbę godzin pracy nad zgłoszeniami. Przyda się to osobom, które muszą kontrolować czas pracy lub wystawiać klientom faktury.

Learn more
Rejestrowanie czasu pracy nad zgłoszeniami

2019-09-09 Zidentyfikuj ograniczenia spowalniające pracę dzięki nowemu kumulacyjnemu diagramowi przepływu

Kumulacyjny diagram przepływu pomaga zespołom wyświetlać zbiorczo statusy zgłoszeń na przestrzeni czasu, co może pomóc w identyfikacji ograniczeń spowalniających przepływ pracy zespołu. W raporcie zobaczysz nowe, zwiększające użyteczność legendy do przełączania kolumn, a także usprawnienia wydajności projektów zawierających duże ilości danych — i do tego trochę nowych kolorów.

Learn more
Identyfikacja ograniczeń spowalniających pracę przy użyciu nowego kumulacyjnego diagramu przepływu

2019-09-09 Mapuj zależności w harmonogramie Jira Software

Bądź na bieżąco z blokerami i zależnościami w zespole dzięki mapowaniu związków między epikami w harmonogramie Jira Software.

Learn more
Mapowanie zależności w harmonogramie Jira Software

2019-09-09 Śledź postępy w harmonogramie Jira Software

Śledź postępy wszystkich elementów w harmonogramie i łatwo sprawdź, jaki procent zgłoszeń w epikach został ukończony.

Learn more
Śledzenie postępów w harmonogramie Jira Software
W planach

Daj wszystkim członkom zespołu możliwość personalizacji swojego widoku tablicy Summit 2019

Dajemy użytkownikom większą swobodę konfiguracji torów, aby każdy członek zespołu mógł wyświetlać pracę na tablicy tak, jak chce — według przypisania, epiku czy też zadań podrzędnych.

Daj wszystkim członkom zespołu możliwość personalizacji swojego widoku tablicy

Edytor przepływów pracy opracowany na nowo Już w 2020 r.

W projektach nowej generacji na nowo stworzyliśmy wiele kluczowych funkcji Jira Software, aby zoptymalizować rozwiązanie pod kątem autonomii zespołów i łatwości korzystania. W oparciu o tę filozofię przygotowujemy zupełnie nowy edytor przepływów pracy.

W przypadku szablonów klasycznych przepływy pracy są obiektami globalnymi, co oznacza, że można zachować ich spójność w wielu projektach. Dobrze sprawdza się to w przypadku skalowania konkretnego przepływu pracy dla wielu zespołów, jednak wymaga to, aby wszelkimi zmianami zarządzał administrator, ponieważ mogą one mieć wpływ na wiele projektów Jira.

Projekty nowej generacji są od siebie niezależne, co oznacza, że można wprowadzić zmiany w jednym projekcie bez wywierania wpływu na pozostałe. W rozwiązaniu nowej generacji przepływy pracy funkcjonują w obrębie projektów i powiązane będą z konkretnymi rodzajami zgłoszeń. Można na przykład mieć osobne przepływy pracy na błędy i na historie. Ponieważ projekty są od siebie całkowicie niezależne, zespoły mają większą swobodę w dostosowywaniu i ciągłej optymalizacji przepływów pracy bez wywierania wpływu na inne zespoły ani konieczności angażowania administratora. Edytor przepływów pracy nowej generacji został również gruntownie zmodernizowany, aby ułatwić edycję i wizualizację.

Edytor przepływów pracy

Copy next-gen project configurations and workflows Coming in 2020

For teams that want to share next-gen project configurations and best practices, you’ll be able to copy a project, including custom issue types and workflows. Projects will continue to remain independent after you copy them. This will be particularly helpful for teams that want to share next-gen best practices across teams.

Informacje dotyczące CI/CD w Release Hub Już w 2020 r.

Zmieniamy sposób prezentacji wersji, aby umożliwić Ci korzystanie z informacji CI/CD od wybranego dostawcy bezpośrednio w Jira Software. Nowa funkcja zapewni Ci w procesie wdrażania niespotykane wcześniej informacje i widoczność, możliwe do wykorzystania podczas planowania i śledzenia pracy zespołu.

Karta kontrolna w nowej generacji Już w 2020 r.

Karta kontrolna umożliwia określenie czasu cyklu dla produktu, wersji lub sprintu. Pozwala z większą łatwością ustalać, czy dane bieżącego sprintu można wykorzystać do oceny wydajności w przyszłości.

Dodaj szacunkowy czas do zgłoszeń Już w 2020 r.

Zapisuj czas, który według Ciebie potrzebny będzie do rozwiązania zgłoszonych problemów. Może to pomóc porównać szacunki z rzeczywistym czasem pracy.

Łatwe czyszczenie tablicy Już w 2020 r.

Wyczyść tablicę kilkoma kliknięciami, aby uzyskać jasny przegląd zgłoszeń, którymi należy się zająć. Zgłoszenia, które zostały zakończone, można z łatwością usunąć.

Assign work to epics in bulk Coming in 2020

Say goodbye to assigning issues to an epic one at a time! Users will soon be able to plan all their work from the backlog and bulk assign issues to an epic.

Uzyskaj kompletne informacje o harmonogramie Jira Software