Close

Poznaj interfejs Bitbucket

Zanim zaczniesz, utwórz konto Bitbucket Cloud, aby samodzielnie wypróbować różne funkcje. Ten przewodnik pozwoli Ci zapoznać się z często używanymi obszarami interfejsu Bitbucket, więc nie zamykaj tej karty, tworząc konto. Zaczekamy na Ciebie, aż skończysz.

Chcesz rozpocząć pracę z Bitbucket Server? Przejdź tutaj.


Teraz przedstawimy interfejs użytkownika Bitbucket i informacje niezbędne do rozpoczęcia pracy.

Twoja praca

Na pulpicie Your work (Twoja praca) są wyświetlane pull requesty i repozytoria, którymi się zajmujesz.

Twoja praca
 • Na pulpicie Your work (Twoja praca) wyświetlane będą otwarte pull requesty, do których przypisano Cię w charakterze recenzenta, a także utworzone przez Ciebie pull requesty oraz lista repozytoriów, do których masz dostęp.
 • Za pomocą filtrów dostępnych w prawym górnym rogu możesz dostosować te listy do swoich potrzeb. Przykładowo możesz ukryć pull requesty zawierające uszkodzone kompilacje, aby wyświetlić wyłącznie kod gotowy do scalenia.

Repozytoria

Widok Repositories (Repozytoria) zawiera listę wszystkich repozytoriów, do których masz dostęp.

Projekty Bitbucket
 • Domyślnie repozytoria są uporządkowane według daty ostatniej aktualizacji, więc u góry wyświetlane jest repozytorium, które zawiera najnowszą modyfikację. Możesz również wyszukiwać repozytorium według nazwy lub odfiltrować listę według projektu lub właściciela repozytorium.
 • Możesz również wyświetlić wyłącznie obserwowane repozytoria, wybierając filtr Watching (Obserwowane).

Projekty

Projekty umożliwiają grupowanie i organizowanie repozytoriów, aby ułatwić ich wyszukiwanie. W widoku Projects (Projekty) znajdziesz wszystkie istniejące projekty i utworzysz nowe. Kliknięcie projektu spowoduje wyświetlenie wszystkich należących do niego repozytoriów.

Projekty Bitbucket

Polecenia pull request

Sprawdzanie kodu to kluczowy krok w cyklu tworzenia oprogramowania, dzięki któremu zyskujesz pewność, że dostarczasz produkt wysokiej jakości. W Bitbucket sprawdzanie kodu opiera się na pull requestach, a widok Pull requests (Pull requesty) umożliwia szybkie wyszukanie fragmentów, na które musisz zwrócić uwagę.

Pull requesty Bitbucket

Za pomocą przycisków szybkiego filtrowania możesz zmienić typ pull requestów wyświetlanych na liście:

 • Reviewing (Recenzowane) — pull requesty, które recenzujesz
 • Watching (Obserwowane) — pull requesty, które obserwujesz
 • Mine (Moje) — pull requesty utworzone przez Ciebie
 • Teams (Zespoły) — pull requesty utworzone przez Twój zespół

Twoje ustawienia Bitbucket

Ustawienia Bitbucket to miejsce, w którym znajdziesz ważne ustawienia dotyczące zarządzania kontem, takie jak:

 • Ustawienia zabezpieczeń — klucze SSH i weryfikacja dwuetapowa
 • Ustawienia powiadomień
 • Aplikacje i integracja — wyszukiwanie i instalowanie aplikacji ze sklepu Bitbucket Marketplace oraz zarządzanie nimi
Ustawienia konta Bitbucket

Aby przejść do ustawień Bitbucket, kliknij swój awatar w lewym dolnym rogu i wybierz ustawienia Bitbucket.


Poradnik 1: Krótkie omówienie Bitbucket

Przewodnik 2 — część 2: Cztery początkowe kroki