Close

Platforma do współpracy przy tworzeniu kodu dla nowoczesnych zespołów programistycznych

Zespoły spotykają się, aby planować, pisać kod, testować i wdrażać na dużą skalę.

Dyskusja BitBucket

Code Review

Continuously collaborate, merge with confidence, and deliver quality code.

Branch Permissions

Provide granular access control for your team, ensuring the right people have the right access to your code.

Pipelines

Bitbucket’s integrated CI/CD tool that enables you to build and test automatically and deploy with confidence. Learn more
Przeglądanie kodu
Przeglądanie kodu
Tablica Jira

Planuj

Integracja Jira Software

Utwórz gałąź z poziomu zgłoszenia w Jira Software i skonfiguruj wyzwalacze do zmieniania stanów zasobów podczas sprawdzania lub scalania kodu.

Tablice Trello

Organizuj projekty i współpracuj z zespołem, korzystając z tablic.

Przeglądanie kodu

Współpraca

Widoki różnicowe

Ujednolicone lub zestawione ze sobą widoki różnicowe pozwalają z łatwością śledzić zmiany zachodzące w repozytoriach.

Projekty

Uporządkuj repozytoria w obrębie projektów, aby Twój zespół mógł skoncentrować się na realizacji celu.

Narzędzie integracji IDE

Twórz i przeglądaj polecenia pull request BitBucket, kompiluj, wdrażaj i korzystaj z wielu innych funkcji w IDE.

Wersja zatwierdzona

Zarządzaj

Testy scalania

Zalecaj określone warunki scalania poszczególnych branchy lub ich wzorców. Możliwe jest też wymuszenie kontroli scalania za pomocą BitBucket Premium.

Uprawnienia do wdrażania

Skonfiguruj kontrole, kto może przeprowadzać wdrożenia i z którego branchu. Jest to funkcja BitBucket Premium i może być dostępna za pośrednictwem Bitbucket Pipelines.

Wersja kodu

Wdrażanie

Bitbucket Pipes

Gotowe rozwiązanie do tworzenia i automatyzacji potoku CI/CD w BitBucket Pipelines, który spełnia Twoje potrzeby.

Integracja kompilacji

Narzędzie Bitbucket umożliwia wyświetlanie wyników kompilacji z poziomu systemu ciągłej integracji. Ikona informująca o wyniku testu wskazuje stan kodu.

Ponad 50 Twoich ulubionych narzędzi tuż obok kodu

Wybieraj spośród kilkudziesięciu narzędzi innych firm, aby usprawniać i rozszerzać kod. Skorzystaj z możliwości analitycznych, wdrażania, monitorowania integracji i wielu innych.

Amazon Web Services

Amazon Web Services

Awesome Graphs

Awesome Graphs

Microsoft Azure

Microsoft Azure

ScriptRunner

ScriptRunner

Elastyczne uprawnienia wdrażania

Bitbucket umożliwia korzystanie z wybranej platformy niezależnie od skali oraz tego, czy znajduje się ona w chmurze, czy na sprzęcie lokalnym.

 

Cloud

Server

Data Center

Hosting repozytorium Git

Cloud

Server

Data Center

Uprawnienia dotyczące gałęzi

Cloud

Server

Data Center

Integracja Jira Software

Cloud

Server

Data Center

Projekty

Cloud

Server

Data Center

API

Cloud

Server

Data Center

Integracje innych firm

Cloud

Server

Data Center

Przechowywanie dużych plików Git (LFS)

Cloud

Server


Z obsługą blokowania plików

Data Center


Z obsługą blokowania plików

Kontrole scalania

Cloud

Server

Data Center

Wymuszone kontrole scalania

Cloud

Premium

Server

 

Data Center

 

Wyszukiwanie kodu

Cloud

Server

Data Center

Informacje na temat kodu

Cloud

 

Server

Data Center

Klastrowanie

Cloud

 

Server

 

Data Center

Smart Mirroring

Cloud

Premium

Server

 

Data Center

Białe listy IP

Cloud

Premium

Server

 

Data Center

 

Wymaganie weryfikacji dwuetapowej

Cloud

Premium

Server

Integracja Marketplace

Data Center

Integracja Marketplace

Snippets

Cloud

Server

Integracja Marketplace

Data Center

Integracja Marketplace

Wbudowane ciągłe dostarczanie

Cloud

Server

Bamboo*

Data Center

Bamboo*

Uprawnienia dotyczące wdrażania

Cloud

Premium

Server

 

Data Center

 

Śledzenie zgłoszeń

Cloud

Server

Jira Software*

Data Center

Jira Software*

Wiki

Cloud

Server

Confluence*

Data Center

Confluence*

* Z łatwością integruje się z rozwiązaniami Jira Software, Confluence i Bamboo

Twórz kod, zarządzaj i współpracuj