Close

Platforma do współpracy przy tworzeniu kodu dla nowoczesnych zespołów programistycznych

Zespoły spotykają się, aby planować, pisać kod, testować i wdrażać na dużą skalę.

Dyskusja BitBucket

Code Review

Continuously collaborate, merge with confidence, and deliver quality code.

Branch Permissions

Provide granular access control for your team, ensuring the right people have the right access to your code.

Pipelines

Bitbucket’s integrated CI/CD tool that enables you to build and test automatically and deploy with confidence. Learn more
Przeglądanie kodu
Przeglądanie kodu
Tablica Jira

Planuj

Integracja Jira Software

Utwórz gałąź z poziomu zgłoszenia w Jira Software i skonfiguruj wyzwalacze do zmieniania stanów zasobów podczas sprawdzania lub scalania kodu.

Tablice Trello

Organizuj projekty i współpracuj z zespołem, korzystając z tablic.

Przeglądanie kodu

Współpraca

Widoki różnicowe

Ujednolicone lub zestawione ze sobą widoki różnicowe pozwalają z łatwością śledzić zmiany zachodzące w repozytoriach.

Projekty

Uporządkuj repozytoria w obrębie projektów, aby Twój zespół mógł skoncentrować się na realizacji celu.

Narzędzie integracji IDE

Twórz i przeglądaj polecenia pull request BitBucket, kompiluj, wdrażaj i korzystaj z wielu innych funkcji w IDE.

Wersja zatwierdzona

Zarządzaj

Testy scalania

Zalecaj określone warunki scalania poszczególnych branchy lub ich wzorców. Możliwe jest też wymuszenie kontroli scalania za pomocą BitBucket Premium.

Uprawnienia do wdrażania

Skonfiguruj kontrole, kto może przeprowadzać wdrożenia i z którego branchu. Jest to funkcja BitBucket Premium i może być dostępna za pośrednictwem Bitbucket Pipelines.

Wersja kodu

Wdrażanie

Bitbucket Pipes

Gotowe rozwiązanie do tworzenia i automatyzacji potoku CI/CD w BitBucket Pipelines, który spełnia Twoje potrzeby.

Integracja kompilacji

Narzędzie Bitbucket umożliwia wyświetlanie wyników kompilacji z poziomu systemu ciągłej integracji. Ikona informująca o wyniku testu wskazuje stan kodu.

Ponad 50 Twoich ulubionych narzędzi tuż obok kodu

Wybieraj spośród kilkudziesięciu narzędzi innych firm, aby usprawniać i rozszerzać kod. Skorzystaj z możliwości analitycznych, wdrażania, monitorowania integracji i wielu innych.

Amazon Web Services

Amazon Web Services

Awesome Graphs

Awesome Graphs

Microsoft Azure

Microsoft Azure

ScriptRunner

ScriptRunner

Elastyczne uprawnienia wdrażania

Bitbucket umożliwia korzystanie z wybranej platformy niezależnie od skali oraz tego, czy znajduje się ona w chmurze, czy na sprzęcie lokalnym.

* Z łatwością integruje się z rozwiązaniami Jira Software, Confluence i Bamboo

Twórz kod, zarządzaj i współpracuj