The Connected Enterprise on Cloud

Watch our webinar panel featuring guest speaker Tracy Woo, Senior Analyst at Forrester. She will be speaking about cloud trends and the value of cloud alongside customer panelists from Clearwater Analytics and Sun Life. These panelists will discuss the positive impact of migrating their self-managed versions of Jira Software, Confluence, and Jira Service Management to the Atlassian Cloud. This migration has resulted in more connected teams, technology, and data across their organizations.

Learn from Atlassian customers Erica Larson, Process Engineer from Clearwater Analytics, and Cynthia Brind'Amour, Technical Product Owner from Sun Life, as they discuss their migrations to the Cloud and how they have benefited from new cloud capabilities that have facilitated improved connectivity and collaboration across the enterprise.

Together, they’ll discuss:

  • Why they made the business case for a cloud migration
  • How they managed the change across the organization
  • Which new features and functionality they’ve found to be most impactful in improving the connection between teams
  • What the impact has been to date

After this discussion, attendees asked their top questions and had them answered by the panelists during the open Q&A session.

Mówcy

Tracy Woo headshot

Tracy Woo

Senior Analyst, Forrester

Tracy leads Forrester’s research initiatives in cloud management, high-performance computing (HPC), and industry-specific cloud solutions. Her areas of specialization include cloud cost management, cloud skills, the establishment of a cloud center of excellence (CCoE), and public cloud pricing structures. Tracy consistently provides strategic advice to Forrester’s enterprise and vendor clientele, helping them navigate cloud cost dynamics and structure effective cloud-centric organizations. Throughout her tenure at Forrester, Tracy's insights have been recognized and featured in prominent media outlets such as The Wall Street Journal, Business Insider, and Tech Target.

Erica Larson headshot

Erica Larson

Process Engineer, Clearwater Analytics

Erica has over five years of experience working with Atlassian server, Data Center, and cloud products across two different companies. She has worked in multiple departments, ensuring that teams take full advantage of these cloud offerings. In 2022, she spearheaded Clearwater Analytics' transition from Data Center to the Atlassian Cloud. Erica's extensive hands-on experience covers a wide array of tasks related to Atlassian Cloud Migration. Notably, she led migrations of tools like Bitbucket, Jira, Jira Service Management, and Confluence for a significant number of Clearwater teams. Additionally, she built a total cost of ownership analysis for transitioning Atlassian tools and played a key role in realizing organizational improvements based on employee feedback, which drove increased connection across the organization and business outcomes.

Cynthia Brind’Amour headshot

Cynthia Brind’Amour

Technical Product Owner for Confluence Cloud, Sun Life

Podczas 23 lat pracy w firmie Sun Life Cynthia spędziła ponad 12 lat na stanowiskach związanych z zarządzaniem wiedzą (KM), kierując głównie dużymi inicjatywami w tej dziedzinie jako konsultant ds. zarządzania wiedzą i główny prowadzący produktu Confluence. Na tym stanowisku była odpowiedzialna za projektowanie rozwiązań KM z wykorzystaniem narzędzia Confluence w celu dostarczania odpowiedniej wiedzy właściwym osobom. To narzędzie KM stało się podstawowym modułem dla wielu obszarów w firmie Sun Life.  Na swoim obecnym stanowisku jako PO Cynthia nadal pomaga zespołom w budowaniu silnych taksonomii i solidnej nawigacji w witrynie oraz dostarcza im szkieletowe projekty zapewniające pozytywne wrażenia użytkowników, a wszystko to przy użyciu narzędzia Confluence Cloud. Prowadzi również sesje szkoleniowe podczas lunchu, prezentując wszystkie funkcje Confluence, aby umożliwić zespołom współpracę i efektywniejsze tworzenie treści. ​Jej doświadczenie obejmuje prowadzenie, projektowanie programów nauczania, inżynierię procesów, pisanie procedur i dokumentów technicznych, kodowanie stron internetowych i zarządzanie ludźmi. Pracuje z oprogramowaniem Confluence Cloud i Data Center od ponad 14 lat i do swoich narzędzi i możliwości, jakie zapewniają obecnie jej zespołom podchodzi z niezmienną pasją.