Close

Połączona firma w wersji Cloud

Obejrzyj nasz panel podczas webinarium z udziałem zaproszonej prelegentki Tracy Woo, starszej analityczki w firmie Forrester. Wraz z panelistkami z firm Clearwater Analytics i Sun Life opowie ona o trendach w rozwiązaniach chmurowych oraz o wartości chmury. Panelistki omówią pozytywny wpływ migracji z samodzielnie zarządzanych wersji oprogramowania Jira Software, Confluence i Jira Service Management do wersji Atlassian Cloud. Ta migracja zaowocowała lepszym połączeniem zespołów, technologii i danych w ich organizacjach.


Dowiedz się od klientek firmy Atlassian — Eriki Larson, inżynierki procesów z firmy Clearwater Analytics i Cynthii Brind'Amour, product ownera ds. technicznych z firmy Sun Life — o ich migracjach do wersji Cloud i korzyściach oferowanych przez nowe możliwości chmury, które ułatwiły poprawę łączności i współpracy w całym przedsiębiorstwie.

Razem omówią one następujące kwestie:

Dlaczego stworzyły uzasadnienie biznesowe dla migracji do wersji Cloud

  • Jak zarządzały zmianami w całej organizacji
  • Jakie nowe opcje i funkcje mają największy wpływ na poprawę połączenia między zespołami
  • Jaki był dotychczasowy wpływ

Po tym omówieniu uczestnicy zadawali najważniejsze pytania i wysłuchali odpowiedzi panelistek podczas otwartej sesji pytań i odpowiedzi.

Mówcy


Zdjęcie portretowe Tracy Woo

Tracy Woo

Starsza analityczka, Forrester

Tracy kieruje inicjatywami badawczymi Forrester z zakresu zarządzania chmurą, obliczeń wysokowydajnych (HPC) i specyficznych dla branży rozwiązań chmurowych. Jej obszary specjalizacji obejmują zarządzanie kosztami chmury, umiejętności z zakresu rozwiązań chmurowych, tworzenie chmurowego centrum doskonałości (CCoE) oraz struktury cenowe chmury publicznej. Tracy konsekwentnie udziela strategicznych porad klientom korporacyjnym i dostawcom firmy Forrester, pomagając im zrozumieć zmiany kosztów rozwiązań chmurowych i budować efektywne organizacje skoncentrowane na chmurze. Odkąd Tracy pracuje w firmie Forrester jej analizy spotykały się z uznaniem i były prezentowane w czołowych mediach, takich jak Wall Street Journal, Business Insider i Tech Target.


Zdjęcie portretowe Eriki Larson

Erica Larson

Inżynierka procesów, Clearwater Analytics

Erica ma ponad pięcioletnie doświadczenie w pracy z rozwiązaniami Atlassian Server, Data Center oraz produktami chmurowymi w dwóch różnych firmach. Pracowała w wielu działach, zapewniając zespołom pełne wykorzystanie tych usług chmurowych. W 2022 roku przeprowadziła migrację firmy Clearwater Analytics z Data Center do Atlassian Cloud. Jej bogate praktyczne doświadczenie obejmuje szeroki wachlarz zadań związanych z migracją do rozwiązania Atlassian Cloud. W szczególności kierowała migracjami narzędzi, takich jak Bitbucket, Jira, Jira Service Management i Confluence, w przypadku znacznej liczby zespołów Clearwater. Ponadto opracowała analizę całkowitego kosztu posiadania w celu zmiany statusu narzędzi Atlassian i odegrała kluczową rolę w realizacji usprawnień organizacyjnych na podstawie informacji zwrotnej od pracowników, co przyczyniło się do poprawy łączności w całej organizacji oraz wyników biznesowych.


Zdjęcie portretowe Cynthii Brind'Amour

Cynthia Brind'Amour

Product owner ds. technicznych rozwiązania Confluence Cloud, Sun Life

Podczas 23 lat pracy w firmie Sun Life Cynthia spędziła ponad 12 lat na stanowiskach związanych z zarządzaniem wiedzą (KM), kierując głównie dużymi inicjatywami w tej dziedzinie jako konsultant ds. zarządzania wiedzą i główny prowadzący produktu Confluence. Na tym stanowisku była odpowiedzialna za projektowanie rozwiązań KM z wykorzystaniem narzędzia Confluence w celu dostarczania odpowiedniej wiedzy właściwym osobom. To narzędzie KM stało się podstawowym modułem dla wielu obszarów w firmie Sun Life. Na swoim obecnym stanowisku jako PO Cynthia nadal pomaga zespołom w budowaniu silnych taksonomii i solidnej nawigacji w witrynie oraz dostarcza im szkieletowe projekty zapewniające pozytywne wrażenia użytkowników, a wszystko to przy użyciu narzędzia Confluence Cloud. Prowadzi również sesje szkoleniowe podczas lunchu, prezentując wszystkie funkcje Confluence, aby umożliwić zespołom współpracę i efektywniejsze tworzenie treści. Jej doświadczenie obejmuje prowadzenie, projektowanie programów nauczania, inżynierię procesów, pisanie procedur i dokumentów technicznych, kodowanie stron internetowych i zarządzanie ludźmi. Pracuje z oprogramowaniem Confluence Cloud i Data Center od ponad 14 lat i do swoich narzędzi i możliwości, jakie zapewniają obecnie jej zespołom podchodzi z niezmienną pasją.