Close

Zadbaj o komunikację zespołu

Szybko dostarczaj oprogramowanie wysokiej jakości

Rozwiązania Atlassian pozwalają zespołom szybciej dostarczać oprogramowanie. Jest to możliwe dzięki zintegrowanemu zestawowi narzędzi, które automatyzują zadania, dają wgląd w postępy prac programistycznych i zapewniają wyjątkową elastyczność, spełniając potrzeby każdego zespołu. Zespoły korzystające z rozwiązań Jira Software i Bitbucket wydają oprogramowanie o 14% częściej niż te, które używają tylko jednego z tych produktów. Dowiedz się więcej


Zrzut ekranu tablicy Jira

Automatyzacja

Wiemy, że chcesz skupić sie przede wszystkim na pracy. Automatyczne wyzwalacze i procedury sprawiają, że możesz poświęcić całą uwagę zadaniom.

  • Twórz branche ze zgłoszeń, przenoś zgłoszenia wewnątrz usługi Bitbucket i wydawaj kod z poziomu rozwiązania Jira Software — więcej narzędzi integracji Bitbucket i Jira Software
  • Rozpocznij kompilację w Bamboo, gdy w usłudze Bitbucket zostanie użyte polecenie push

Widoczność

Zyskaj możliwość śledzenia procesu na każdym etapie: od zgłoszenia poprzez napisanie kodu po wdrożenie. Informuj uczestników projektu o wszystkich zmianach.

  • Monitoruj stan operacji branch, commit, pull request oraz kompilacji z poziomu zgłoszenia i śledź kondycję wersji w Jira Software
  • Wyświetlaj wyniki i stany kompilacji Bamboo w usłudze Bitbucket oraz wszystkie polecenia commit z Bitbucket w kompilacji Bamboo
  • Informuj uczestników projektu za pomocą raportów Jira Software w rozwiązaniu Confluence — więcej narzędzi integracji Jira Software i Confluence
Zrzut ekranu tablicy Jira

Wspieraj styl pracy swoich zespołów

Elastyczność

Zespoły potrzebują narzędzi, które pozwolą im pracować w najbardziej korzystny sposób.

  • Dostosuj procedury, wyzwalacze i powiadomienia, aby spełnić wymagania każdego zespołu
  • Interfejsy API i zestawy SDKs pozwalają na integrację z aplikacjami własnymi lub innych firm
  • Buduj najlepsze rozwiązania dla swojego zespołu dzięki tysiącom dodatków w sklepie Marketplace
Zrzut ekranu wyzwalaczy
Logo Atlassian Marketplace

Integruj, automatyzuj, dostosowuj

Sklep Marketplace oferuje ponad 2000 narzędzi integracji i dodatków, które pomogą zespołowi rozszerzyć funkcjonalność, zautomatyzować zadania i dostosować platformę Atlassian, tak aby zadbać o optymalne środowisko do tworzenia oprogramowania.

Dowiedz się więcej
Narzędzia integracji z repozytorium obrazów Dockera

Narzędzia integracji z repozytorium obrazów Dockera

Wyświetlaj stan kompilacji w repozytorium obrazów Dockera i liczbę ściągnięć z Dockera w repozytorium Bitbucket. Otrzymuj natychmiastowe ostrzeżenia, gdy kompilacje w repozytorium Dockera są starsze niż kod w branchu repozytorium użytkownika.

Dowiedz się więcej
Logo AWS

AWS CodeDeploy

Automatycznie wdrażaj operacje branch, commit i pull request w rozwiązaniu AWS z poziomu usługi Bitbucket. Wdrażaj aplikacje i monitoruj zmiany z poziomu Bitbucket.

Dowiedz się więcej
Logo Zephyr

Zephyr for Jira

Wykonuj wszystkie testy z poziomu oprogramowania Jira. Zephyr pozwala programistom, testerom i całemu zespołowi projektowemu lepiej przygotować się do wykonywanych zadań podczas całego cyklu życia oprogramowania.

Dowiedz się więcej