Close

Współpraca na dużą skalę zgodna z Agile

logo klienta Lumen

Dowiedz się, jak firma Lumen standaryzuje najlepsze praktyki w zespołach dzięki temu pakietowi szablonów Atlassian.

Obejmuje:

Użyj pakietu szablonów
Karty zgłoszeń wokół tablicy wizualizujące Jira Software
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu
logo klienta Lumen

Współpraca wg zasad Agile

Dowiedz się, jak firma Lumen standaryzuje najlepsze praktyki Agile dzięki temu pakietowi szablonów Atlassian.

Użyj pakietu szablonów
najlepsze dla

Tworzenie oprogramowania

Co obejmuje

Trzy wstępnie skonfigurowane szablony projektów Jira Software

Jira Software, Jira Work Management, Confluence

Zainspiruj się sposobem pracy Lumen

Ten pakiet szablonów opiera się na sposobie, w jaki Lumen wykorzystuje narzędzia Atlassian do zapewnienia spójnej terminologii i umożliwienia współpracy między zespołami programistycznymi, IT i biznesowymi zgodnej z zasadami Agile. Obejmuje wstępnie skonfigurowane projekty Jira i przestrzeń Confluence, dzięki czemu możesz pominąć konfigurację i od razu przystąpić do pracy.

Co zawiera szablon współpracy wg zasad Agile?

Planowanie i dostarczanie

Przeglądaj i planuj elementy, które będą tworzone w następnej kolejności, zarządzaj potencjałem wykonawczym zespołu i monitoruj liczne wydania, aby zapewnić płynność dostarczania.

Zgłoszenia na tablicy w Jira Software

Reagowanie i rozwiązywanie

Połącz swoje zespoły programistyczne i operacyjne, aby błyskawicznie reagować na incydenty, rozwiązywać je i nieustannie wyciągać z nich wnioski.

Zgłoszenia na tablicy w Jira Software

Strategia wejścia na rynek

Połącz swoje zespoły programistyczne i biznesowe, aby zapewnić jednakowy dostęp do informacji na dowolny temat — od wydania produktu po wdrożenie kampanii marketingowej.

Wszystkie otwarte zgłoszenia w kolejce w Jira Work Management

Komunikacja i synchronizacja

Definiuj cele firmy, udostępniaj aktualności i dokumentuj decyzje we wspólnej przestrzeni dostępnej dla wszystkich zespołów.

Udostępnianie OKR-ów w dokumencie w Confluence
Obrazek stron

Szybkie rozpoczęcie pracy

Uzyskaj wstępnie skonfigurowane projekty, przepływy pracy i automatyzację za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

ilustracja dymków czatu

Połącz cały przepływ pracy

Uwierz, że Jira połączy wszystko, od pomysłu po efekt, w całość dzięki dedykowanym narzędziom dla każdego zespołu.

Ludziki

Ucz się od najlepszych

Zobacz, jak najlepsi w branży korzystają z produktów Atlassian, aby osiągnąć swoje cele.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu współpracy zgodnego z zasadami Agile

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu oceny wydajności

Planowanie i dostarczanie w Jira Software
  

Ten pakiet zawiera 3 wstępnie skonfigurowane szablony zarządzanego przez zespół projektu Jira Software. Wszystkie są projektami Scrum. Nie znasz metodyki Scrum? Zapoznaj się z tym samouczkiem dotyczącym metodyki Scrum.

Te szablony projektu umożliwiają wizualizację przepływu funkcjonalności i funkcji od kreowania pomysłów przez analizę do wydania, a także służą do zarządzania tym przepływem.

Projekt portfolio

Na tablicy zobaczysz 6 wstępnie skonfigurowanych statusów zgłoszeń: Lejek (który w Lumen pełni funkcję backlogu), Przegląd, Analiza, Zatwierdzono, Implementacja i Gotowe.

Aby zarządzać statusami, przejdź do:

 • Ustawienia projektu
 • Tablica
 • Kolumny i stany

Dowiedz się więcej na temat statusów i poznaj sposoby zarządzania statusami, rozwiązaniami i priorytetami.

Ten projekt zawiera prosty przepływ pracy, w którym każde zgłoszenie można przenieść do dowolnego statusu na tablicy. Aby wyświetlić i edytować przepływ pracy, przejdź do:

 • Ustawienia projektu (menu po lewej stronie)
 • Typy zgłoszeń (menu po lewej stronie)
 • Edycja przepływu pracy (w prawym górnym rogu ekranu)
  • W tym miejscu możesz dodawać nowe statusy, usuwać stare, dodawać konkretne zmiany statusów i nie tylko. Spróbuj przeciągać i upuszczać statusy, łączyć je za pomocą strzałek i korzystać z innych możliwości. Przeczytaj o tym, jak zarządzać zamianami statusów w przepływie pracy.

Projekt ten zawiera również 2 niestandardowe typy zgłoszeń: Funkcjonalność* oraz Utrudnienia*.

Aby wyświetlać, edytować i usuwać typy zgłoszeń, przejdź do:

 • Ustawienia projektu (menu po lewej stronie)
 • Typy zgłoszeń (menu po lewej stronie)

Projekt strumienia wartości

Ten projekt zawiera 7 wstępnie skonfigurowanych statusów zgłoszeń: Lejek, Analiza, Implementacja, Sprawdzanie poprawności, Wdrażanie, Wydawanie, Gotowe.

Ten projekt zawiera prosty przepływ pracy, w którym każde zgłoszenie można przenieść do dowolnego statusu na tablicy.

Ten projekt zawiera 3 niestandardowe typy zgłoszeń: Funkcjonalność*, Utrudnienia* oraz Test*.

Projekt pociągu wydań

Ten projekt zawiera 8 wstępnie skonfigurowanych statusów zgłoszeń: Lejek (który w Lumen pełni funkcję backlogu), Analiza, Zatwierdzono, Implementacja, Sprawdzanie poprawności, Wdrażanie, Wydawanie, Gotowe.

Ten projekt zawiera prosty przepływ pracy, w którym każde zgłoszenie można przenieść do dowolnego statusu na tablicy.

Ten projekt zawiera 2 niestandardowe typy zgłoszeń: Utrudnienia* oraz Test*.

*Objaśnienie niestandardowych typów zgłoszeń w Lumen:

 • Funkcjonalność: Ten typ zgłoszenia to zgłoszenie nadrzędne wysokiego poziomu dotyczące grupy funkcji (reprezentowanych przez zgłoszenia podrzędne), które zwykle obejmuje wiele pociągów wydań Agile. Zgłoszenia dotyczące funkcjonalności są podzielone na wiele funkcji, aby ułatwić ich wdrożenie w jednym przyroście planowania.
 • Utrudnienia: Ten typ zgłoszenia odnosi się do elementów zmniejszających dynamikę np. ograniczenia potencjału wykonawczego lub braków w wiedzy.
 • Test: Ten typ zgłoszenia odnosi się do elementu prac, który jest aktualnie sprawdzany lub analizowany.
Reagowanie i rozwiązywanie w Jira Service Management
  

Projekt reagowania

W tym miejscu możesz zebrać zespoły programistyczne i operacyjne, aby maksymalnie zwiększyć tempo pracy podczas reagowania na incydenty. Dasz swoim zespołom możliwość dostarczania wysokiej jakości usług szybciej niż kiedykolwiek dotąd.

Dopiero stawiasz pierwsze kroki w Jira Service Management? Zapoznaj się z artykułem: Krótkie omówienie Jira Service Management.

Kolejki to obszar, w którym Twoi agenci pracują nad wnioskami klientów. Możesz wizualizować trendy w projektach za pomocą pulpitów i raportów. Tutaj przeczytasz więcej na temat podstawowych funkcji.

Wdrożenie na rynek z Jira Work Management
  

Projekt współpracy

Zyskaj pewność, że wszystkie zespoły dysponują jednakowymi informacjami, a interesariusze są na bieżąco — od fazy kreowania pomysłu, aż po dostarczenie — wykorzystując ten projekt Jira Work Management.

Dopiero stawiasz pierwsze kroki w Jira Work Management? Sprawdź te przydatne łącza:

Przeczytaj, jak zarządzać uprawnieniami, utworzyć nowy projekt oraz dodać nowych użytkowników.

Komunikacja i synchronizacja w Confluence
  

Przestrzeń komunikacji

Ta przestrzeń Confluence może pomóc Twojemu zespołowi komunikować się w sposób przejrzysty, dokumentować wszystkie decyzje i zwiększyć wpływ działań o charakterze biznesowym poprzez zdefiniowanie celów i OKR-ów firmy.

Jesteś nowym użytkownikiem rozwiązania Confluence? Oto kilka łączy przydatnych na początek:

Zapoznaj się z szablonami Confluence. Są ich dziesiątki. Mogą ułatwić Ci rozpoczęcie nowego projektu, przeprowadzić Cię przez proces planowania strategicznego, zapewnić spójność dokumentacji w różnych zespołach i skorzystać z całego mnóstwa innych możliwości!

Przejdź do produktu:

 • Utwórz nowe przestrzenie lub wyświetl wszystkie przestrzenie, wybierając opcję Przestrzenie w górnym menu nawigacyjnym.
 • Utwórz strony w swojej przestrzeni, wybierając opcję Utwórz w górnym menu nawigacyjnym.
Narzędzia integracji innych firm
  

Twój pakiet zawiera rozwiązanie Slack. Możesz zintegrować Slacka z oprogramowaniem Jira Software, aby otrzymywać powiadomienia Slack o zaktualizowaniu zgłoszeń lub zatwierdzeniu wydań oraz tworzyć zgłoszenia bezpośrednio z poziomu Slacka (i korzystać z wielu dodatkowych możliwości).

Aby połączyć systemy Jira i Slack, przejdź do:

 • Ustawienia projektu (menu po lewej stronie)
 • Aplikacje
 • Integracja z platformą Slack

Aby zarządzać narzędziem Slack lub je skonfigurować, przejdź do:

 • Aplikacje (górny pasek menu)
 • Zarządzaj aplikacjami (Slack pojawi się jako aplikacja systemowa)

Więcej informacji zawiera artykuł Integracja Slack z Jira Software

Chcesz użyć tego szablonu?

Użyj pakietu szablonów
obraz w tle