Close

Narzędzie Portfolio for Jira sprawia,
że każdy gra w tej samej drużynie

Wypróbuj bezpłatnie

Zyskaj możliwość monitorowania całych projektów i zespołów


Zbyt szczegółowe dane mogą utrudniać pracę — czasami wystarczy widok ogólny. Pogrupuj zgłoszenia i połącz dane w zorganizowaną hierarchię, tak aby zespół miał pełny obraz sytuacji.

W dodatku Portfolio for Jira można tworzyć nieskończoną liczbę poziomów w niestandardowej hierarchii i wizualizować harmonogramyWyświetlaj całkowity postęp i dane szacunkowe wplecione w każdy poziom hierarchii


Wyeksponuj hierarchię w zgłoszeniu Jira, aby była widoczna dla pozostałych członków zespołu

Sprawdź, czy nakłady pracy zapewniają na realizację celów biznesowych

Twórz tematy dla dodatku Portfolio for Jira dla każdego celu biznesowego


Ustal docelowe wartości procentowe nakładu pracy, które chcesz przypisać do danego tematu


Przypisuj tematy do zgłoszeń


Twórz raporty postępów w realizacji priorytetów

Docelowo

Ustal wyraźny docelowy nakład pracy, który chcesz przydzielić do każdego obszaru tematycznego.

Szacowanie

Sprawdź, czy szczegółowy plan pasuje do priorytetów na wysokim poziomie.

Rzeczywiście

Śledź przebieg prac i dbaj, aby zespół skupiał się na właściwych priorytetach.

Udostępnij raport uczestnikom projektu lub osadź w widocznym miejscu, takim jak strona Confluence

Wypróbuj narzędzie Portfolio for Jira bezpłatnie przez 30 dni

Wypróbuj bezpłatnie