Close

Dropbox

Wspólne cele, współpraca i osobiste przywiązanie to czynniki niezbędne do zbudowania zespołu, który funkcjonuje jak dobrze naoliwiona maszyna i na dodatek świetnie się przy tym bawi.

Logo Dropbox
Branża

Oprogramowanie korporacyjne

Lokalizacja

San Francisco, Kalifornia

Rozmiar firmy

1500–2000

Udostępniaj

„Jira to narzędzie, które pozwala tworzyć doskonałe oprogramowanie z wykorzystaniem wszystkich osób, ról i danych. Dla każdego jest źródłem rzetelnych informacji.”

Daniel

Inżynier, Dropbox

Dropbox: ulepszanie pracy z myślą o ludziach

Dropbox jest wiodącą ogólnoświatową platformą do współpracy, która zmienia sposób, w jaki ludzie i zespoły pracują razem. Misją tej usługi z ponad 500 milionami zarejestrowanych użytkowników w 180 krajach jest uwolnienie światowej energii twórczej poprzez zaprojektowanie bardziej świadomego sposobu pracy. Laura, Alex, Parker i Daniel należą do zespołu ds. nowych projektów, który pracuje nad nowymi interfejsami komputerowymi dla Dropbox. Zapytaliśmy o ich sposób na sprawnie działający zespół. Wskazali wspólne cele, współpracę i osobiste przywiązanie jako czynniki niezbędne do zbudowania zespołu, który funkcjonuje jak dobrze naoliwiona maszyna i na dodatek świetnie się przy tym bawi.

Członkowie zespołu ds. nowych projektów zaczęli współpracować ze sobą dwa i pół roku temu. Laura, Alex, Parker i Daniel reprezentują jedną czwartą swojego zespołu, na który składa się ośmiu inżynierów, dwóch menedżerów produktu, dwóch analityków produktu i trzech projektantów z biur w San Francisco, Seattle i Australii. Zespół stał się punktem zbiorczym dla pracowników większej organizacji, którzy chcą rozwijać pomysły będące na wczesnym etapie realizacji, i wokół tej tożsamości inkubatora został zbudowany. „Przyjemnie pracuje się w zespole, w którym mamy do czynienia z początkowym DNA produktu” — mówi Daniel, jeden z inżynierów zespołu. Członków zespołu łączy też nastawienie na klienta, które jest zgodne z podstawową wartością Dropbox: „mierz wyżej”. Zespół stale reaguje na opinie użytkowników i dostosowuje swój plan na podstawie tych informacji.

Skuteczna i przejrzysta współpraca dzięki systemowi Jira

Choć zespół jest rozproszony po całym świecie, stosuje konkretne procesy i narzędzia, które umożliwiają mu sprawną i przejrzystą współpracę. „System Jira jest kluczowym elementem naszego procesu wydawania” — zwraca uwagę Daniel. Zespół ds. nowych projektów dzieli swoje sześciotygodniowe sprinty na trzy dwutygodniowe okresy i korzysta z systemu Jira do planowania sprintów, klasyfikowania zawartości backlogu, obsługi wniosków o nowe funkcje oraz epików w przypadku złożonych obszarów funkcjonalnych obejmujących wiele okresów. Podobnie jak większość zespołów produktowych, pracują z wysoką dynamiką, a system Jira pomaga skoncentrować wysiłki grupy na tworzeniu możliwie najlepszych produktów dla klientów przy jednoczesnym monitorowaniu prędkości zespołu. Alex, jeden z analityków zespołu, i Parker, menedżer produktu, przeprowadzają cotygodniowe wykrywanie błędów, w trakcie którego korzystają z funkcji zapisywania zrzutów ekranu w Dropbox, aby dodawać zdjęcia błędów produktu do systemu Jira. Ten proces pozwala im ustalić, które nowe wydania trafią do kohorty użytkowników oraz jakie błędy je blokują.

Dodatkowo system Jira pozwala oszczędzać czas, dzięki czemu zespół może poświęcić go więcej na swoje zadania. Codzienne spotkanie scrumowe zajmuje obecnie zaledwie 10 minut, a Daniel pamięta jeszcze czasy przed wdrożeniem systemu Jira, kiedy trwało ono nawet godzinę. „[Jira] to narzędzie, które pozwala tworzyć doskonałe oprogramowanie z wykorzystaniem wszystkich osób, ról i danych. Zapewnia pojedyncze źródło rzetelnych informacji” — podkreśla.

Zespół Dropbox w procesie Jira

Poznaj zespół (od lewej do prawej): Daniel, Laura, Parker

System Jira pozwala zespołowi ds. nowych projektów dostrzec szerszy obraz bez utraty koncentracji na poszczególnych zadaniach

Jako główne narzędzie używane w pracach działu produktowego, projektowego i inżynierskiego system Jira umożliwia zespołowi ds. nowych projektów obserwowanie własnego wkładu w szerszej perspektywie przy jednoczesnym zachowaniu koncentracji na własnych zadaniach. „Dzięki systemowi Jira skłaniam Daniela do działania” — żartuje Laura. Najpierw projektuje zasób, a następnie tworzy w systemie Jira zadanie zawierające jej projekty oraz opis, aby programiści mogli utworzyć odpowiedni kod po stronie backendu. „Miło jest obserwować, jak moja praca wpisuje się w szerszy obraz projektu w systemie Jira” — dodaje. Niedawno zespół odniósł ogromny sukces po przeprojektowaniu produktu na podstawie opinii klientów oraz badań. Alex przeprowadził testy produktu, a wyniki były tak pomyślne, że wprost nie mogli w to uwierzyć.

To wspólne cele, współpraca i ludzie tworzą zespół

Wspólne cele i narzędzia to za mało, by stworzyć zespół. Gdy spytaliśmy Laurę, Alexa, Parkera i Daniela, co sprawia, że z chęcią zjawiają się w pracy każdego dnia, wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że ludzie. „Obecność świetnych osób w zespole sprawia, że na co dzień łatwiej nam się pracuje” — mówi Parker.

Wykorzystaj system Jira w pracy swojego zespołu już dziś


Ponad 40 000 organizacji na całym świecie korzysta z systemu Jira

Loga marek Square, eBay, Visa, Cisco i Pfizer