Close

Optimizely

W Optimizely, firmie odpowiedzialnej za wiodącą platformę do eksperymentowania, praca zespołowa polega na zjednoczeniu ludzi wokół wspólnego celu. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak system Jira pozwala zespołom Optimizely działać w ten sposób.

Logo Optimizely
Branża

Oprogramowanie korporacyjne

Lokalizacja

San Francisco, Kalifornia

Rozmiar firmy

0–500

Udostępniaj

„Praca zespołowa polega na współpracy i łatwości, z jaką można ją realizować. Twój zespół nie zawsze składa się z ludzi, którzy siedzą obok Ciebie, dlatego musimy wspólnie pracować nad zintegrowanymi kampaniami, dążąc do ograniczenia tarć do minimum”.

Brad

Menedżer ds. tworzenia stron internetowych, Optimizely

Spotkanie z zespołem

Optimizely, lider w dziedzinie optymalizacji doświadczeń klientów, zapewnia swoim klientom technologię pozwalającą eksperymentować ze wszystkim — od witryny internetowej po sprzedawane produkty. Jednak w kwestii narzędzia do zarządzania projektami i monitorowania tworzenia oprogramowania, w Optimizely jako globalnej organizacji nie ma potrzeby testowania, ponieważ w całości polega ona na systemie Jira.

„Jira pomaga nam współpracować w różnych biurach na całym świecie. Ktoś w Sydney może dodać informacje zwrotne w systemie Jira, a rano zobaczymy je tutaj, w San Francisco, i odpowiednio się nimi zajmiemy” — mówi Brad, menedżer ds. tworzenia stron internetowych w zespole marketingowym Optimizely.

Brad Taylor wraz z menedżerem projektów inżynierskich firmy Dae-Ho Chungiem i samozwańczą maskotką zespołu Keithem Nottonsonem (którego oficjalne stanowisko to starszy dyrektor działu programowania) to zaledwie kilku członków globalnego zespołu Optimizely wykorzystującego system Jira do ustalania priorytetów, planowania i realizowania prac. System Jira ułatwia przepływ pracy w międzynarodowych zespołach Optimizely, a także usprawnienie pracy zespołowej, zwiększenie jej przejrzystości i organizowanie jej w skali globalnej.

Globalne działanie w lokalnej atmosferze

Dla firmy Optimizely, której zespoły działają w Stanach Zjednoczonych, Amsterdamie, Sydney i wielu innych miejscach, utworzenie jednolitego środowiska pracy nieograniczonego barierami geograficznymi ma krytyczne znaczenie. „Praca zespołowa polega na współpracy i łatwości, z jaką można ją realizować. Twój zespół nie zawsze składa się z ludzi, którzy siedzą obok Ciebie, dlatego musimy wspólnie pracować nad zintegrowanymi kampaniami, dążąc do ograniczenia tarć do minimum” — wskazuje Brad.

Dla Optimizely Jira jest narzędziem ułatwiającym współpracę na poziomie globalnym. „Projekt zaczyna się od pomysłu, nabiera rozmachu, a system Jira pozwala publicznie prześledzić całą jego historię. Często zdarza się, że praca przebiega w różnych miejscach, ponieważ trzeba wykonać wiele różnych zadań. Rozpoczynając projekt, często nie wiesz, co trzeba będzie zrobić” — zauważa Keith. Oprócz poczty e-mail i kalendarza, system Jira jest jedyną kartą przeglądarki, którą Keith ma otwartą przez cały dzień. Jest to główna lista rzeczy do zrobienia dla jego zespołu, która pomaga wszystkim zachować koncentrację i „utrzymać pomysł przy życiu”, jak to opisuje Keith.

Jira w Optimizely to narzędzie nie tylko dla zespołów inżynierskich i technicznych. Zespoły prawne, kadrowe, operacyjne a nawet administracyjne wykorzystują system Jira do obsługi swoich przepływów pracy. Niedawno pion marketingowy Optimizely zrealizował szeroko zakrojoną inicjatywę przeprojektowania architektury swojej witryny, która wymagała płynnej współpracy zespołów technicznych i nietechnicznych. Jak wyjaśnia Brad: „System Jira stanowił podstawę wszystkich działań. Pracujemy w dwutygodniowych sprintach. Od samego początku każdy fragment procesu modyfikacji architektury witryny miał przypisany epik, mieliśmy różne wykresy spalania i mogłem dokładnie przewidzieć, kiedy będziemy uruchamiać poszczególne sekcje witryny, co ułatwiło przeprowadzanie szkoleń oraz komunikację z projektantami i zewnętrznymi wykonawcami. W taki właśnie sposób planowaliśmy każdy sprint”.

Dla Optimizely możliwość raportowania w systemie Jira ma krytyczne znaczenie. Kumulacyjny diagram przepływu i wykres kontrolny są po prostu zbyt złożone i zbyt dynamiczne, aby można je było tworzyć i prowadzić w arkuszu kalkulacyjnym. „Wykresy doskonale ilustrują, co się właściwie stało, i pozwalają prowadzić naprawdę owocne rozmowy w stylu: «Co się tu wydarzyło? Jak myślisz, dlaczego tak się stało?». To ważne, ponieważ dzielenie się wiedzą bywa skomplikowane. Raporty to jedyny, namacalny wskaźnik tego, co właściwie zaszło” — dodaje Keith.

Zespół Optimizely

Poznaj zespół (od lewej do prawej): Keith, Brad, Dae-Ho

Ściana

Ściana prac w toku w Optimizely

Zwiedzając biuro Optimizely w San Francisco, miniesz wielką ścianę, na której przedstawiono wszystkie prace w toku realizowane w firmie. „Pracownicy wiedzą, że autentyczna praca odbywa się w systemie Jira, ale umieszczamy to na ścianie, żeby klienci, partnerzy i potencjalni nowi pracownicy mogli rzucić okiem na wszystko, nad czym pracuje Optimizely” — mówi Keith. Ściana jest podzielona na etapy, takie jak definiowanie, projektowanie i programowanie, a na jej końcu znajduje się kolumna rakiety, która oznacza ukończenie wdrożenia.

W przyszłości Brad, Dae-Ho i Keith chcą dążyć przede wszystkim do osiągnięcia doskonałości operacyjnej: monitorowania różnych rodzajów zgłoszeń i sposobów, w jakie zespoły na nie reagują. Jak ujął to Keith, „nieźle nam idzie, ale korzystamy z systemu Jira, żeby szło nam jeszcze lepiej”.

Wykorzystaj system Jira w pracy swojego zespołu już dziś


Ponad 40 000 organizacji na całym świecie korzysta z systemu Jira

Loga marek Square, eBay, Visa, Cisco i Pfizer