Close
3 sposoby, aby Twój zespół polubił Microsoft Teams — podgląd dokumentu PDF

3 sposoby, aby Twój zespół polubił Microsoft Teams

Streszczenie dla kierownictwa


Pandemia zmieniła niemal wszystko w sposobie pracy, miejscu jej wykonywania oraz metodach komunikacji ze współpracownikami i klientami. W ramach tej transformacji wiele organizacji zdecydowało się przejść na Microsoft Teams, aby umożliwić komunikację między różnymi domami, biurami i strefami czasowymi.

Jednak zmiana jest trudna. Poruszanie się po nowych narzędziach jest trudne. Osoby obarczone zadaniem wdrożenia często stają w obliczu paradoksu „jajko czy kura”: bez częstego używania i poznawania większość użytkowników nie zdaje sobie sprawy z ogromu sposobów, w jakie aplikacja Teams może ułatwić im pracę, a z drugiej strony nieznajomość całej gamy jej zastosowań sprawia, że niechętnie się do niej logują.

Bez względu na to, czy jesteś administratorem IT, czy liderem zespołu ds. eksploatacji, wdrożenie narzędzia, takiego jak Microsoft Teams, w całej organizacji to niemały wyczyn. Dlatego opracowaliśmy ten prosty przewodnik zawierający porady i wskazówki, które pomogą menedżerom ds. eksploatacji i IT w przygotowaniu ich zespołów do skutecznego działania i przezwyciężenia częstych przeszkód związanych z aplikacją Microsoft Teams.

Z tego e-booka dowiesz się:

Jak przeprowadzić migrację z popularnych platform, takich jak poczta e-mail lub Slack

Jakie proste przypadki użycia można wykorzystać na początek

Jak używać aplikacji do tworzenia intuicyjnych przepływów pracy w Teams

Jak zapewnić skuteczność zespołowi, wykorzystując uprawnienia, zabezpieczenia i ustawienia administracyjne

Jakie EmojiOps oraz inne praktyki kulturowe możesz wdrożyć