Close

Atlassian + Dropbox

Wykorzystaj kombinację produktów Atlassian i Dropbox, aby zrealizować wszystkie zadania i uwolnić potencjał tkwiący w zespole, niezależnie od tego, czy jego członkowie przebywają w siedzibie firmy, czy pracują zdalnie. Nasze płynne integracje umożliwiają zespołom usprawnienie pracy, poprawę współpracy oraz lepsze zarządzanie projektami.

Logo Atlassian + logo Dropbox

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami i zasobami dotyczącymi najnowszej integracji obejmującej produkty Dropbox i Atlassian.


Logo Trello

Dodatek Power-Up Dropbox dla Trello

Spotykaj się z zespołem tam, gdzie pracują jego członkowie — w chmurze. Dodatek Power-Up Dropbox pozwala przenosić zawartość z serwisu Dropbox bezpośrednio do Trello, dzięki czemu zyskujesz szerszy kontekst podczas zarządzania projektami we współpracy z innymi członkami zespołu. Możesz wyświetlać bogate miniatury i korzystać z podglądów plików Dropbox w Trello, a także przeglądać metadane plików Dropbox w komentarzu na karcie Trello.

Dodawanie zawartości Dropbox do Trello
Podgląd plików Dropbox w Trello

Udostępniaj zawartość Dropbox w Trello

Masz ważne treści do udostępnienia zespołowi? Musisz zainicjować przepływ pracy oparty na współpracy?

Przycisk Dodaj do Trello w Dropbox pozwoli Ci łatwo i szybko udostępnić pliki projektu na karcie Trello lub utworzyć nową kartę bez opuszczania konta Dropbox. Możesz również śledzić postęp pliku dołączonego do karty Trello w kanale aktywności Dropbox.


Logo Jira
Dodawanie łącza do serwisu Dropbox

NOWOŚĆ! Inteligentne łącza do zawartości Dropbox w Jira Cloud

Wystarczy wpisać /dropbox w edytorze, aby szybko znaleźć i wstawić pliki z serwisu Dropbox bez przerywania pisania.

Koniec z przełączaniem kontekstu

Jeśli w trakcie współpracy z zespołem chcesz mieć inny widok podczas udostępniania plików, po prostu przełącz widok inteligentnego łącza na łącze do karty, aby wyświetlić podgląd treści, niektóre metadane i przyciski działań. Inteligentne łącza eliminują konieczność przełączania kontekstu.

Podgląd Dropboksa ze zgłoszenia Jira

Logo Confluence

Wstawiaj łącza do serwisu Dropbox przy użyciu polecenia z ukośnikiem („/”)

Aby umieścić dowolny typ pliku bezpośrednio na stronie Confluence, wystarczy wpisać /dropbox. Zsynchronizuj konta i oszczędzaj czas dzięki temu przydatnemu makro.

Komenda z ukośnikiem — zrzut ekranu
Aktualizacja witryny internetowej — zrzut ekranu

Pokaż zamiast opisywać — dzięki inteligentnym łączom

Wyróżnij łącza, tworząc kartę z widokiem zawartości Dropbox. Pokaż źródło pliku, miniaturę oraz datę ostatniej aktualizacji. Pozwól członkom zespołu zobaczyć podgląd pliku przed jego pobraniem.