Close

Atlassian i AWS

Atlassian i AWS razem tworzą integracje, które pozwalają zespołom pracować jak najsprawniej. Bez względu na to, czy Twój zespół już działa w chmurze, czy dopiero się do niej przenosi, nasze integracje pomogą Ci rozwijać i skalować działalność.

Atlassian i AWS
Narzędzia Integracji

Wyświetl integracje

Dowiedz się, jak skonfigurować integracje w chmurze między AWS i Opsgenie, Bitbucket oraz Jira Service Management.

Aktualności i artykuły

Przeczytaj najnowsze wiadomości i artykuły o AWS na blogu Atlassian.

Zasoby

Narzędzia Integracji

Arkusz danych: Integracje Atlassian i AWS

Dowiedz się więcej o integracjach z produktami AWS, takimi jak AWS Security Hub, AWS Service Catalog i AWS CloudWatch.

Całkowity wpływ ekonomiczny systemu Atlassian Jira Software dla zespołów DevOps

Z badania przeprowadzonego przez firmę Forrester we współpracy z Atlassian i AWS dowiesz się, jakie oszczędności kosztów i korzyści biznesowe może przynieść zastosowanie metodyki DevOps w pracach nad oprogramowaniem.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami i zasobami dotyczącymi najnowszej integracji obejmującej produkty AWS i Atlassian

Bitbucket

Bitbucket Cloud + Amazon CodeGuru Reviewer

Zintegruj Bitbucket Cloud z CodeGuru Reviewer i skorzystaj z usługi uczenia maszynowego Amazon, aby zautomatyzować przegląd kodu i zalecenia dotyczące wydajności aplikacji. Ulepszaj jakość kodu z każdym commitem w Bitbucket, korzystając z narzędzi do skanowania i korygowania CodeGuru Reviewer bezpośrednio w pull requeście.

wdrożenie aws

Bitbucket Pipelines + wdrożenia AWS

Zautomatyzuj wdrażanie w AWS za pomocą Bitbucket Pipelines. Wybierz jeden z wielu wstępnie skonfigurowanych i obsługiwanych potoków, aby wdrażać swoje aplikacje w AWS łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej.


Jira Service Management

Integracje AWS Service Management Connector for Server/Data Center oraz AWS Service Catalog for Cloud

Integracja AWS Service Management Connector for Jira Service Management umożliwia pracownikom wysyłanie wniosków o usługi AWS i ich aprowizowanie bezpośrednio w portalu Jira Service Management. Nawet w obliczu zmieniającego się zapotrzebowania zespoły IT mogą zapewnić doskonałą obsługę dzięki szybkim zatwierdzeniom i centralnemu punktowi przyjmowania wniosków o usługi.


Opsgenie

Usługi DevOps Guru firmy Amazon i Opsgenie dostarczają analizy operacyjne właściwym osobom i zespołom

Usługa DevOps Guru firmy Amazon wykorzystuje uczenie maszynowe do identyfikowania zachowań aplikacji, które wykraczają poza jej typowe wzorce działania. Opsgenie może przechwytywać te analizy i kierować je do odpowiednich zespołów, bazując na harmonogramie dyżurów domowych, regułach Routing Rule i zasadach eskalacji, dzięki czemu alerty krytyczne nigdy nie zostaną pominięte.

Webinarium: Opsgenie i AWS Security Hub

Dowiedz się, jak powstrzymać ataki za pomocą rozwiązania automatycznego wykrywania i usuwania zagrożeń od AWS i Opsgenie.

Wpis na blogu: Łatwiejsze działania DevOps dzięki Opsgenie i AWS CloudFormation Registry oraz CLI

Opsgenie jest dumnym partnerem premiery AWS CloudFormation Registry and CLI — rozszerzenia usługi CloudFormation. Użytkownicy mogą teraz skorzystać z obsługi Opsgenie, aby zwiększyć możliwości procesu IaC w środowiskach AWS.


Rozpocznij

Dowiedz się, jak skonfigurować integracje w chmurze między AWS a Opsgenie, Bitbucket i Jira Service Management.