Close

Przyszłe ceny wersji Data Center dla sektora administracji publicznej i w Chinach


Informacje ogólne i często zadawane pytania

15 lutego 2024 roku czasu PT Atlassian zaktualizuje cennik dla wszystkich następujących produktów Data Center:

 • Jira Software
 • Confluence
 • Jira Service Management

Aktualizacja cen będzie dotyczyła nowo zakupionych produktów, a także odnowień i uaktualnień dotychczasowych produktów. Jeżeli wycena została wygenerowana przed 15 lutego 2024 roku czasu PT, będzie ona respektowana z uwzględnieniem wcześniejszych cen aż do końca okresu swojej ważności. Wyceny wygenerowane 15 lutego 2024 roku czasu PT lub po tej dacie będą bazowały na nowych cenach.

Na tej stronie znajdują się często zadawane pytania dotyczące nadchodzącej aktualizacji cen i szczegółowe tabele cen według produktu i poziomu ilościowego użytkowników. Nowe ceny będą obowiązywały dopiero od 15 lutego 2024 roku czasu PT. Aby omówić z nami bezpośrednio, jak te zmiany wpłyną na Ciebie, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.

Przypominamy, że obecnie korzystasz z planu cenowego dla sektora administracji publicznej lub dla Chin, który oferuje niższe poziomy ilościowe użytkowników niż standardowe plany Atlassian Data Center. Poniższe tabele cen odpowiadają Twoim konkretnym planom cenowym.

Pytania ogóle

Kiedy zmiana cen wchodzi w życie? Copy link to heading Copied! Pokaż

Zmiana cen zacznie obowiązywać przy kolejnym odnowieniu dokonanym 15 lutego 2024 roku czasu PT lub po tej dacie.

Jakie ulepszenia wprowadzono w ciągu ostatniego roku? Copy link to heading Copied! Pokaż

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wprowadziliśmy ulepszenia i funkcje, takie jak:

 • Aktualizacja szablonu VPAT pod kątem zgodności z sekcją 508 (Jira Software, Jira Service Management, Confluence) Zaktualizowano szablony Voluntary Product Accessibility Templates (VPAT) pod kątem zgodności z sekcją 508 amerykańskiej ustawy Rehabilitation Act.

 • Konfiguracja pustego pola niestandardowego (Jira Software) Możliwość wyświetlenia lub ukrycia pustych pól niestandardowych w widoku zgłoszenia.

 • Automatycznie zarządzane sprinty (Jira Software) Oszczędzanie czasu dzięki automatycznemu ustawianiu dat rozpoczęcia i zakończenia sprintów.

 • Ulepszenia importu/eksportu witryny i przestrzeni (Confluence) Zapewnienie administratorom lepszej widoczności oraz kontroli w zakresie zadań importu/eksportu witryny i przestrzeni podczas przenoszenia danych między instancjami Confluence. Poprawiono również szybkość i niezawodność.

 • Wyświetlanie komentarzy śródwierszowych w trybie edycji (Confluence) Udostępnienie użytkownikom lepszego przepływu tworzenia treści poprzez umożliwienie im wyświetlania i rozstrzygania komentarzy śródwierszowych w edytorze.

 • Korzystanie z emoji (Confluence) Możliwość wyrażenia siebie dzięki ulepszeniom edytora, takim jak łatwe wybieranie i wstawianie nowo wbudowanych emoji. W kolejnym wydaniu zostanie również wprowadzona obsługa własnych niestandardowych emoji.

 • Komentarze i załączniki do zatwierdzeń (Jira Service Management) Ulepszenia przepływów pracy zatwierdzania umożliwiające użytkownikom pozostawianie komentarza dla osoby składającej wniosek podczas podejmowania decyzji o zatwierdzeniu, a administratorom skonfigurowanie, czy w przypadku zatwierdzonych i/lub odrzuconych wniosków wymagane są komentarze.

To zaledwie kilka ulepszeń wprowadzonych w minionym roku, a wciąż trwają pracę nad wieloma kolejnymi. Na stronie planu rozwoju wersji Data Center można znaleźć informacje o najnowszych i nadchodzących funkcjach w naszych produktach Data Center.

Czy ceny aplikacji partnerów Marketplace ulegną zmianie? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aplikacje ze sklepu Atlassian Marketplace nie są objęte tą zmianą cen. Ceny dostępnych w sklepie Marketplace aplikacji ustalają twórcy poszczególnych aplikacji, dlatego mogę one zawsze ulec zmianie. Pytania dotyczące zmian cen aplikacji ze sklepu Marketplace należy kierować bezpośrednio do twórców aplikacji, z którymi można skontaktować się, korzystając z informacji zamieszczonych w sklepie Atlassian Marketplace.

Dlaczego wzrastają ceny produktów? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Te aktualizacje odzwierciedlają nasze ciągłe zaangażowanie w ulepszanie wersji Data Center, naszej wiodącej oferty do samodzielnego zarządzania, zapewniając poprawę wydajności na dużą skalę, dostarczając zaufane zabezpieczenia klasy korporacyjnej i zgodność z przepisami, a także modernizując natywne funkcje produktu w celu zwiększenia produktywności. Aby zobaczyć najnowsze ulepszenia wprowadzone w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zapoznaj się z naszymi inwestycjami w produkty.

Jakie rabaty są dostępne dla klientów wersji Data Center zainteresowanych migracją do wersji Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Możesz odnowić licencję Data Center i skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego związanego z migracją do chmury, aby przetestować funkcje, przygotować weryfikację koncepcji i zaplanować migrację do wersji Cloud.

Oferujemy również zniżki związane z podwójnym licencjonowaniem, aby pomóc zainteresowanym klientom w migracji do wersji Cloud.

Jakie mam możliwości co do dalszych kroków? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Opcja 1: odnów dotychczasową subskrypcję Data Center:

Cena odnowienia subskrypcji Data Center będzie zależała od daty utworzenia wyceny na odnowienie albo uaktualnienie do wyższego lub niższego poziomu ilościowego użytkowników.

Klienci wersji Data Center mogą dokonać odnowienia w dowolnym momencie za pośrednictwem witryny MAC.

Opcja 2: zapoznaj się z możliwościami migracji do wersji Cloud:

Jeśli rozważasz przejście na plan Cloud, możesz skorzystać z naszej szczegółowej oceny, aby otrzymać spersonalizowane zalecenia dotyczące migracji oraz zasoby dopasowane do potrzeb zespołu w zakresie migracji.

Migracja do wersji Cloud pozwala w pełni wykorzystać potencjał platformy Atlassian, która rozrasta się razem z Twoją firmą, jest w stanie zapewnić integrację wszystkich Twoich narzędzi i z każdym dniem działa coraz szybciej i w sposób bardziej inteligentny.

Aby ułatwić to przejście, oferujemy następujące udogodnienia:

Zarejestruj się, aby skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego związanego z migracją do chmury. Wszystkim klientom korzystającym z wersji Data Center oferujemy możliwość poznania, oceny i migracji do wersji Cloud bez ponoszenia opłat przez pozostały okres subskrypcji Data Center (maksymalnie 12 miesięcy i 10 000 użytkowników).

Opcja 3: Odnawianie produktów w oparciu o umowę wieloletnią

Skontaktuj się z nami, aby omówić dostępne opcje gwarancji niezmienności cen na 12- lub 24-miesięczny okres.

Pytania dotyczące rozliczeń i licencji

Jak obliczyć cenę po aktualizacji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Cenę roczną po aktualizacji może obliczyć tylko osoba kontaktowa ds. rozliczeniowych i/lub technicznych wskazana na opłaconej fakturze. Zaloguj się do witryny my.atlassian.com i wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij pozycję Orders (Zamówienia) na górnym pasku nawigacyjnym.
 2. Wybierz opcję Invoices (Faktury) w obszarze Order Center (Centrum zamówień).
 3. Wyszukaj najnowsze opłacone faktury za produkty Data Center.
 4. Pobierz i otwórz plik PDF, a następnie przejdź do strony szczegółów.
 5. Porównaj ceny produktów z nowymi tabelami cen wersji Data Center.

Uwaga dotycząca cen wersji Data Center:

W przypadku cen rocznych Atlassian stosuje model stałych cen dla poszczególnych poziomów ilościowych użytkowników. Przykładowo cena Jira Software dla 450 użytkowników będzie roczną ceną za poziom ilościowy 500 użytkowników — $44,000.

W celu dokładniejszego zrozumienia spójrzmy na następujący scenariusz: jeśli do swoich 450 użytkowników w Jira Software dodasz jeszcze 75 użytkowników, łącznie będziesz mieć 525 użytkowników. To spowoduje, że zakwalifikujesz się do poziomu ilościowego 1000 użytkowników, którego roczny koszt wynosi $76,000 — nie będziesz płacić osobno za 450, a osobno za 75 użytkowników, czyli za dwa odrębne poziomy.

Uwaga: ceny roczne za poszczególne poziomy użytkowników różnią się w zależności od produktu Atlassian i planu.

Czy mogę odnowić subskrypcję Data Center na dłużej niż rok? Copy link to heading Copied! Pokaż

Subskrypcję Data Center można nadal odnawiać na maksymalnie dwa lata. Skontaktuj się z nami, aby szczegółowo omówić dostępne opcje.

Co zrobić, jeśli mam otwartą ofertę (odnowienia bądź uaktualnienia do wyższej lub niższej wersji) po istniejących cenach? Copy link to heading Copied! Pokaż
 • Jeśli wycena została utworzona przed 15 lutego 2024 roku czasu PT, ceny wyszczególnione w wycenie będą respektowane do końca okresu jej ważności.
 • Jeśli wycena będzie edytowana 15 lutego 2024 czasu PT lub po tej dacie, wówczas cała wycena zostanie przeliczona w celu uwzględnienia nowych cen.
 • Jeśli dotychczasowa wycena wygaśnie lub zostanie usunięta i konieczne będzie utworzenie nowej wyceny 15 lutego 2024 roku czasu PT lub po tej dacie, nowa wycena będzie uwzględniała nowe ceny.
Jak długo mogę pozostać przy bieżących cenach? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Skontaktuj się z nami, aby omówić dostępne opcje gwarancji niezmienności cen na 12- lub 24-miesięczny okres.

Czy muszę zapłacić nową cenę, jeśli moja subskrypcja wygaśnie, zanim ją odnowię? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Jeśli subskrypcja wygaśnie i/lub zostanie odnowiona przed 15 lutego 2024 roku czasu PT, opłata zostanie naliczona według bieżących cen. Jeśli natomiast subskrypcja wygaśnie lub zostanie odnowiona 15 lutego 2024 roku czasu PT lub po tej dacie, opłata zostanie naliczona według nowych cen.

Czy wartości procentowe rabatów na licencje Academic dla instytucji edukacyjnych ulegną zmianie? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Wartości procentowe rabatów na licencje Academic nie ulegną zmianie. Kwalifikujące się szkoły policealne oraz uczelnie wyższe mogą otrzymać 50% rabatu od cen komercyjnych w przypadku nowego zakupu produktów Atlassian oraz ich uaktualnienia i odnowienia.

Czy subskrypcje Community wersji Data Center nadal będą dostępne bezpłatnie? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Wartości procentowe rabatów na licencje Community dla społeczności nie ulegną zmianie. Kwalifikujące się charytatywne organizacje non-profit, które nie deklarują żadnej przynależności religijnej, a ich działalność nie ma charakteru rządowego, edukacyjnego, komercyjnego ani politycznego, nadal mogą otrzymać licencje Community dla społeczności bezpłatnie. Dodatkowo możesz przejść na subskrypcję Cloud Community z rabatem 75% od ceny katalogowej wersji Cloud.

Informacje zawarte na tej stronie zawierają deklaracje dotyczące przyszłości, a podane przy nich szacunkowe daty są obarczone dozą niepewności. Wszystkie deklaracje dotyczące przyszłości są obarczone znanymi i nieznanymi formami ryzyka, niepewnością i mogą ulec zmianie.