Close

Microservices security: How to protect your architecture


Microservices transform large software programs into smaller, more manageable services that communicate efficiently, enhancing operational efficiency and adaptability compared to traditional monolithic programs. They use a layered approach to security, from the source code to how they handle data and connections.

Wat zijn microservices?


Microservices break large software programs into smaller, more manageable parts. These small parts, or services, communicate with each other in simple, efficient ways. Unlike the previous method of developing large, monolithic programs, this arrangement enhances operational efficiency and adaptability.

The way businesses use microservices architecture is expanding. Experts predict that cloud microservices will grow by 21.7% and reach a value of $6.62 billion by 2030. Companies are leaning toward flexible and scalable software development methods, especially with cloud-native technologies. For instance, Netflix, a pioneer in this realm, Netflix successfully transitioned from a monolithic to a microservices architecture. It significantly improved their scalability and accelerated deployment speeds, setting a benchmark in the industry for innovative cloud-based solutions.

Keeping microservices safe is essential. Each small service, which usually runs in the cloud, needs strong protection. This makes security best practices, such as controlling access, vital. Choosing the best programming languages and tools is critical to ensuring these services are safe and effective.

Wat zijn microservices?


Microservices break large software programs into smaller, more manageable parts. These small parts, or services, communicate with each other in simple, efficient ways. Unlike the previous method of developing large, monolithic programs, this arrangement enhances operational efficiency and adaptability.

The way businesses use microservices architecture is expanding. Experts predict that cloud microservices will grow by 21.7% and reach a value of $6.62 billion by 2030. Companies are leaning toward flexible and scalable software development methods, especially with cloud-native technologies. For instance, Netflix, a pioneer in this realm, Netflix successfully transitioned from a monolithic to a microservices architecture. It significantly improved their scalability and accelerated deployment speeds, setting a benchmark in the industry for innovative cloud-based solutions.

Keeping microservices safe is essential. Each small service, which usually runs in the cloud, needs strong protection. This makes security best practices, such as controlling access, vital. Choosing the best programming languages and tools is critical to ensuring these services are safe and effective.

What is microservices security?


Microservices security safeguards each small, autonomous unit within a microservices architecture. This approach divides large software programs into separate, smaller services, each operating independently.

While this enhances software quality and flexibility, it also introduces unique risks. The main challenges include increased potential attack points and the complexity of managing varied security protocols across the different services. Effective microservices security is crucial, as a vulnerability in any single service can potentially compromise the entire system.

De voordelen van microservices zijn onder andere eenvoudig beheer, de mogelijkheid om verschillende programmeertalen te gebruiken en aanpassingsvermogen. Maar aan deze voordelen zijn ook veiligheidsvereisten verbonden. Elke microservice heeft mogelijk extra beveiliging nodig, wat het risico voor je systeem kan vergroten.

Om microservices te beschermen, moet je een gedistribueerd systeem gebruiken om knelpunten te voorkomen, waaronder het implementeren van snelheidsbeperkingen. Beveiliging en veilige communicatie zouden voor elk klein onderdeel een prioriteit moeten zijn, ongeacht de programmeertaal. Het is cruciaal om een gedetailleerd plan te hebben voor de beveiliging van deze afzonderlijke onderdelen. Het voorkomt hiaten in de beveiliging en vermindert het risico op aanvallen of inbreuken in een gefragmenteerde architectuur.

API gateway

An API gateway is the front door for all client interactions with microservices. It aggregates requests from various clients, directs them to appropriate microservices, and compiles the responses. This pattern simplifies the client-side experience, offering a unified interface with individual services. 

It's beneficial for managing cross-cutting concerns, such as authentication, logging, and SSL termination.

admin-cloud-icon
gerelateerd materiaal

Infrastructure-as-a-service

Pictogram van drie ringen
Oplossing bekijken

Beheer je gedistribueerde architectuur met Compass

Gebruik authenticatie- en autorisatiemethoden

Bij het bouwen van microservices is het essentieel om authenticatie en autorisatie in te stellen. Authenticatie controleert de identiteit van de gebruiker. De autorisatie verleent toegangsrechten aan een gebruiker of machine.

Authenticatie en autorisatie werken als bewakers en controleren wie wat mag doen op een systeem. Dit is vooral belangrijk bij microservices omdat elke service kwetsbaarheden kan hebben.

Communicatie beheren tussen microservices

Het beveiligen van microservices met duidelijke communicatiekanalen versterkt een netwerk. Stel je elke microservice voor als een fort en hun verbindingen als bruggen. Versleutelde gegevens worden over deze bruggen getransporteerd met behulp van Transport Layer Security (TLS), die privégegevens veilig houdt.

Mutual TLS (mTLS) verifieert de identiteit van beide partijen in een netwerkverbinding en is essentieel voor de beveiliging van microservices.

TLS en mTLS doen meer dan alleen gegevens veilig houden in een Open DevOps-omgeving. Ze helpen bij het bouwen van een netwerk waarin elke interactie tussen services veilig is, wat essentieel is voor het bouwen van een microservicesysteem dat veilig en betrouwbaar is.

CQRS

Command Query Responsibility Segregation (CQRS) is about dividing database operations into commands (which modify data) and queries (which read data). 

This separation optimizes data storage and performance by independently scaling read and write workloads. It's beneficial in systems where the nature and volume of reads and writes vary significantly.

Saga

The saga pattern addresses complex transactions across multiple microservices by breaking them into smaller, manageable operations. Each service handles its part of the transaction. If a step fails, the saga initiates compensating actions to mitigate the impact of the failure on previous operations. 

This method allows for distributed transactions while maintaining the autonomy of each microservice, which aids in data consistency without tight coupling.

Bulkhead

Named after the partitions in a ship, the bulkhead pattern limits failures to a single service or a group of services. It isolates parts of the application so that if one part overloads or fails, the others continue to function. This isolation improves the system's fault tolerance and resilience.

Database-per-service

With database-per-service, each microservice has a dedicated database. This prevents database calls from one service from impacting others. It ensures loose coupling and high cohesion, making services more resilient to change and easier to scale and maintain.

Waarom is de beveiliging van microservices belangrijk?


De beveiliging van microservices is om verschillende redenen cruciaal:

  • Voorkomt datalekken: elke microservice werkt onafhankelijk, waardoor de kwetsbaarheid voor inbreuken mogelijk toeneemt. Adequate beveiligingsmaatregelen minimaliseren dit risico.
  • Houdt de reputatie hoog: sterke beveiliging helpt incidenten te voorkomen die de reputatie van een bedrijf kunnen schaden.
  • Zorgt voor het vertrouwen van klanten: in gevoelige sectoren zoals het bankwezen, de gezondheidszorg en de online detailhandel is robuuste beveiliging van cruciaal belang om het vertrouwen van klanten te behouden.
  • Ondersteunt innovatie: goede beveiligingsmethoden maken veiligere experimenten en innovatie binnen de microservicesarchitectuur mogelijk.
  • Beschermt de integriteit van het systeem: uitgebreide beveiligingsmaatregelen zorgen voor de veerkracht en betrouwbaarheid van het systeem in het algemeen. Deze zijn cruciaal voor een soepele werking en continuïteit van de service.

Compass gebruiken om je microservices te beveiligen


De beveiliging van microservices is essentieel voor succesvolle softwareontwikkeling. Compass van Atlassian kan je helpen bij het aanmaken van een robuust en effectief beveiligingsplan voor microservices. Met tools zoals Scorecard kun je eenvoudig de status van de software controleren.

Compass, uitgebreid met functies die zijn gemaakt op Atlassian Forge, is een uitgebreide tool om best practices vast te stellen, prestaties bij te houden en teamwerk aan te moedigen. Atlassian Forge, een uitbreidbaar ervaringsplatform voor ontwikkelaars, centraliseert en verbindt uiteenlopende informatie over technische resultaten en teamsamenwerking.

Het maakt al deze gegevens toegankelijk en doorzoekbaar vanaf één centrale locatie, wat het projectmanagement en de teamcoördinatie aanzienlijk stroomlijnt. Deze integratie van Compass met de mogelijkheden van Atlassian Forge resulteert in een meer samenhangende en efficiënte werkomgeving voor ontwikkelteams.

Het biedt ook tools die controleren op zwakke plekken om je te helpen beveiligingsrisico's het hoofd te bieden, met autorisatie- en authenticatiefuncties om gevoelige gegevens te beschermen.

Meer informatie over Compass voor de beveiliging van je microservices.

Beveiliging van microservices: veelgestelde vragen


Wat zijn veelvoorkomende beveiligingsrisico's bij microservices?

Een belangrijk risico voor microservices is dat er meerdere verschillende services zijn, elk met een toegangspunt. Dit kan het voor aanvallers makkelijker maken om binnen te komen. Een ander probleem is de manier waarop deze services gegevens delen, waardoor solide beveiligingsmethoden cruciaal zijn.

Authenticatie- en autorisatieparameters kunnen in strijd zijn met het bieden van evenwichtige, gecontroleerde toegang en gebruiksgemak. Strenge beveiligingscontroles kunnen leiden tot complexe toegangsprocedures, wat de gebruikerservaring belemmert. Omgekeerd kan de beveiliging worden afgezwakt als je toegang te makkelijk maakt, waardoor het systeem kwetsbaar wordt voor niet-geautoriseerde toegang. Dit evenwicht is cruciaal om de beveiligingsintegriteit en gebruiksgemak binnen de microservicesarchitectuur te behouden.

Moet ik een API-gateway gebruiken voor de beveiliging van microservices?

Een API-gateway fungeert als hoofdingang van het systeem en helpt de beveiliging effectiever te beheren. Deze gateway maakt het eenvoudiger om de toegang te controleren en houdt gegevens veilig en privé.

Een gateway beheert ook de gegevensstroom, helpt bij het opsporen en stoppen van aanvallen en zorgt ervoor dat gegevens die tussen de services worden gedeeld, veilig zijn. Een gateway is dus cruciaal voor de beveiliging van je microservices.

Welke rol speelt encryptie in de beveiliging van microservices?

Encryptie beschermt gegevens tijdens de overdracht tussen services, waardoor ze onleesbaar worden als ze worden onderschept. Encryptie fungeert ook als een beschermend slot voor opgeslagen gegevens, waardoor niet-geautoriseerde toegang wordt voorkomen.


Deel dit artikel
Volgend onderwerp

Aanbevolen artikelen

Bookmark deze resources voor meer informatie over soorten DevOps-teams of voor voortdurende updates over DevOps bij Atlassian.

Toelichting DevOps

Compass-community

illustratie obstakels overwinnen

Tutorial: Een component aanmaken

Afbeelding van kaart

Ga gratis aan de slag met Compass

Meld je aan voor onze DevOps-nieuwsbrief

Thank you for signing up