Close

Microservices security: How to protect your architecture


Microservices transform large software programs into smaller, more manageable services that communicate efficiently, enhancing operational efficiency and adaptability compared to traditional monolithic programs. They use a layered approach to security, from the source code to how they handle data and connections.

Securing each independent service in a microservices architecture is crucial for DevOps teams. Key strategies include establishing robust authentication and authorization, securing communication with TLS and mTLS protocols, prioritizing container security, implementing centralized monitoring, having an effective incident response plan, and regularly reviewing security measures. These practices are essential for protecting data and maintaining a flexible, reliable, and secure microservices system.

This article aims to be a resourceful guide, offering practical advice and strategies for DevOps teams. We'll dive into how to bolster the security of your microservices, an essential aspect of software development, to ensure data protection and customer confidence.

Wat zijn microservices?


Microservices break large software programs into smaller, more manageable parts. These small parts, or services, communicate with each other in simple, efficient ways. Unlike the previous method of developing large, monolithic programs, this arrangement enhances operational efficiency and adaptability.

The way businesses use microservices architecture is expanding. Experts predict that cloud microservices will grow by 21.7% and reach a value of $6.62 billion by 2030. Companies are leaning toward flexible and scalable software development methods, especially with cloud-native technologies. For instance, Netflix, a pioneer in this realm, Netflix successfully transitioned from a monolithic to a microservices architecture. It significantly improved their scalability and accelerated deployment speeds, setting a benchmark in the industry for innovative cloud-based solutions.

Keeping microservices safe is essential. Each small service, which usually runs in the cloud, needs strong protection. This makes security best practices, such as controlling access, vital. Choosing the best programming languages and tools is critical to ensuring these services are safe and effective.

What is microservices security?


Microservices security safeguards each small, autonomous unit within a microservices architecture. This approach divides large software programs into separate, smaller services, each operating independently.

While this enhances software quality and flexibility, it also introduces unique risks. The main challenges include increased potential attack points and the complexity of managing varied security protocols across the different services. Effective microservices security is crucial, as a vulnerability in any single service can potentially compromise the entire system.

De voordelen van microservices zijn onder andere eenvoudig beheer, de mogelijkheid om verschillende programmeertalen te gebruiken en aanpassingsvermogen. Maar aan deze voordelen zijn ook veiligheidsvereisten verbonden. Elke microservice heeft mogelijk extra beveiliging nodig, wat het risico voor je systeem kan vergroten.

Om microservices te beschermen, moet je een gedistribueerd systeem gebruiken om knelpunten te voorkomen, waaronder het implementeren van snelheidsbeperkingen. Beveiliging en veilige communicatie zouden voor elk klein onderdeel een prioriteit moeten zijn, ongeacht de programmeertaal. Het is cruciaal om een gedetailleerd plan te hebben voor de beveiliging van deze afzonderlijke onderdelen. Het voorkomt hiaten in de beveiliging en vermindert het risico op aanvallen of inbreuken in een gefragmenteerde architectuur.

admin-cloud-icon
gerelateerd materiaal

Infrastructure-as-a-service

Pictogram van drie ringen
Oplossing bekijken

Beheer je gedistribueerde architectuur met Compass

Waarom is de beveiliging van microservices belangrijk?


De beveiliging van microservices is om verschillende redenen cruciaal:

  • Voorkomt datalekken: elke microservice werkt onafhankelijk, waardoor de kwetsbaarheid voor inbreuken mogelijk toeneemt. Adequate beveiligingsmaatregelen minimaliseren dit risico.
  • Houdt de reputatie hoog: sterke beveiliging helpt incidenten te voorkomen die de reputatie van een bedrijf kunnen schaden.
  • Zorgt voor het vertrouwen van klanten: in gevoelige sectoren zoals het bankwezen, de gezondheidszorg en de online detailhandel is robuuste beveiliging van cruciaal belang om het vertrouwen van klanten te behouden.
  • Ondersteunt innovatie: goede beveiligingsmethoden maken veiligere experimenten en innovatie binnen de microservicesarchitectuur mogelijk.
  • Beschermt de integriteit van het systeem: uitgebreide beveiligingsmaatregelen zorgen voor de veerkracht en betrouwbaarheid van het systeem in het algemeen. Deze zijn cruciaal voor een soepele werking en continuïteit van de service.

Je microservices beveiligen


Door Compass te gebruiken om microservices te beveiligen, kunnen projecten veranderen en groeien. Met Compass kunnen teams experimenteren en nieuwe functies aanpassen als dat nodig is. Dit maakt het eenvoudiger om de code bij te werken en versnelt de time-to-market terwijl de veiligheidsrisico's onder controle worden gehouden.

Dit is hoe je je microservices beveiligt voor een betere bescherming:

Gebruik authenticatie- en autorisatiemethoden

Bij het bouwen van microservices is het essentieel om authenticatie en autorisatie in te stellen. Authenticatie controleert de identiteit van de gebruiker. De autorisatie verleent toegangsrechten aan een gebruiker of machine.

Authenticatie en autorisatie werken als bewakers en controleren wie wat mag doen op een systeem. Dit is vooral belangrijk bij microservices omdat elke service kwetsbaarheden kan hebben.

Communicatie beheren tussen microservices

Het beveiligen van microservices met duidelijke communicatiekanalen versterkt een netwerk. Stel je elke microservice voor als een fort en hun verbindingen als bruggen. Versleutelde gegevens worden over deze bruggen getransporteerd met behulp van Transport Layer Security (TLS), die privégegevens veilig houdt.

Mutual TLS (mTLS) verifieert de identiteit van beide partijen in een netwerkverbinding en is essentieel voor de beveiliging van microservices.

TLS en mTLS doen meer dan alleen gegevens veilig houden in een Open DevOps-omgeving. Ze helpen bij het bouwen van een netwerk waarin elke interactie tussen services veilig is, wat essentieel is voor het bouwen van een microservicesysteem dat veilig en betrouwbaar is.

Compass gebruiken om je microservices te beveiligen


De beveiliging van microservices is essentieel voor succesvolle softwareontwikkeling. Compass van Atlassian kan je helpen bij het aanmaken van een robuust en effectief beveiligingsplan voor microservices. Met tools zoals Scorecard kun je eenvoudig de status van de software controleren.

Compass, uitgebreid met functies die zijn gemaakt op Atlassian Forge, is een uitgebreide tool om best practices vast te stellen, prestaties bij te houden en teamwerk aan te moedigen. Atlassian Forge, een uitbreidbaar ervaringsplatform voor ontwikkelaars, centraliseert en verbindt uiteenlopende informatie over technische resultaten en teamsamenwerking.

Het maakt al deze gegevens toegankelijk en doorzoekbaar vanaf één centrale locatie, wat het projectmanagement en de teamcoördinatie aanzienlijk stroomlijnt. Deze integratie van Compass met de mogelijkheden van Atlassian Forge resulteert in een meer samenhangende en efficiënte werkomgeving voor ontwikkelteams.

Het biedt ook tools die controleren op zwakke plekken om je te helpen beveiligingsrisico's het hoofd te bieden, met autorisatie- en authenticatiefuncties om gevoelige gegevens te beschermen.

Meer informatie over Compass voor de beveiliging van je microservices.

Architecture

In terms of their build, microservices are a distributed architecture with independent, loosely coupled services making up an application. Web services stand on a standardized architecture that enables interoperable communication between systems.

Scope

Microservices are typically smaller in scope. Each service focuses on a specific business functionality (e.g., one service focuses on the shopping cart, and another focuses on user-generated content). Meanwhile, web services can be larger in scope and often represent larger functional components.
 

Communication protocol

When microservices communicate, they use a variety of protocols, such as HTTP, AMQP, and gRPC. When web services communicate with other systems, they use standardized protocols, such as SOAP, REST, and XML-RPC.

Deployment

Developers deploy microservices independently, often using containerization to isolate them from other services and ease the deployment process. Web services, in contrast, are typically deployed as a single unit or a collection of services in a monolithic application.

Complexity

While both services have their fair share of complexity, microservices are typically more complex in terms of architecture due to their distributed nature. This highlights the need to manage all their interdependent parts. 

Web services are typically less complex due to their standardized approach and centralized management. However, they might be complex when adhering to specific standards.

Use Cases

When should you use web services vs. microservices? Here are three use cases to illustrate the best option for each:

  • E-commerce platform: This is a large, complex application with various parts that must be reliable and work well together (e.g., catalog, wish lists, payment systems, shopping cart). Microservices will ensure each functionality is independently stable and interacts well with the others.
  • Travel booking app: You’ll need an architecture to communicate with legacy systems. With web services based on standardized protocols, this architecture can ensure your travel app communicates well with different platforms and legacy applications.
  • Fintech service: Because of this complex app, you’ll need something stable and reliable to deal with frequent changes. Microservices are a good choice for this, as they allow for easier updates and, if necessary, rollbacks.

Compass gebruiken om je microservices te beveiligen


De beveiliging van microservices is essentieel voor succesvolle softwareontwikkeling. Compass van Atlassian kan je helpen bij het aanmaken van een robuust en effectief beveiligingsplan voor microservices. Met tools zoals Scorecard kun je eenvoudig de status van de software controleren.

Compass, uitgebreid met functies die zijn gemaakt op Atlassian Forge, is een uitgebreide tool om best practices vast te stellen, prestaties bij te houden en teamwerk aan te moedigen. Atlassian Forge, een uitbreidbaar ervaringsplatform voor ontwikkelaars, centraliseert en verbindt uiteenlopende informatie over technische resultaten en teamsamenwerking.

Het maakt al deze gegevens toegankelijk en doorzoekbaar vanaf één centrale locatie, wat het projectmanagement en de teamcoördinatie aanzienlijk stroomlijnt. Deze integratie van Compass met de mogelijkheden van Atlassian Forge resulteert in een meer samenhangende en efficiënte werkomgeving voor ontwikkelteams.

Het biedt ook tools die controleren op zwakke plekken om je te helpen beveiligingsrisico's het hoofd te bieden, met autorisatie- en authenticatiefuncties om gevoelige gegevens te beschermen.

Meer informatie over Compass voor de beveiliging van je microservices.

Compass gebruiken om je microservices te beveiligen


De beveiliging van microservices is essentieel voor succesvolle softwareontwikkeling. Compass van Atlassian kan je helpen bij het aanmaken van een robuust en effectief beveiligingsplan voor microservices. Met tools zoals Scorecard kun je eenvoudig de status van de software controleren.

Compass, uitgebreid met functies die zijn gemaakt op Atlassian Forge, is een uitgebreide tool om best practices vast te stellen, prestaties bij te houden en teamwerk aan te moedigen. Atlassian Forge, een uitbreidbaar ervaringsplatform voor ontwikkelaars, centraliseert en verbindt uiteenlopende informatie over technische resultaten en teamsamenwerking.

Het maakt al deze gegevens toegankelijk en doorzoekbaar vanaf één centrale locatie, wat het projectmanagement en de teamcoördinatie aanzienlijk stroomlijnt. Deze integratie van Compass met de mogelijkheden van Atlassian Forge resulteert in een meer samenhangende en efficiënte werkomgeving voor ontwikkelteams.

Het biedt ook tools die controleren op zwakke plekken om je te helpen beveiligingsrisico's het hoofd te bieden, met autorisatie- en authenticatiefuncties om gevoelige gegevens te beschermen.

Meer informatie over Compass voor de beveiliging van je microservices.

Beveiliging van microservices: veelgestelde vragen


Wat zijn veelvoorkomende beveiligingsrisico's bij microservices?

Een belangrijk risico voor microservices is dat er meerdere verschillende services zijn, elk met een toegangspunt. Dit kan het voor aanvallers makkelijker maken om binnen te komen. Een ander probleem is de manier waarop deze services gegevens delen, waardoor solide beveiligingsmethoden cruciaal zijn.

Authenticatie- en autorisatieparameters kunnen in strijd zijn met het bieden van evenwichtige, gecontroleerde toegang en gebruiksgemak. Strenge beveiligingscontroles kunnen leiden tot complexe toegangsprocedures, wat de gebruikerservaring belemmert. Omgekeerd kan de beveiliging worden afgezwakt als je toegang te makkelijk maakt, waardoor het systeem kwetsbaar wordt voor niet-geautoriseerde toegang. Dit evenwicht is cruciaal om de beveiligingsintegriteit en gebruiksgemak binnen de microservicesarchitectuur te behouden.

Moet ik een API-gateway gebruiken voor de beveiliging van microservices?

Een API-gateway fungeert als hoofdingang van het systeem en helpt de beveiliging effectiever te beheren. Deze gateway maakt het eenvoudiger om de toegang te controleren en houdt gegevens veilig en privé.

Een gateway beheert ook de gegevensstroom, helpt bij het opsporen en stoppen van aanvallen en zorgt ervoor dat gegevens die tussen de services worden gedeeld, veilig zijn. Een gateway is dus cruciaal voor de beveiliging van je microservices.

Welke rol speelt encryptie in de beveiliging van microservices?

Encryptie beschermt gegevens tijdens de overdracht tussen services, waardoor ze onleesbaar worden als ze worden onderschept. Encryptie fungeert ook als een beschermend slot voor opgeslagen gegevens, waardoor niet-geautoriseerde toegang wordt voorkomen.


Deel dit artikel
Volgend onderwerp

Aanbevolen artikelen

Bookmark deze resources voor meer informatie over soorten DevOps-teams of voor voortdurende updates over DevOps bij Atlassian.

Toelichting DevOps

Compass-community

illustratie obstakels overwinnen

Tutorial: Een component aanmaken

Afbeelding van kaart

Ga gratis aan de slag met Compass

Meld je aan voor onze DevOps-nieuwsbrief

Thank you for signing up