Close

Arkusze do wyznaczania celów


To nie są tradycyjne ramy postępowania do wyznaczania celów, ale gotowy zbiór gier, które dostarczą Twojemu zespołowi szczegółowych instrukcji pozwalających przejść od pytania „czy możemy?” do stwierdzenia „udało się!”.

Ilustracja przedstawiająca dwie góry z flagą

4 najpopularniejsze gry dotyczące wyznaczania celów

Przeprowadź poniższe gry, aby skoordynować działania zespołu wokół aktualnego problemu, uzgodnić kryteria sukcesu, zaplanować zasoby konieczne do realizacji ambitnych zadań i poinformować interesariuszy o priorytetach.

Ikona plakatu

Plakat projektu

Zapewnij wszystkim dostęp do tych samych informacji i informuj interesariuszy na bieżąco.

Ilustracja przedstawiająca wiele wykresów.

Cele, sygnały, wskaźniki

Uzgodnij kryteria sukcesu i sposób jego pomiaru.

Przelewanie cieczy z probówki do zlewki zawierającej inną ciecz

Planowanie potencjału wykonawczego

Utwórz plan zarządzania potencjałem wykonawczym dla zespołu wraz z jego członkami.

teleskop skierowany w stronę gwiazd na tle ciemnoniebieskiego nieba

Cele i kluczowe wyniki

Weź na siebie odpowiedzialność i informuj interesariuszy.

także polecane

Health Monitor dla zespołu kierowniczego

Opracowanie doskonałego planu operacyjnego wymaga zdrowego zespołu planistów. Przeprowadź sesję Health Monitor, aby dokonać samooceny pod kątem ośmiu atrybutów typowych dla zespołów osiągających wysokie wyniki, a następnie śledź postępy z upływem czasu.

Zbierz swój zespół ds. planowania operacyjnego, aby przeprowadzić szczerą rozmowę na temat jakości współpracy.

monitor kondycji z przewodnikiem

Masz apetyt na więcej… porad strategicznych?

Podaj adres e-mail poniżej, aby otrzymywać powiadomienia o dodaniu nowych sesji monitorowania wydajności i gier.

Thanks! Now get back to work.

Chcesz przesłać opinię?

Zostaw pytanie lub komentarz w witrynie społeczności Atlassian.