Close

Dodatkowa licencja open source

Jako że dysponujesz już licencją open source, możesz ubiegać się o licencje na dodatkowe produkty za pośrednictwem poniższego formularza.


Uwaga: Nowe produkty/licencje, o które wnioskujesz, mogą być przypisane tylko do konta Atlassian, które obecnie zarządza posiadanymi subskrypcjami licencji open source. W przypadku projektu open source Twoja witryna internetowa i repozytorium źródłowe muszą być publicznie dostępne.