Close

Praca z wykorzystaniem narzędzia Bitbucket

Korzystaj z narzędzi, które pozwalają zespołom tworzyć lepsze oprogramowanie

Zacznij korzystać za darmo
JIRA Software

Pracuj wydajniej, przypisując polecenia commit i pull request do zgłoszeń Jira Software.

Dowiedz się więcej
Hipchat

Na bieżąco śledź zatwierdzane i proponowane zmiany dzięki powiadomieniom w narzędziu Stride.

Dowiedz się więcej
Bamboo

Monitoruj stan kompilacji Bamboo z poziomu usługi Bitbucket i z łatwością wykrywaj utrudnienia, zanim staną się problemem.

Dowiedz się więcej
Trello

Organizuj, nadawaj priorytety oraz współpracuj przy projektach w szybki i elastyczny sposób dzięki tablicom, listom i kartom Trello.

Dowiedz się więcej

Repozytorium obrazów Dockera

firmy Atlassian Labs dla usługi Bitbucket Cloud

Wyświetlaj stan kompilacji w repozytorium obrazów Dockera i liczbę ściągnięć z Dockera w repozytorium Bitbucket. Otrzymuj natychmiastowe ostrzeżenia, gdy kompilacje w repozytorium Dockera są starsze niż kod w gałęzi repozytorium użytkownika.

Dowiedz się więcej

npm

firmy Atlassian Labs dla usługi Bitbucket Cloud

Wyświetlaj metadane menedżera npm dotyczące pakietów i zależności w usłudze Bitbucket. Otrzymuj informacje na temat liczby pobrań pakietów, wersji repozytorium, licencji i nie tylko.

Dowiedz się więcej

Sonar

firmy Mibex Software GmbH dla narzędzia Bitbucket Server

Wyświetlaj wskaźniki systemu SonarQube, w tym zgłoszenia Sonar i pokrycie kodu, w wynikach operacji pull request w usłudze Bitbucket. Stosuj testy scalania, wykorzystując bramki kontroli jakości SonarQube np. w zakresie długu technicznego lub powielonego kodu.

Dowiedz się więcej

SVN Mirror

firmy TMate Software dla narzędzia Bitbucket Server

Uprość migrację z systemu SVN do repozytorium Git dzięki rozwiązaniu SVN Mirror dla narzędzia Bitbucket Server. Konfiguruj i zarządzaj kopiowaniem danych z repozytoriów SVN do Git bezpośrednio z interfejsu użytkownika usługi Bitbucket.

Dowiedz się więcej
„Dzięki rozwiązaniom Bitbucket i Aerobatic firma MYMARKET.IO skróciła czas wdrażania z ośmiu godzin do jednej”
Przeczytaj historię MYMARKET