Close

Praca z wykorzystaniem narzędzia Bitbucket

Korzystaj narzędzi, które pozwalają zespołom tworzyć lepsze oprogramowanie

Logo Jira Software

Pracuj wydajniej przypisując polecenia commit i pull request do zgłoszeń Jira Software.

Logo Bamboo

Monitoruj stan kompilacji Bamboo z poziomu usługi Bitbucket i z łatwością wykrywaj utrudnienia zanim staną się problemem.

Opsgenie logo

Troubleshoot incidents and resolve code deployment issues faster with Opsgenie and Bitbucket.

Polecane

Awesome Graphs

Awesome Graphs

firmy StiltSoft dla narzędzia Bitbucket Server

Nadzoruj projekty i repozytoria dzięki wizualizacji statystyk. Podejmuj szybkie decyzje w oparciu o dane w postaci przejrzystych grafów i wykresów. Prezentują one zmiany w repozytoriach, takie jak operacje commit i pull request oraz dodane i usunięte wiersze kodu w różnych przedziałach czasowych.

Logo Microsoft Azure

Zespoły BlackRock dzięki rozwiązaniom Atlassian mają wszystko pod kontrolą i wydają 500 wersji tygodniowo.

Deploy To Azure

firmy Microsoft dla usługi Bitbucket Cloud

Automatycznie wdrażaj operacje branch lub pull request w usługach Azure App Service bezpośrednio z usługi Bitbucket. Wyświetlaj i dostosowuj parametry wdrażania aplikacji w interfejsie użytkownika usługi Bitbucket.

Logo Script Runner

Fugro zaspokaja potrzeby swojego rozrastającego się, rozproszonego po świecie zespołu dzięki Atlassian.

ScriptRunner

firmy Adaptavist dla narzędzia Bitbucket Server

Usprawnij i zautomatyzuj projekty, repozytoria i przepływ pracy Git w narzędziu Bitbucket Server. Automatycznie dodawaj osoby przeglądające dla poleceń pull request, blokuj niepożądane operacje wysyłania i twórz kopie repozytoriów z poziomu usługi Bitbucket Cloud.

Logo Docker

Repozytorium obrazów Dockera

firmy Atlassian Labs dla usługi Bitbucket Cloud

Wyświetlaj stan kompilacji w repozytorium obrazów Dockera i liczbę ściągnięć z Dockera w repozytorium Bitbucket. Otrzymuj natychmiastowe ostrzeżenia, gdy kompilacje w repozytorium Dockera są starsze niż kod w gałęzi repozytorium użytkownika.

Logo npm

npm

firmy Atlassian Labs dla usługi Bitbucket Cloud

Wyświetlaj metadane menedżera npm dotyczące pakietów i zależności w usłudze Bitbucket. Otrzymuj informacje na temat liczby pobrań pakietów, wersji repozytorium, licencji i inne.

Logo Sonar

SonarQube

firmy SonarSource dla narzędzia Bitbucket Server

Wyświetlaj wskaźniki systemu SonarQube, w tym problemy Sonar i pokrycie kodu, w wynikach operacji pull request w usłudze Bitbucket. Stosuj testy scalania, wykorzystując bramki kontroli jakości SonarQube np. w zakresie długu technicznego lub powielonego kodu.

Logo SVN Mirror

SVN Mirror

firmy TMate Software dla narzędzia Bitbucket Server

Simplify your SVN to Git migration: import and mirror SVN repositories to Git within Bitbucket UI

„Dzięki rozwiązaniom Bitbucket i Aerobatic firma MYMARKET.IO skróciła czas wdrażania z ośmiu godzin do jednej”

Logo Mymarket