Close

Praca z wykorzystaniem narzędzia Bitbucket

Korzystaj narzędzi, które pozwalają zespołom tworzyć lepsze oprogramowanie

Logo Jira Software

Pracuj wydajniej przypisując polecenia commit i pull request do zgłoszeń Jira Software.

Logo Bamboo

Monitoruj stan kompilacji Bamboo z poziomu usługi Bitbucket i z łatwością wykrywaj utrudnienia zanim staną się problemem.

Logo Opsgenie

Szybciej rozwiązuj incydenty i problemy z wdrożeniami kodu dzięki Opsgenie i Bitbucket.

Polecane

Awesome Graphs

Awesome Graphs

firmy StiltSoft dla narzędzia Bitbucket Server

Nadzoruj projekty i repozytoria dzięki wizualizacji statystyk. Podejmuj szybkie decyzje w oparciu o dane w postaci przejrzystych grafów i wykresów. Prezentują one zmiany w repozytoriach, takie jak operacje commit i pull request oraz dodane i usunięte wiersze kodu w różnych przedziałach czasowych.

Logo Microsoft Azure

Zespoły BlackRock dzięki rozwiązaniom Atlassian mają wszystko pod kontrolą i wydają 500 wersji tygodniowo.

Deploy To Azure

firmy Microsoft dla usługi Bitbucket Cloud

Automatycznie wdrażaj operacje branch lub pull request w usługach Azure App Service bezpośrednio z usługi Bitbucket. Wyświetlaj i dostosowuj parametry wdrażania aplikacji w interfejsie użytkownika usługi Bitbucket.

Logo Script Runner

Fugro zaspokaja potrzeby swojego rozrastającego się, rozproszonego po świecie zespołu dzięki Atlassian.

ScriptRunner

firmy Adaptavist dla narzędzia Bitbucket Server

Usprawnij i zautomatyzuj projekty, repozytoria i przepływ pracy Git w narzędziu Bitbucket Server. Automatycznie dodawaj osoby przeglądające dla poleceń pull request, blokuj niepożądane operacje wysyłania i twórz kopie repozytoriów z poziomu usługi Bitbucket Cloud.

Logo Sonar

SonarQube

firmy SonarSource dla narzędzia Bitbucket Server

Wyświetlaj wskaźniki systemu SonarQube, w tym problemy Sonar i pokrycie kodu, w wynikach operacji pull request w usłudze Bitbucket. Stosuj testy scalania, wykorzystując bramki kontroli jakości SonarQube np. w zakresie długu technicznego lub powielonego kodu.

Logo SVN Mirror

SVN Mirror

firmy TMate Software dla narzędzia Bitbucket Server

Uprość migrację z systemu SVN do Git: importuj repozytoria SVN do systemu Git i twórz ich kopie lustrzane z poziomu interfejsu użytkownika Bitbucket.

„Dzięki rozwiązaniom Bitbucket i Aerobatic firma MYMARKET.IO skróciła czas wdrażania z ośmiu godzin do jednej”

Logo Mymarket