Close
Tech Stack

Technologie wykorzystywane w projektach

Narzędzie Bamboo obsługuje wszystkie języki programowania i umożliwia współpracę z popularnymi rozwiązaniami AWS CodeDeploy, Docker i Amazon S3. Możesz wybierać spośród wielu dostępnych zadań przeznaczonych do tworzenia i wdrażania projektów lub wyszukać bezpłatne dodatki.

Projekty wdrażania

Bamboo to doskonałe narzędzie do obsługi wdrażania oferujące projekty i środowiska wdrożeniowe. Projekt wdrożeniowy zawiera wdrażany projekt programistyczny: przygotowane i przetestowane wersje oraz środowiska, w których mają być wdrażane. 

Deployment Projects
Dedicated Agents

Dedykowane agenty

Dzięki funkcji przypisywania agentów w narzędziu Bamboo możesz na bieżąco wprowadzać poprawki i uruchamiać krytyczne procesy kompilacji. Agenta przypisanego do danego zadania nie można wykorzystywać do innych, dopóki nie zostanie do nich przypisany. Oznacza to, że nie będzie trzeba czekać na zwolnienie agenta kompilacji, aby naprawić błąd krytyczny.

Widoczność

Zyskaj narzędzia, dzięki którym przed opublikowaniem nowej wersji oprogramowania, zapoznasz się z pełną listą wymaganych zmian w kodzie i zgłoszeń Jira Software, które przysłano od czasu poprzedniego wdrożenia. W efekcie zespoły ds. operacji będą mogły przewidzieć, jakie wsparcie i zmiany będą konieczne w przyszłych wdrożeniach, a menedżerowie zarządzający wersjami będą mieli przejrzysty obraz działań.

Visibility

Bamboo + Bitbucket + Jira Software

Zintegruj trzy narzędzia, aby zyskać w pełni kompletne funkcje śledzenia postępów pracy.

Powiąż narzędzie Bamboo z usługami Bitbucket i Jira Software, aby śledzić proces tworzenia oprogramowania — od fazy planowania do momentu dostarczenia gotowego produktu. Uzyskaj pełny wgląd w procesy kompilacji, pull request i wdrożenia.

Bamboo + Bitbucket + JIRA Software
Bamboo

Ciągłe dostarczanie — od etapu pisania kodu do wdrożenia

Wypróbuj bezpłatnie