Close

NOWOŚĆ: narzędzie Atlas trafia na platformę Atlassian i staje się darmowe dla każdego klienta Atlassian! Tutaj dowiesz się więcej o zmianach.

Zapewnij synchronizację, działając asynchronicznie

Śledzenie celów, które daje zespołom większe możliwości

Atlas jest źródłem rzetelnych informacji i pomaga zrozumieć, w jaki sposób praca wielu zespołów przyczynia się do realizacji celów biznesowych, oraz prześledzić jej przebieg w czasie.

Zrzut ekranu narzędzia Atlas
Ikona przepływu pracy

Śledzenie wspólnych celów na swój sposób

Rozwijaj kulturę przejrzystości w zespołach dzięki elastycznemu śledzeniu celów.

Ikona listy kontrolnej

Połącz pracę z wynikami

Zobacz wyraźnie, jak praca wielu zespołów przyczynia się do osiągnięcia celów, i obserwuj jej przebieg.

Ikona wiadomości

Skuteczne informowanie o postępach

Na bieżąco informuj zespoły i kierownictwo o celach, wdrażając wspólną praktykę regularnej komunikacji.

Śledzenie wspólnych celów na swój sposób

Źródło rzetelnych informacji do śledzenia celów po swojemu

Przełam izolację między zespołami, ułatwiając odkrywanie, zrozumienie i realizację wspólnych celów, bez względu na stosowany model pracy.

Śledzenie celów w oparciu o dowolny model
Śledzenie celów w oparciu o dowolny model
Atlas to elastyczne narzędzie, które można dostosować do dowolnego podejścia do celów — od OKR-ów poprzez cele SMART, wskaźniki KPI aż po dowolny inny model stosowany w Twojej organizacji. Zdefiniuj cel nadrzędny i dodaj cele podrzędne, aby łatwiej było nimi zarządzać.
Dostęp do osób odpowiedzialnych
Dostęp do osób odpowiedzialnych
Sprawdź, kto odpowiada za osiągnięcie poszczególnych celów, uwzględniając zarówno właściciela, jak i zespoły, które uczestniczą w realizacji. Na ich stronie profilowej znajdziesz więcej informacji.
Dobór celów w oparciu o tematy
Dobór celów w oparciu o tematy
Oznaczaj cele tematycznie, na przykład według działu, produktu, kwartału itp., aby ułatwić zespołom wychwytywanie ważnych informacji i pomijanie tych, które nie są istotne.
Śledzenie celów w oparciu o dowolny model
Atlas to elastyczne narzędzie, które można dostosować do dowolnego podejścia do celów — od OKR-ów poprzez cele SMART, wskaźniki KPI aż po dowolny inny model stosowany w Twojej organizacji. Zdefiniuj cel nadrzędny i dodaj cele podrzędne, aby łatwiej było nimi zarządzać.
Dostęp do osób odpowiedzialnych
Sprawdź, kto odpowiada za osiągnięcie poszczególnych celów, uwzględniając zarówno właściciela, jak i zespoły, które uczestniczą w realizacji. Na ich stronie profilowej znajdziesz więcej informacji.
Dobór celów w oparciu o tematy
Oznaczaj cele tematycznie, na przykład według działu, produktu, kwartału itp., aby ułatwić zespołom wychwytywanie ważnych informacji i pomijanie tych, które nie są istotne.
Zrzut ekranu „co robimy”
Zrzut ekranu „co robimy”
Cytat

Atlas pomaga mi w organizacji i zapewnia wielopoziomowy wgląd w związki między celami firmy a projektami.

— Christian Prats, starszy menedżer ds. programów technicznych, Canva

Połącz pracę z wynikami

Zobacz wyraźnie, jak praca wpływa na wyniki

Dowiedz się, jak praca wielu zespołów koresponduje z celami, oraz śledź jej realizację w czasie.

Wiązanie projektów

Powiąż projekty z celami

Pomóż zespołom w ustalaniu priorytetów i zachowaniu koncentracji, pokazując, jak ich praca postępuje i przyczynia się do realizacji celów.

Wyznacz status celu i wyniki

Podejmuj bardziej świadome decyzje i monitoruj ryzyko dzięki statusom celów i wynikom, co przydaje się w szczególności w przypadku modelu opartego na celach i kluczowych wynikach (OKR-ach).

Definiowanie celów w narzędziu Atlas
Skuteczne informowanie o postępach

Źródło rzetelnych informacji o najnowszych postępach i aktualnościach

Wbudowane w narzędzie Atlas nawyki regularnego przekazywania informacji ułatwiają bieżące informowanie zespołów oraz kierownictwa o postępach, aby umożliwić skutecznie reagowanie na zmiany.

Zyskaj dostateczny kontekst dzięki regularnym aktualnościom

Właściciele celów udostępniają comiesięczne aktualności, które są automatycznie dostarczane interesariuszom, aby proces powiadamiania o aktualnościach i zmianach przebiegał sprawnie.

Informowanie o postępach

Tylko ważne informacje, bez szumu informacyjnego

Śledź istotne dla Ciebie cele i otrzymuj aktualności tam, gdzie już pracujesz — przez e-mail, Slack lub Microsoft Teams.

Aktualności Atlas na platformie Slack

Z łatwością przekazuj raporty dowolnemu interesariuszowi

Osadzaj raporty dynamiczne na temat celów i powiązanych z nimi projektów, bez względu na środowisko pracy. Możesz też wyeksportować dowolny przefiltrowany widok do pliku CSV, aby móc go w dalszym stopniu dostosować.

Osadzone cele