Close

Handleiding over migratie van server naar cloud

Maak gebruik van onze stap-voor-stap migratiehandleiding voor hulpmiddelen en best practices zodat je zeker bent van een succesvolle overstap naar de cloud.


Fase 4: Testen

Tijdens deze fase voeren we een test uit om te zien of alles werkt, de migratieduur te bepalen, eventuele problemen te vinden en ons migratierunbook op te stellen.

Testmigratie

We raden aan dat alle klanten een testmigratie doen voordat ze een productiemigratie uitvoeren, ongeacht de bedrijfsgrootte of complexiteit van de migratie. Zorg dat je de checklist vóór de migratie van fase 3 hebt afgevinkt voordat je naar onze testgids gaat die je bij de testmigratie kunt gebruiken.

Pictogram van uitroepteken

Bekijk onze documentatie over het gebruik van de Cloud Migration Assistants voor je migratie, als je deze methode gebruikt.

Hieronder vind je een aantal taken die je tijdens de testmigratie als onderdeel van deze fase uitvoert:

Testmigratie

Back-up van je gegevens maken

We raden aan om vóór de migratie een back-up van je zelfgehoste installatie te maken, ongeacht welke migratiestrategie en -methode je hebt gekozen. Vergeet niet om een back-up te maken van eventuele gegevens die zich al in je cloudsite bevinden.


Testen van acceptatie door gebruikers

Als onderdeel van de testmigratie voer je testen van acceptatie door gebruikers uit, zodat je eindgebruikers dagelijkse taken kunnen nabootsen en zorgen dat ze naar behoren functioneren. Tijdens dit proces kun je eventuele problemen ontdekken die invloed hebben op je eindgebruikers en je teams helpen bij de voorbereiding op de veranderingen die de cloud met zich meebrengt. Bekijk stap 6 van de testhandleiding voor meer informatie over testen van acceptatie door gebruikers.


Stel je runbook en tijdlijn op

Stel tijdens je testmigratie een runbook of stapsgewijze checklist op met taken plus de data waarop ze gedaan moeten worden, eventuele instructies, de eigenaar van elke taak en de duur van elke stap. Het is ook fijn om te weten welke stappen afhankelijk zijn van elkaar en afgerond moeten worden voordat je verder kunt gaan met de volgende stap. Voeg aan het eind van je runbook een migratieplan met eigenaren toe, voor het geval dat je iets moet terugdraaien.

Zodra je tevreden bent over je testmigratie en hoe deze ging, kun je hieronder verdergaan door je productiemigratieschema te kiezen en je planning te communiceren.

Once you’re comfortable with your test migration and how it went, move on to choosing your production migration window and communicating your plan in the next step.