Personalizacja

Pokaż swój branding na stronie stanu

Niestandardowe logo i adres URL

All plans come with the ability to use a custom domain like status.atlassian.com and also the ability to upload a logo or banner image. With a few clicks, you'll have your own branded status page.

Customized Statuspage screenshot
Custom CSS in Statuspage screenshot

Zachowaj styl swojej marki

Strona stanu powinna być spójna z brandingiem. W zależności od planu możesz użyć niestandardowego kodu HTML i CSS, aby zyskać pełną kontrolę nad każdym pikselem. Twoje działy projektowe i marketingowe z przyjemnością skorzystają z możliwości dostosowania czcionek, kolorów i wszystkich szczegółów, które czynią Twój branding wyjątkowym.

Na każde urządzenie

With more and more browsing being done on smartphones and tablets, it's now a requirement that pages look as good on small devices as on big ones. Whether your status page is being viewed on an iPhone, iPad laptop or full-size monitor, you can be confident your status page will look professional and function just the same.

Tablet, Laptop, and Iphone

Utwórz swoją stronę stanu już dziś