Close

Porównanie rozwiązań
Jira Software i Basecamp 3

Jira Software is built for every member of your software team to plan, track, and release great software. See how it stacks up against Basecamp 3.

Porównanie rozwiązań
Jira Software i Basecamp 3

From an industry leading workflow engine to powerful search and reporting, Jira Software gives your team everything you need to plan, track, and release great software.

Roadmaps

Sketch out the big picture and ensure your roadmap connects to your team's work.

Agile boards

Fit your framework: Scrum and kanban boards focus your team on delivering customer value, faster.

Workflow engine

Get started quickly with predefined workflows or design your own.

DevOps metrics

Bring information from your development tools into Jira and get visibility into your software pipeline.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Jira Software zamiast Basecamp 3?

See what makes Jira Software the #1 software development tool used by agile teams.

Feature Comparison

Jira Software

Basecamp 3

Scrum and kanban boards

Scrum and kanban boards allow you to raise the visibility of work items across your team and ensure everyone is always working on the highest priority issues.

Jira Software

Basecamp 3

Customizable workflow designer

Regardless of your team's size or structure, Jira Software's dynamic workflow engine can be mapped to your team's unique workflow.

Jira Software

Basecamp 3

Marketplace with 1,000+ plug-and-play add-ons

Every software development team works differently. Install 1,000+ plug-and-play add-ons from the Atlassian Marketplace to extend Jira Software to fit any use case or development process.

Jira Software

Basecamp 3

Issue and bug tracking

Capture, track, and resolve bugs and issues throughout the entire development process with Jira Software.

Jira Software

Basecamp 3

Dashboard with customizable gadgets

Create dashboards in Jira Software that contain all the information you need to plan and track your work effectively. Utilize customizable gadgets to suit any need or purpose.

Jira Software

Basecamp 3

Real-time release tracking

Jira Software brings real-time visibility and an up-to-date status of your team’s next release, all in one handy location that's always at your fingertips.

Jira Software

Basecamp 3

Native mobile support

With Jira Software for iPhone and Android, your single source of truth is always in your pocket. Track team progress in real time, join the conversation from anywhere, and capture and assign issues on the go.

Jira Software

Basecamp 3

Transparent pricing online

Scale your team from 10 to 10,000 with transparent pricing and no salespeople. No need to "contact us for more details".

Jira Software

Basecamp 3

Runs on cloud and server

Deployment flexibility is key. Utilize Jira Software in the cloud or run it on your own server, the choice is yours.

Jira Software

Basecamp 3

Information effective July 24 2019

„Myślę, że przejście na rozwiązanie Jira było jedną z najlepszych decyzji podjętych w naszej firmie. Od tablic sprintów (które zwiększają przejrzystość decyzji dotyczących produktów w całej firmie po integracje z platformą Slack, na której uzyskujemy powiadomienia w czasie rzeczywistym po aktualizacji naszych zgłoszeń — nasze potrzeby biznesowe są w pełni zaspokajane”.

Zaufało nam ponad 65 000 klientów na całym świecie

Logos for Square, Ebay, Visa, Cisco and Pfizer

Przejdź na rozwiązanie Jira Software

All the features your team needs to build great software, at a fraction of the cost. Choose Jira Software today.