Close

Atlassian + CircleCI

Już teraz Jira Software zapewnia zespołom odpowiedzialnym za dostarczanie oprogramowania dodatkowe korzyści dzięki wyświetlaniu statusu zadań i wdrażania CicleCI bezpośrednio w interfejsie użytkownika Jira Software.

Coming soon, automatically track changes from CircleCI in Jira Service Management for accelerated software delivery.

Logo Atlassian + logo CircleCI
Narzędzia Integracji

Wyświetl integracje

Zobacz, jak połączyć produkty Atlassian i CircleCI.

Megafon

Aktualności i artykuły

CircleCI wprowadza obsługę Jira Software.

Ciężarówka załadowana wiadomościami i ikonami

Zarządzanie zmianami

Dowiedz się więcej o nowościach w produktach Atlassian w chmurze, które pozwalają całkowicie przeprojektować proces zarządzania zmianami.

Zapoznaj się z najważniejszymi informacjami i zasobami dotyczącymi najnowszej integracji obejmującej produkty CircleCI i Atlassian.

Logo Jira Software

Jira Software

Logo Jira Service Management

Jira Service Management

Logo Bitbucket

Bitbucket

Logo Jira Software

Jak sprawić, aby wszyscy członkowie zespołu wiedzieli, nad czym pracujecie, jaki jest stan prac i jakie będą kolejne kroki?

Obecnie Jira Software zapewnia zespołom odpowiedzialnym za dostarczanie oprogramowania jeszcze więcej korzyści dzięki wyświetlaniu statusu zadań i wdrażania CicleCI bezpośrednio w interfejsie użytkownika Jira Software.

Aktualizacje statusu w Jira Software

Logo Jira Service Management
Zgłoszenie dotyczące zmiany we wdrożeniu w JSD

Przyspieszenie dostarczania oprogramowania i zarządzanie ryzykiem

Dzięki możliwości automatycznego odbierania wniosków o zmianę bezpośrednio z CircleCI możesz usprawnić procedury zarządzania zmianami.


Logo Bitbucket

Większa wydajność przepływu prac rozwojowych dzięki integracji CircleCI z Bitbucket

Integracja CircleCI z Bitbucket umożliwia połączenie wszystkich niezbędnych punktów końcowych w celu automatycznego wdrażania kodu. CircleCI automatycznie tworzy środowisko rozwojowe, korzystając z logiki wnioskowania umożliwiającej elastyczne dostosowywanie do własnych potrzeb, dzięki czemu można przystąpić do testowania w ciągu kilku minut.

Integracja Bitbucket-CircleCI

Rozpocznij korzystanie

Dowiedz się, jak skonfigurować w chmurze integracje produktów CircleCI z Jira Software, Jira Service Management i Bitbucket.