Webinar: How Atlassian engineers use Bitbucket Cloud

At Atlassian, 6000+ developers use Bitbucket Cloud. Join us on this webinar to get an inside look at how Atlassian dev teams work and use Bitbucket Cloud in an enterprise environment.

Are you a developer looking for tips on how to improve code quality and build automated CI/CD pipelines in Bitbucket Cloud? Are you a Bitbucket Server or Data Center customer considering if Bitbucket Cloud is right for your team?

Join us on this webinar to learn how our senior developers use Bitbucket Cloud to ensure code quality and compliance, automate testing & deployment processes, and collaborate across product teams in an enterprise environment.

Here are some highlights of what we’ll cover:

  • How we use merge checks to improve code quality on highly active repos
  • Automate deployment processes in Bitbucket Pipelines and tie it back to Jira issues.
  • Building hybrid workflows with self-hosted runners
  • Extending Bitbucket Cloud with apps: our vulnerability funnel with Snyk, and real-time monitoring with Splunk/Signalfx.

We’ll wrap up with a Q&A with the speakers and Bitbucket’s product team.

Mówcy

Nathan Burrell headshot

Nathan Burrell

Principal Developer, Bitbucket Cloud

Nathan jest założycielem i członkiem zespołu Bitbucket Pipelines. W ciągu ostatnich 8 lat nadzorował większą część rozwoju Pipelines i kierował głównymi inicjatywami, takimi jak migracja pipeline'ów z ECS do Kubernetes i przeprojektowanie naszego modułu uruchamiającego pod kątem działania na samodzielnie hostowanym sprzęcie. Obecnie koncentruje się na opracowywaniu funkcji potrzebnych Pipelines do obsługi większych klientów korporacyjnych oraz nowego frameworku integracji dla Bitbucket Cloud. W wolnym czasie uczy się grać na gitarze lub zabiera swoje chihuahua na spacery po plaży.

Graham Gatus headshot

Graham Gatus

Senior Engineer, Bitbucket Cloud

Graham jest starszym inżynierem w zespole Bitbucket Pipelines z doświadczeniem z zakresu programowania w języku Java. Pełnił funkcję menedżera wydań, pracując w zespołach DevOps odpowiedzialnych za obsługę złożonych pipeline'ów wydawania. Brał udział w kilku projektach obejmujących orkiestrację złożonych przepływów pracy wdrażania CI/CD w Bamboo i Bitbucket Pipelines. Kiedy nie majstruje przy pipeline'ach, poluje na najnowsze (cyfrowe) albumy w sklepie Beatport.

Ash Moosa headshot

Ash Moosa

Product Marketer, Bitbucket Cloud

Ash kieruje działem marketingu produktu Bitbucket Cloud. Nadzoruje wszystkie kanały marketingowe Bitbucket i koncentruje się na informowaniu o korzyściach wynikających z naszych najnowszych funkcji. Przed dołączeniem do Atlassian Ash pracował w Gap, Schwab i kilku start-upach, pomagając testować i optymalizować kampanie marketingowe. Kiedy nie mówi o kodzie, majstruje przy swoim aparacie i doskonali umiejętności fotograficzne.