Step Up Your DevOps Game with 4 Key Integrations for Jira & Bitbucket

Fragmented tools and communication across teams can make DevOps challenging to implement. Join this webinar to learn how to leverage Atlassian’s powerful DevOps ecosystem to streamline your DevOps workflows with integrations for agile testing, DevSecOps, feature flagging, observability.

DevOps is now a corporate term with over 90% of companies agreeing that DevOps has a direct impact on business metrics*. However, while DevOps enables teams accelerate and improve software delivery and quality, it isn’t easy. Teams from development to operations to business often operate in silos with independent workflows and tools.

Atlassian’s industry-leading DevOps ecosystem powers a robust collection of use cases that complement and extend the Atlassian platform to meet your team’s requirements, no matter where you are in your DevOps journey. Join Atlassian’s Ian Buchanan, principal solutions engineer and resident DevOps expert, to learn how to break down silos, improve team productivity, and step up your DevOps game with Atlassian's partner ecosystem.

What will be covered:

  • Benefits of an integrated tool stack and how to accelerate your DevOps strategy
  • How to incorporate Agile Testing and Feature Flagging into your Jira workflows
  • How to incorporate Monitoring & Observability and Security into Bitbucket
  • Examples from best-in-class platforms, Dynatrace, LaunchDarkly, Snyk, and Zephyr Test Management by SmartBear

*2020 Atlassian DevOps Trends Report

Mówca

Ian Buchanan headshot

Ian Buchanan

Principal Solutions Engineer, Atlassian

Ian Buchanan jest głównym inżynierem ds. rozwiązań DevOps w firmie Atlassian, skupiającym się na rozwijającej się społeczności DevOps oraz stosowaniu systemów Jira, Bitbucket i Bamboo w celu usprawniania ciągłej integracji oraz ciągłego dostarczania. Ian Buchanan ma szerokie i bogate doświadczenie zarówno w dziedzinie technologii Java, jak i .NET, ale najbardziej znany jest jako mistrz praktyk Lean i Agile w dużych przedsiębiorstwach.

W trakcie swojej kariery z powodzeniem zarządzał narzędziami do tworzenia oprogramowania dla przedsiębiorstw we wszystkich fazach ich cyklu życia — od początku aż do końca. Udało mu się doprowadzić do usprawnienia procesów w całej organizacji, czego efektem jest większa produktywność, wyższa jakość i większe zadowolenie klientów. Tworzył międzynarodowe zespoły Agile, które cenią sobie samorozwój i samodzielną organizację. Kiedy nie wygłasza prelekcji ani nie programuje, Ian oddaje się swoim pasjom związanym z parserami, metaprogramowaniem i językami dziedzinowymi.