Close

Chcesz użyć tego szablonu?

Zacznij korzystać za darmo
Zatwierdzanie dokumentu — zrzut ekranu

Szablon procesu projektowania stron internetowych

Zapewnij projektantom i programistom dostęp do aktualnych informacji w trakcie całego procesu projektowania stron internetowych.

Użyj szablonu
Idealny wybór dla:

Projekt

Najważniejsze funkcje

Planowanie zadań

Ustalanie priorytetów

Zarządzanie pipeline’ami

Czym jest szablon procesu projektowania stron internetowych?

Proces projektowania stron internetowych przedstawia etapy realizacji projektu projektowania stron internetowych.

Co zawiera szablon procesu projektowania stron internetowych?

Tablica

Widok tablicy zapewnia wizualizację w stylu Kanban procesu roboczego i statusu każdego zadania. Umożliwia to monitorowanie i porządkowanie zadań oraz określanie ich priorytetów w kolumnach odpowiadających przepływowi pracy.

Backlog – zrzut ekranu

Lista

Dzięki widokowi listy wszystkie prace w projekcie widoczne są na jednej liście, którą można łatwo przeglądać i sortować według pola. Lista pozwala także na dodawanie, edycję i przeglądanie zadań w projekcie.

Widok listy JWM

Kalendarz

Widok kalendarza pomaga wizualizować i planować prace. Za jego pomocą można łatwo sprawdzić, kiedy przypadają terminy zadań, i szybko zapoznać się z zadaniami zaplanowanymi na następne kilka tygodni lub miesięcy.

Zrzut ekranu kalendarza

Formularze

Łatwo gromadź informacje i przechwytuj wnioski dotyczące prac od innych zespołów lub osób zainteresowanych w organizacji. Twórz różne rodzaje formularzy do gromadzenia różnego typu prac od osób zainteresowanych.

Zrzut ekranu kalendarza

Przepływy pracy

Niezależnie od stopnia złożoności procesów w Twojej firmie możesz tworzyć dostosowane do dowolnego stylu działania przepływy pracy ze statusami i ich zmianami.

Zrzut ekranu przepływu pracy
Zgłoszenie

Zaawansowane tworzenie zadań

Dodaj do każdego elementu odpowiednie szczegóły, pola i załączniki, aby Twój zespół projektowy zawsze miał niezbędny kontekst.

Puzzle integracji

Łatwa koordynacja działań zespołu

Zyskaj pewność, że każdy zespół — projektowy, marketingowy czy techniczny — będzie miał dostęp do tych samych informacji w tym samym miejscu.

Okno tworzenia zgłoszenia

Usprawniony proces gromadzenia informacji

Formularze są łatwe do stosowania i pozwalają rejestrować wszystkie potrzebne informacje. Wyeliminuj niepotrzebną komunikację między zespołami.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu procesu projektowania stron internetowych

Ten szablon wykorzystuje system Jira, aby pomóc Twojemu zespołowi w zarządzaniu procesem projektowania stron internetowych.

1. Dodaj pozycje do listy zespołu
  

Wybierz opcję „Utwórz” na górnym pasku nawigacyjnym, aby rozpocząć dodawanie zadań do listy zespołu. Nadaj zadaniu nazwę. Następnie dodaj szczegóły i wszelkie odpowiednie załączniki.

2. Przypisz członków zespołu
  

Powiąż członków zespołu z poszczególnymi zadaniami, aby każdy wiedział, za co jest odpowiedzialny.

3. Dodaj daty rozpoczęcia i terminy
  

Ustaw daty rozpoczęcia i terminy dla każdego zadania. Następnie przejrzyj wszystkie prace zespołu w widokach kalendarza lub osi czasu, aby sprawdzić, czy nic nie umknęło.

4. Ustalaj priorytety i porządkuj
  

Szybko posortuj listę według statusów lub priorytetów, aby ułatwić zespołowi śledzenie na bieżąco najważniejszych zadań.

5. Zautomatyzuj pracę
  

Tam, gdzie to możliwe, pozwól robotom wykonywać pracę. Skonfiguruj proste automatyzacje niewymagające pisania kodu, aby synchronizować pracę, ustawiać przypomnienia i łączyć się z narzędziami, takimi jak Microsoft Teams, Slack i wiele innych.

Chcesz użyć tego szablonu?

Użyj szablonu
obraz w tle